Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

God de Heere en de Bijbel

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

God de Heere en de Bijbel

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Op een jaarkalender staan de christelijke feestdagen. Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren.

Op sommige kalenders staan ook de vier adventsweken en de zeven lijdensweken. Openlijk kunnen die dagen en tijden gevierd worden. In de kerkdiensten kunnen de heilsfeiten herdacht en overdacht worden. Beseffen we dit en zien we dit als een zegen en gunst van de Heere? We aanvaarden het toch niet gedachteloos? Indrukloos? Hoe is het daarmee gesteld bij de ambtsdragers en bijzonder bij de predikanten? Wordt bemerkt in de diensten welk een waarde en betekenis de diensten op zondag voor ons hebben? Het is bijzonder Gods werk. Gods verkoopdag. O, alle gij dorstigen, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld en zonder prijs, wijn en melk. (Jes. 55:1).

Ik raad u, Ik smeek u dat gij van Mij koopt goud beproefd komende uit het vuur dat gij rijk moogt worden en witte klederen opdat gij moogt bekleed worden en de schande uwer naaktheid niet geopenbaard worde en zalf uw ogen met ogenzalf opdat gij zien moogt (Openb. 3:18). Toen ik zestien jaar was zei de predikant aan het eind van de avondpreek: Gemeente, we moeten weer verder op de levensweg, maar er komt eenmaal een tijd dat de Kerk niet meer uitgaat. Dit bracht in gebed tot de Heere. Hij wilde geven Zijn liefde.

Liefde tot Zichzelf. Liefde tot Zijn Woord. Zijn wet. Zijn dag. Zijn dienst. Zijn Kerk. Liefde tot de medemens.

Gode zij dank. Dat is niet verminderd. Het mag bijzonder op de zondag, ook in de middag- of avonddienst er zijn.

Ik Heer’ die al mijn blijdschap in U vind. Want uit al de schat van ’t grote wereldrond is nooit die vreugd in mijn gemoed gerezen, die ik steeds in Uw getuigenissen vond. Door mij betracht en anderen aangeprezen. (Ps. 119:83 en Ps. 19:7 ber.). Het moge ook bij u leven: De zondag is de dag, de roem der dagen, die Israëls God geheiligd heeft (Ps. 118:12 ber.). Dat woord geheiligd, heiliging, bevat veel meer dan we soms denken. Onderwijzend, richtinggevend. Maar ook vertroostend, sterkend, bemoedigend, verblijdend. Uitzicht en doorzicht gevend. Met een rijke toekomst. Want een iegelijk van hen die amen zegt op wat staat in Psalm 84 zal voor God in Sion verschijnen. En dat bijzonder door de zegen van God de Heere op de zondag door Woord en Geest in de dienst. Hoe lief heb ik Uw woning, de tent o Hemelkoning, die G’U ter eer hebt opgericht (Ps. 26:8 ber.). Prof. Van der Schuit zei: Bij deze dingen leeft men en in hetzelve is het vermaak van mijn geest. Gode zij dank voor Zijn gave. Vindt het weerklank bij ons? Het is Gods wil en doen naar Zijn welbehagen in Christus Jezus door de werking en de leiding van de Heilige Geest. Het is een onverdiende gunst en zegen van de Heere het te mogen verstaan en te kennen. Dit gaat niet buiten het horen en het lezen om. In Handelingen 8 staat iets waaraan we niet voorbij mogen gaan. In Jeruzalem kon de Moorman een boekrol kopen.

De rol van Jesaja lag er te koop. Een stukje, een zeer rijk stukje van Gods Woord. Zo wordt nu al eeuwen in ons land Gods Woord te koop aangeboden en wie geen geld heeft, kan het gratis krijgen. Het gaat soms van hand tot hand. Hoeveel exemplaren van het Woord hebben we in huis. Laat het het Boek der boeken zijn. Petrus zegt zo met nadruk: Wij hebben het profetische woord dat zeer vast is en gij doet wel dat gij daarop acht hebt als op een licht schijnende in een duistere plaats totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten (2 Petrus 1:19). Wanneer we het Woord niet hadden, dan wisten we niets van wat beschreven staat in onze Bijbel. We dienen ook te beseffen dat alles wat we lezen waar is. Onvergankelijk en onveranderlijk. Al de Schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is (2 Tim. 3:16).

Laten we niet vergeten dat de gehele Schrift in zijn totaliteit is doorademd door God. Er is terecht gezegd: de Bijbel is het beademingscentrum van de hemel. Al de Bijbelschrijvers hebben onder de leiding van de Heilige Geest geschreven. De vertaling ‘elk van God ingegeven Schriftwoord’ is onjuist. Het werkt misleidend. Dit leidt van Gods bedoeling af. Het geeft ruimte voor een Schriftwoord dat niet door God is ingegeven. Dat is selectief Schriftgebruik. Aangepast Schriftgebruik. Zeker, er is ook star Schriftgebruik wat dor, koud en kil is. Doods. Het laat geen ware vrucht zien van de Levensbron Jezus Christus.

En laten we ook niet vergeten dat er theologisch, ethisch, nu niets nieuws aan de kerkelijke horizon is gekomen.

Wat nu leeft, sterk gaat leven, was gisteren en eergisteren er al. Maar nu met het parool: ik ben en blijf gereformeerd. Maar dan gereformeerd anno 2018. Wie in het Bijbelse spoor wil gaan en leven, bidt in onze tijd van kantelingen, van aanpassingen en zo veranderingen: maak mijn voetstappen vast in Uw Woord (Ps. 119:133).

Calvijn schrijft: de dichter leeft bij de samenvoeging van de uitwendige leer met de genade van de Heilige Geest, gelijk dit ook de dagelijkse volmaaktheid is van de gelovigen als God in hun hart grift wat Zijn Woord aantoont recht te zijn.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 15 mei 2018

Bewaar het pand | 12 Pagina's

God de Heere en de Bijbel

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 15 mei 2018

Bewaar het pand | 12 Pagina's