Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het opschrift boven het kruis(3, slot)

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het opschrift boven het kruis(3, slot)

– profetische woorden

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Dit opschrift dan lazen velen van de Joden; want de plaats waar Jezus gekruist werd, was nabij de stad; en het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks, en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus: Schrijf niet: De Koning der Joden; maar dat Hij gezegd heeft: Ik ben de Koning der Joden. Pilatus antwoordde: Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. (Johannes 19: 20-22)

Nog één keer betreden we in gedachten de kruisheuvel Golgotha om daar het opschrift boven het kruis te lezen. In de eerste aflevering hebben we gezien hoe dat opschrift het karakter van een beschuldiging had. In de tweede aflevering zagen we, hoe het opschrift ook een terechtwijzing aan het adres van de Joden bevatte. Er is echter nog meer te zeggen over het opschrift.

Evangelist tegen wil en dank

Laten we in dat verband allereerst eens luisteren naar Calvijn. Hij schrijft: ‘Het is Pilatus wel niet in gedachte gekomen, Christus te roemen als de oorzaak van de zaligheid en een Nazarener Gods en een Koning van het uitverkoren volk. Maar God heeft deze prediking van het Evangelie ingegeven aan hem, terwijl hij niet wist wat hij schreef. Diezelfde verborgen drijving van de Geest is oorzaak, dat hij het opschrift plaatste in drie talen … De Heere heeft door dit voorspel getoond dat de tijd aanstaande was, waarin de Naam van Zijn Zoon overal bekend zou worden’.

Pilatus – hij wordt in dienst genomen als evangelist tegen wil en dank. En het opschrift dat hij plaatste boven het kruis, bevat een boodschap voor alle volken van alle tijden. Een prediking ‘in drie punten’.

Hartvernederend - hartvertederend

Het eerste punt: ‘Deze is Jezus’. Wat ligt er een diepe betekenis in die Naam: ‘Hij zal Zijn volk zaligmaken van hun zonden’. Verloren zondaar, hier wordt u door God Zelf een Zaligmaker aangewezen, Die bevoegd, machtig en bereidwillig is om zondaren zalig te maken. Hier klinkt de enige Naam, ‘die onder de mensen gegeven is, door welken wij moeten zalig worden’.

Kind van God, hier wordt de Naam genoemd van úw Zaligmaker. Maar let ook eens op de plaats waar die Naam te lezen is: aan het kruis. Alleen in die weg kon Hij zo’n doodschuldige en vloekwaardige zondaar als u zaligmaken! Wat is dat hartvernederend. Anderzijds: moet Zijn bereidwilligheid om die weg te gaan voor u, uw hart ook niet vertederen?

Het tweede punt: ‘De Nazaréner’. Dat woord betekent: Hij komt uit Nazareth. Het wijst op Zijn vernedering. Christus is naar Zijn menselijke natuur opgegroeid in een dorpje in het verachte Galilea. Een plaats waarvan men zei: ‘Kan uit Nazareth iets goeds komen?’

Toch de Koning

En dan het derde punt: ‘de Koning der Joden’. Want midden in Zijn kruislijden is deze bloedende, gegeselde, vastgenagelde, gebroken Mens toch de Koning.

Hoe dan? Christus is hier als Koning bezig om de zonden van Zijn volk op één dag weg te nemen. Hij is als Koning bezig te strijden tegen zonde, duivel en dood en deze te overwinnen. Zo is Hij de Koning. In het verdienen van de zaligheid voor al de zijnen. In het overwinnen van Zijn vijanden.

Maar Hij is ook Koning in het toepassen van de zaligheid. Ook dát doet Hij op Golgotha. U ziet dat zo indrukwekkend in het voorbeeld van de moordenaar aan het kruis. Het is dankzij Christus’ koninklijke macht dat een man die eerst ook lasterde en spotte, ertoe gebracht wordt om tegen zijn medekruiseling te zeggen: ‘Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt?’ Het is dankzij Christus’ koninklijke macht dat dezelfde moordenaar gaat buigen onder het oordeel en de straf waardig wordt: ‘En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben’. Het is een Christus in koninklijke macht, die hij aanroept als hij bidt: ‘Heere, gedenk mijner als Gij in Uw Koninkrijk zult gekomen zijn’. En het is tenslotte ook in koninklijke macht dat Christus de poort van het paradijs voor deze moordenaar opent: ‘Voorwaar zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn’.

Jongeren

Zoals Calvijn al aanstipte, ligt er een diepe betekenis in, dat dit opschrift in drie talen te lezen is. Het is alsof de Heere daarmee wil zeggen: Deze Koning zal Zijn onderdanen hebben uit alle volken en van alle windstreken. ‘Hij heerst zover de blindste heidenen wonen, tot Hem bekeerd’!

Maar vooral heeft het diepe betekenis dat deze woorden – ondanks het verzoek van de Joden – niet veranderd worden. Pilatus zegt wel: ‘Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven’. Maar ten diepste zegt God de Vader daarmee: Het Koninkrijk van Mijn Zoon is ‘een Koninkrijk van alle eeuwen’. Ook in de eenentwintigste eeuw is Christus een Koning, Die zonder onderdanen niet zijn kan. Laat dat moed geven te midden van alles wat ons moedeloos maakt. Laat dat ons mogen aanzetten tot een dringend gebed: Heere, bouw Uw Kerk ook in onze tijd. Ook uit onze jonge mensen en uit de komende generatie.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 20 maart 2018

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Het opschrift boven het kruis(3, slot)

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 20 maart 2018

Bewaar het pand | 12 Pagina's