Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Paulus en het lijden

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Paulus en het lijden

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

De laatste tijd wordt door mij veel gedacht aan Paulus en de gemeenten. Hij kreeg geen vaste standplaats. Welk een rijk getuigenis sprak de Heere tot Ananias omtrent Saulus van Tarsen.

Deze is Mij een uitverkoren vat om Mijn Naam te dragen voor de heidenen en de koningen en de kinderen Israëls (Hand. 9:15). Paulus werd een zendingsapostel met een bijzondere opdracht. Een opdracht waaraan hij zich niet onttrokken heeft. Wat hij meegemaakt heeft, kunnen we in zijn brieven lezen. Zeer weinig was hem vreemd zowel lichamelijk, geestelijk als ambtelijk. Maar wat triomfeerde steeds weer? Het krachtige woord van Jezus: Mijn genade is u genoeg.

Want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht (2 Kor. 12:9). Wat Paulus ondervonden heeft kunnen we lezen in 2 Kor. 11. Het lijden om Christus’ wil was hem niet vreemd. Het lijden om Christus’ wil werd ook in zijn lastbrief geplaatst. Koning Jezus, de Zender van Zijn dienaren, had ook tegen Ananias gezegd: Ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om Mijn Naam. Hand. 8:16. Het lijden om Christus’ wil is vandaag heel sterk. We lezen en horen er van. Ouderen en jongeren ondergaan het. Voorgangers gaat het niet voorbij. Maar de Heere bevestigt Zijn Woord. Ik ben met u, elke dag. Hoe is het nu met ons als ambtsdragers? Hebben we weet van het geestelijk lijden en strijden? Wat we lezen in de Catechismus zondag 52 vraag en antwoord 127, mag niet onbekend zijn. Die bede is van veel betekenis in het strijdperk van het leven. De driehoofdige vijand van buiten, met invloed van binnen, zit niet stil. Hij bezint zich erop hoe gewerkt moet worden en schade aangebracht moet worden aan het Koninkrijk van God. Sluimert de vijand, dan werkt hij toch door op listige manieren. Het sluimeren heeft bijzonder betrekking op ons. De zogenaamde vriendelijkheid kan overkomen en voor ons betekenen: de invloed, de schade van de vijand valt mee. Ook doet de vijand ons geen hinder wanneer ons slotwoord is: Gods verkiezing is onberouwelijk.

Het komt goed. De Kerk vergaat niet.

Wat kan er geknipt worden als het gaat over het volmaakte gebed, het Onze Vader. Denk aan de laatste bede.

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Elke voorganger, die om Christus’ wil in het strijdperk staat, leert, ondervindt en verstaat wat beleden wordt door de knechten van Elisa. Ach, mijn heer, hoe zullen wij doen? 2 Kon. 6:15. Het gebed van Hizkia tijdens het beleg van Jeruzalem. Denk aan de hoogmoedige, sarcastische opmerkingen van Sanherib, 2 Koningen 19. Leert men een knecht van God kennen, dan komt men er achter welke kennis hij heeft van de drie- enige God, van zichzelf, maar ook van de satan. Paulus heeft 13 brieven geschreven. Rijk van inhoud.

Van betekenis ook voor ons. De kennis van de drie- enige God kunnen we lezen. Uit de Godskennis vloeide zijn zelfkennis. Paulus zocht geen eigen roem en eer in de gemeenten. Paulus gelijkt op zijn Meester. Wordt het aan ons bemerkt dat wij op Jezus Christus gelijken? Althans dat dit onze begeerte, ons streven is? O Zoon, maak mij Uw beeld gelijk. In zijn brieven, in zijn onderwijs, gaat Paulus de satan niet voorbij. Paulus heeft kennis gemaakt met de satan. Zijn werken, zijn daden, zijn listen, zijn hem niet onbekend.

Zelfs zijn gedachten weet hij. Ook die zijn hem bekend. 2 Kor. 2:11. Paulus doorziet de listen en streken van de satan. God de Heere liet Paulus doorzien wat satan is. Voor zichzelf, zijn werk en de gemeenten. Het doorzien van satans spreken kunnen we lezen in Handelingen 16:18. Over de sprekende slang in Genesis 3 is veel te doen geweest. Hoe is het nu waar Paulus op wijst ( 2 Kor. 11:3). Vrezen evangeliedienaren voor de invloed van satan als de oude slang? Listig gaat de oude slang te werk. Satan heeft nu een staat van dienst. Vraagtekens stellen is hem niet vreemd. Hij zet een vraagteken achter Gods geboden. Een vraagteken achter Gods gericht. Satan spiegelt een toekomst voor die nu al begint, maar die lijnrecht in strijd is met het Woord van God. Satan verandert zich in een engel des lichts.

2 Kor. 11:14. Satan kan zich voordoen als een goede engel. Een persoon die ook Schriftwoorden gebruikt of er op wijst. Zelfs met klem: geloof het. Satan spreekt altijd in inspirerende, gelovende zin. Satan is zeer gevaarlijk. Is er bij ons het gebed tot God en het lezen van Gods Woord? Paulus heeft ook geleden onder wat hij bemerkte, zag en hoorde in de gemeente van Korinthe. De invloed van de satan was zo merkbaar. Men had aan eigen godsdienstig leven genoeg. Bij het onderwijs betrekt Paulus zijn levensgang, zijn ondervinding.

Niet uit zelfbeklag, maar met een pastoraal doel. Zo ook als hij zegt en schrijft: dagelijks overvalt mij de zorg van al de gemeenten. De zorg omtrent de geestelijke welstand. Zijn meelevendheid, zijn doen, zijn spreken, zijn handelen, is er elke dag. Hulp en raad vragen gebeurt dagelijks. Hoe kon Paulus alles verwerken? De Heere staat in voor Zijn werken: Wie alleen daarbij leeft, is geen goede herder. Laat staan leraar. Wie het mag en wil zijn is bezig bijzonder met het heil van allen die op weg zijn naar de rechterstoel van Christus. Zeker, de zorg, de bezorgdheid voor het dagelijkse leven is er ook.

Want satan zit niet stil. Zijn invloed en doorwerking zijn merkbaar. Paulus was niet zonder lijden. Maar wel lijden om en voor Jezus’ Naam. Met geloof, hoop en liefde en een zekere toekomst. Het met Hem lijden, leidt tot het verheerlijkt worden met Hem. Geen voorwaarde. Leven beneden met Hem zal overgaan in een eeuwig leven met Hem.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 29 mei 2018

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Paulus en het lijden

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 29 mei 2018

Bewaar het pand | 12 Pagina's