Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Smytegelt Sprekend Verleden / Smytegelt

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Smytegelt Sprekend Verleden / Smytegelt

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Ik zal den dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. Openbaring 21:6b

Met de fontein wordt Christus bedoeld. Christus is een Fontein tegen de zonde en de ongerechtigheid. Er is altijd water in deze Fontein. Een fontein maakt vruchtbaar. Zo maakt Christus de ziel vruchtbaar. Fonteinwater is zoet, zo is Christus zoet voor de ziel. Fonteinwater kan genezende kracht hebben. Zo is Christus de Heelmeester bij Wie genezing is. Christus is de Fontein van het water des levens dat levend maakt en geneest. Het levende water is de genade die Gods kinderen ontvangen. Gods kinderen ontvangen het Brood des levens. Geestelijk leven brengt geestelijke kennis met zich mee. De Heilige Geest werkt in Gods kinderen.

Door het Heilig Avondmaal voedt en versterkt de Heere het geestelijke leven. Eenmaal zullen Gods kinderen het eeuwige leven genieten. Het zal vervuld worden: Ik leef en gij zult leven. Christus is de Opstanding en het Leven. Wie in Hem gelooft zal leven al ware Hij ook gestorven. Christus heeft het water des levens verdiend en past het ook toe. In Christus hebben Gods kinderen vergeving, verlossing en eeuwig leven. Dorstigen kennen de sterke begeerte naar de gemeenschap van God in Christus. Als zondaar is verzoening nodig met God in het bloed van Christus. Iemand die dorst heeft voelt zijn gebrek. Een geestelijk dorstige ziel is niet tevreden met allerlei goederen. Zij heeft de Heere, zij heeft Christus nodig, zij heeft genade nodig. Een dorstige ziel gebruikt alle middelen om haar dorst te lessen. De Heere zal de dorst die Hij Zelf heeft verwekt stillen. ‘Ik zal de dorstigen geven te drinken uit de Fontein van het water des levens om niet.’

De genadige Heere geeft om niet, maar de middelen moeten wel gebruikt worden. Het geldt: Bidt en gij zult ontvangen. God wil door de lezing en prediking van het Woord dode zondaren het water des levens geven. Het Woord is het zaad van de wedergeboorte. Het geldt wat staat in Efeze 2:8: Uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof. Met het geloof is de heiligmaking verbonden. Gods kinderen zijn van nature dood in zonden en misdaden. God openbaart hen de weg der zaligheid, de weg om het water des levens te verkrijgen. De Heilige Geest overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel.

Deze overtuiging is blijvend. God geeft de ziel kracht om Jezus te mijnen en God geeft doorbrekende genade. God bewaart het geestelijke leven in hen. God geeft het water des levens aan onwaardigen om niet. De Heere rechtvaardigt goddelozen. Er is geen plaats voor eigengerechtigheid en goede werken.

Alleen dorstigen hebben het water des levens nodig. Anderen willen het niet hebben. Jesaja 55:1 ‘O, alle gij dorstigen, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt, eet en drinkt.’ De dorstigen nemen de toevlucht tot Jezus door het geloof om uit het Hem het water des levens te ontvangen.

Toepassing: Onderzoek uzelf. Denkt u dat u beter bent dan anderen? Anderen zeggen: ik heb veel zonden en ben een grote zondaar. Maar gaat u er gebukt onder? Gaat u met een ingebeelde hemel naar de hel? Geldt u: ‘Wee de gerusten te Sion en de zekeren op de berg van Samaria.’ Wie heeft een innige begeerte naar de gemeenschap van God en Christus? Ziet u geen volheid in Christus, de Heilsfontein? Wie geen gebrek ziet in zichzelf, heeft geen begeerte naar Christus.

Anderen hebben een flauwe begeerte naar het water des levens. Zij gebruiken de middelen niet om het water des levens te verkrijgen. Zij laten de zonde niet en weigeren het goede te doen en willen toch in de hemel komen. Weer anderen gaan niet naar de Fontein van het water des levens, maar tot de putten van Sodom. De draf van de wereld vinden zij belangrijker dan het levende water. Soms zendt God tijdelijke straffen die het plezier in de dingen van deze wereld te niet doen. Sommigen hebben geen banden tot hun dood toe. Als de dood komt moet alles achtergelaten worden. De Heere zal hen op gladde plaatsen zetten. Dan komt een eeuwig ach en wee. “Kom toch naar de Heilfontein om het water des levens, terwijl het nog de welaangename tijd is en de dag der zaligheid.“ Van nature wil niemand komen.

Er zijn ook dorstigen die dorsten naar de gemeenschap met God en Christus. Hoe kom ik aan het water des levens? Mijn hart is zondig en bedrieglijk. De duivel zegt dat het water des levens niet voor mij is omdat ik teveel gezondigd heb. Zeg tegen de satan: ik heb berouw over het bedreven kwaad. Dan zegt de satan: u hebt tegen uw eigen overtuiging in en tegen het licht van Gods genade in gezondigd. Antwoord: Ik strijd tegen de zonde. Vervolgens zegt de satan: uw heiligmaking deugt niet. Antwoord: ik wil het verbeteren. Voorts spreekt de duivel: er komt van uw goede voornemens niets terecht.

Antwoord: al ben ik ontrouw, de Heere blijft getrouw. De Heere zegt: Keert weder gij afkerige kinderen en Ik zal uw afkeringen genezen. Dan spreekt satan: u hebt geen genade, want u hebt geen geloof. Antwoord: Ik zal toch aanhouden totdat de Heere mij genadig zij. Verder zegt de satan dat het water des levens niet voor u is omdat u geen dorstige bent.

Dan gaat Smijtegelt kenmerken noemen. Ziet u hoe zondig u bent? Bent u bekommerd geweest over uw staat? “Waar genade is, is ook bekommering.” Hebt u in uw binnenkamer eerlijk mogen zeggen dat de gemeenschap met de Heere u boven alles gaat? Is Gods goedertierenheid u beter dan het leven? Valt niets u te zwaar om Gods gunst te verkrijgen? Is alles aan Christus gans begeerlijk voor u? Eens zult u niet meer hongeren en dorsten. In dit leven al iets geproefd van het water des levens, dan volle verzadiging.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 20 maart 2018

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Smytegelt Sprekend Verleden / Smytegelt

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 20 maart 2018

Bewaar het pand | 12 Pagina's