Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

EEN DRINGENDE OPROEP OP PINKSTEREN.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

EEN DRINGENDE OPROEP OP PINKSTEREN.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Wordt behouden van dit verkeerd geslacht. (Handelingen 2 : 40 l.)

De apostel Petrus heeft op de pinksterdag gepreekt. Hij preekte een rijke Christus voor arme zondaren. Hij preekte over dood en leven. Hij wees op de schuld die bij zijn hoorders lag: “deze Jezus, Die gij gekruist hebt.” Deze prediking heeft de Heilige Geest willen gebruiken. Het gehoorde bracht diepe verslagenheid teweeg. Ze werden verslagen in het hart en vragen: “wat zullen wij doen, mannen broeders?”

Met deze vraag bedoelen zij drie dingen, aldus de Kanttekenaars: namelijk om de verdiende straf te ontvlieden, om de vergeving der zonden te verkrijgen en om zalig te worden. Wordt dit ook onder ons geestelijk verstaan? Want nog steeds werkt de Heilige Geest door Zijn onderwijs heen naar de kennis van onze persoonlijke schuld voor God. Het wordt duidelijk: er moet wat gebeuren wil het ooit nog goed komen met zo’n schuldig mens! Ook al zeggen velen: nee hoor, er hoeft niets meer te gebeuren, alles is door Christus volbracht. Maar hier zien we dat de Heilige Geest wel duidelijk wijst op wat er moet gebeuren.

Petrus wijst op de noodzakelijkheid van de bekering. Hij wijst op de naam van Jezus Christus. Alleen door Hem is er behoudenis. Gewezen wordt op de belofte Gods. Het is op zich al een verkwikking wanneer we geen vreemde meer zijn van deze levensvraag. Maar vervolgonderwijs is nodig! Zo spitst de apostel dit onderwijs toe. Hij betuigt en vermaant, zo lezen we. Het mondt uit op de ernstige en dringende vermaning: “wordt behouden van dit verkeerd geslacht”.

“WORDT BEHOUDEN…”. Dat betekent: onttrekt u of keert u af opdat gij behouden zou mogen worden. Vlucht uit de stad Verderf. Blijf daar niet ronddolen. Onze tekst spreekt van “dit verkeerd geslacht”. Hier staat het woord skolios, hetgeen hard, krom, verkeerd of goddeloos betekent. In eerste instantie wordt hier geduid op het geslacht der schriftgeleerden en Farizeeërs en der andere ongelovige joden, zo menen de Kanttekenaars. Maar natuurlijk ligt daarin ook opgesloten het geslacht der heidenen. Want of we nu godsdienstig of a-religieus zijn, van nature behoren we allen tot een verkeerd geslacht. Het ene geslacht wentelt zich als een varken in het slijk van de ongerechtigheid. Het andere geslacht doet dat in het slijk der eigengerechtigheid.

Zo vallen we allen van nature onder dat harde, kromme, verkeerde en goddeloze geslacht dat In het paradijs in Adam viel. De gehoorzaamheid aan God werd opgezegd. Hij, Die ons goed en naar Zijn beeld geschapen had, keerden wij de rug toe. Zo holt het ganse menselijke geslacht op die verkeerde weg ten verderve. Verblind door de zonde lijkt de zonde- en werelddienst zo mooi. Maar het is een verkeerde, een harde, een kromme en goddeloze dienst. Dat geldt ook van godsdienstige mensen. De priesters en de schriftgeleerden stonden wel bij de mensen in aanzien vanweget hun uitwendige vroomheid. Toch behoorden ze tot dit verkeerd geslacht. De mens met zijn eigengerechtigheid in godsdienstige ijver en plichtsbetrachting moet ook leren een vijand van genade te zijn. Het is een bikkelharde dienst en verkeerd geslacht.

Petrus leert op de pinksterdag dat er een scheiding moet vallen. Met de wereld en de valse godsdienst moet gebroken worden. Lieflijk klinkt de oproep: “wordt behouden van dit verkeerd geslacht”. Als u worstelt met de boosheid en de verkeerdheid van uw natuurlijk bestaan, als u er geen raad mee weet om hiervan verlost te worden, denk dan niet dat het hopeloos is. Want van Gods kant ligt het totaal anders. Jezus Christus is de Behouder, de Zaligmaker, de Verlosser de Redder. Aan hulpeloze, ellendige en verloren zondaren wil de Heere de enige Weg der behoudenis bekend maken. Hij heelt gebrokenen van harte en Hij verbindt ze in hunne smarte, die in hun zonden en ellenden tot Hem zich ter genezing wenden!. Dan mag je door genade ingelijfd worden in een ander geslacht. Een beter geslacht. Het geslacht van de tweede Adam, Jezus Christus. Behouden door Zijn bloed. Gered uit dat verkeerde geslacht, uit de stad des verderfs, om Hem groot te maken en te dienen. Ja, eeuwig te zingen van Zijn goedertierenheên. Het geslacht van al degenen, die kunnen zeggen: “Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten.”

Nunspeet

A. van de Weerd

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 15 mei 2018

Bewaar het pand | 12 Pagina's

EEN DRINGENDE OPROEP OP PINKSTEREN.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 15 mei 2018

Bewaar het pand | 12 Pagina's