Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het lichaam een tempel.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het lichaam een tempel.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Op een jongerenbijeenkomst werd (terecht) gewaarschuwd tegen de gevaren van roken, drugs, vrije seks en het ons moedwillig in gevaar begeven. Er werd echter gezegd dat we deze dingen niet mogen doen, omdat ons lichaam een tempel is van de Heilige Geest. Is dat wel juist?

Het is inderdaad goed dat er tegen de genoemde zaken ernstig gewaarschuwd wordt. Zij bedreigen immers onze gezondheid en die gezondheid en ons leven zijn gaven van God. De gaven willen ons bij de Gever bepalen. Het is tegen de wil van de Gever, de Heere, dat wij Zijn kostelijke gaven verkwanselen. Al is het duizend maal waar dat God ons levensbegin en levenseinde bepaald heeft, toch is er ook de verantwoordelijkheid van de mens. Wij mogen maar niet raak leven. Door goddeloosheid kan het leven in gevaar komen en verkort worden. Stel dat een jonge man dronken achter het stuur van zijn auto kruipt en de weg opgaat, vreselijk hard rijdt en tegen een boom verongelukt, kan dan in de rouwadvertentie gezet worden: Heden behaagde het de Heere van ons weg te nemen? Al gaat er niets buiten Gods verborgen raad om, toch gebeurt er ook veel tegen Zijn geopenbaarde wil. Laten we dat niet vergeten!

Laten we dus rekenen met Gods geopenbaarde wil. En dan leert de uitleg van het zesde gebod in de Heidelberger “dat ik ook mijzelf niet kwetse of moedwillig in enig gevaar begeve”. Ons lichaam behoort de Schepper toe en Gods wet geldt voor een ieder.

Maar we kunnen niet zondermeer stellen dat onze lichamen tempelen zijn van de Heilige Geest. Met deze uitdrukking wordt allereerst iets van het geheim van het bestaan van Gods kerk aangeduid. De Kerk des Heeren is het volk van God. De Kerk kan ook genoemd worden: het lichaam van Christus. De Kerk is vervolgens ook een tempel van de Heilige Geest. De Heilige Geest woont in al de leden van Gods Kerk. We kunnen dit lezen in 1 Kor. 3:16 en 17 en in 1 Kor, 6:19. Daar spreekt de apostel Paulus tot allen die “duur gekocht” zijn, dat zijn allen die het eigendom van de Heere Jezus Christus zijn. Nu zijn de levende lidmaten van Gods Kerk in zichzelf zondige mensen. Door hun ongeloof, wereldzin en ongerechtigheden bedroeven zij de Heilige Geest Die in hen woont. Dan trekt de Heilige Geest Zich als het ware bedroefd terug. Hij gaat niet weg! Nee, Hij zorgt ervoor dat er een magerheid over mijn ziel komt en dat ik het tenslotte niet meer uithoud, en met smeking en geween wederkeer tot de Heere. Dat is alles Gods werk. David beklemtoont in Psalm 51 de noodzaak van het werk van de Heilige Geest: Ai, laat van mij Uw Heiligen Geest niet scheiden, Die kan alleen op ’t rechte spoor mij leiden! Van nature is ons lichaam geen tempel van de Heili-ge Geest. Ons lichaam moet een tempel van de Heilige Geest worden. In de weg van de levendmaking. Wat is mijn lichaam, mijn leven dus van nature? Is het teveel gezegd als we zeggen dat ons lichaam van nature aan de duivel gewijd is? Hebben we niet allen de Heere Jezus nodig, Die sprak: “Zie, Ik werp duivelen uit en maak gezond”. En zegt de apostel Johannes niet: “Die de zonde doet, is uit de duivel; want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou”, 1 Joh, 3:8.

Een natuurlijk mens kan zich verharden en daardoor de algemene werkingen des Geestes uitblussen. Waar dat werk eenmaal begonnen is, daar kan dat niet meer, al kan de Geest wel bedroefd worden, zoals ik reeds zei. Wie zondigt, zondigt tegen een drie-enig God. Niemand heeft een vrijbrief om te zondigen, ook al is je lichaam (nog) geen tempel van de Heilige Geest. Laat het dus duidelijk zijn, dat we niet zonder meer kunnen stellen dat ons lichaam een tempel van de Heilige Geest is. Dat moet het wel worden. Er wordt al genoeg verondersteld in onze dagen. Maar met veronderstellingen gaat een mens verloren. Een mens moet wederomgeboren worden. In die weg wordt het gebed geboren: Leer mij naar Uw wil te handelen, ik zal dan in Uw waarheid wandelen, neig mijn hart en voeg het saam, tot de vrees van Uwe Naam. Hoe nodig is de leiding, de heiligende werking van Gods Geest, opdat wij voorzichtig wandelen temidden van een krom en verdraaid geslacht.

Wie door de Heilige Geest geleid wordt, wordt gekend aan het gebed van Psalm 143: Leer mij o God van zaligheden, mijn leven in Uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat Gij mijn hand. Uw goede Geest bestier’ mijn schreden en leid’ mij in een effen land!

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 17 april 2018

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Het lichaam een tempel.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 17 april 2018

Bewaar het pand | 12 Pagina's