Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

MANAHEN

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

MANAHEN

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

“En Manahen, die met Herodes de viervorst opgevoed was” Handelingen 13:1

In het noordelijk gelegen Antiochie is niet lang na de uitstorting van de Heilige Geest een flinke, christelijke gemeente ontstaan, onder leiding van geordende ambtsdragers. Zo wil de Heere het blijkbaar als een God Die orde lief heeft. In de gemeente waren echter ook broeders met bijzondere gaven bedeeld. Er waren profeten, die aan de gemeente Gods wil bekend maakten en ook leraars, die, net als bij ons het Woord van God uitlegden. Want dat zijn immers de middelen waardoor de gemeente geleid en gesticht mag worden, maar ook mag groeien, zowel in de breedte als in de diepte.

Onder die bijzondere ambtsdragers was ook ene Manahen, een joods man met een mooie naam, die trooster betekende. Wat bij zijn geboorte ook de reden geweest mag zijn om hem die naam te geven, hij is door genade in de christelijke gemeente later een echte trooster mogen zijn. Een man die mocht wijzen op de ene troost in leven en sterven. Een man die wist waar hij over sprak als hij sprak van zonde en genade.

Want Manahen was dan wel op de erve des verbonds geboren, maar niet binnen het Koninkrijk der hemelen. We weten dat hij is opgegroeid met Herodes de viervorst, dat is de beruchte Herodes, die Johannes de Doper heeft laten onthoofden en die zo gespot heeft met de Heere Jezus op Diens weg naar het kruis op Golgotha. Hoe dat precies opgevat moet worden weten we niet. We kunnen Manahen ook zien als een vertrouweling van “die vos”, zoals de Heere Jezus Herodes noemde, Lukas 13:32. Het feit dat hij een positie bekleedde aan het hof van Herodes zal hem door de rasechte jood niet in dank zijn afgenomen.

Hoe het ook zij en wat de aanleiding geweest moge zijn voor het feit dat we deze zelfde man nu in Antiochie als een ambtsdrager binnen Christus’ gemeente tegenkomen, zeker is het dat het Evangelie van Gods genade in en om Christus’ wil ook in het leven van Manahen vrucht heeft gedragen. Hij is van een vriend van Herodes een vriend en metgezel geworden van degenen die de Heere vrezen. Is dat niet groot? Zulke veranderingen vermag nu alleen Koning Jezus te bewerkstelligen! Een vriend van Herodes nu een volgeling van Jezus!

Als vertrouweling van Herodes zal Manahen wellicht ook wel Johannes de Doper ontmoet, of althans van hem gehoord hebben. En waar was Manahen toen Jezus geboeid voor Herodes stond? We weten het niet. Maar de Heere kan allerlei omstandigheden gebruiken om het hart van een mens los te maken van zijn eertijds en te verbinden aan een nieuwe Meester, de Heere Jezus Christus. Het geheim van de bekering van een mens ligt niet in de mens, maar in het hart van God Die ook deze man had uitverkoren en op Zijn tijd geroepen uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht. En ja, dan moet alles worden verlaten en los gelaten waar het natuurlijk hart aan vast gesnoerd is. Dan komt er een ommekeer, die gekenmerkt wordt door de vraag: Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal? Gods genade is groot. Adamskinderen worden Gods kinderen. Groter is het als ze ook nog eens een plaats en taak krijgen binnen Gods Koninkrijk. Manahen mocht een leraar zijn. Hij mocht evangeliedienaar worden, prediker van vrije genade. Binnen de gemeente van Antiochie. Pastor loci van Antiochie. Terwijl een ander van de mannen in Antiochie, namelijk Saulus, afgezonderd werd om als zendeling de wijde wereld in te gaan, moest Manahen in Antiochie blijven. Daar was hij geplaatst. Daar mocht en moest hij zijn roeping vervullen. Daar zou de Heere hem tot zegen stellen.

Het gebeurt gelukkig ook vandaag nog dat zondaren overgaan van de dood naar het leven en van koning veranderen, zoals bij Manahen letterlijk het geval was. Wat geven dergelijke bekeringen toch veel moed, ook in onze tijd. De tijden zijn niet veranderd, maar de Heere gelukkig ook niet. Hebt u een zoon of dochter die de wereld dient? Die een onderdaan is van een verkeerde koning, een vos, een bedrieger, de duivel? En u voelt zich machteloos, wellicht ook schuldig omdat u ook weet van tekorten in de opvoeding? Ga dan met het enkele woord dat we in de Bijbel lezen over Manahen tot diens Koning en smeek Hem of de geschiedenis zich herhalen mag in het leven van uw afgedwaalde kind. Twijfel niet aan de macht van die grote Koning, Die Zelf getuigd heeft alle macht te hebben, ook op de aarde. Het boek Handelingen spreekt boekdelen van Zijn macht en gewilligheid en genade. Moge de Heere vanuit de hemel dat ook betonen door de ambten in stand te houden. Ook vandaag zijn er door God geroepen ambtsdragers nodig, dominees, maar ook ouderlingen en diakenen. Om in Zijn hand leiding te geven aan ’s Heeren kudde hier op aarde. Ik vraag het wel eens op de preekstoel aan jongens: hebben jullie geen zin om dominee te worden? Is er begeerte om de Heere te dienen als ambtsdrager? Het is ook in onze tijd zo hard nodig, al heeft de Heere ten diepste geen mens nodig om Zijn doel te bereiken. Er vallen dominees weg en af, wijze en oude ambtsdragers sterven. Moge de Heere Zich over ons ontfermen. Kijk maar naar Manahen. Hij hoorde bij degenen die Saulus, Paulus de handen oplegden en hem heenzonden de wijde wereld in. Ja hoor, Gods werk gaat door!

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 19 juni 2018

Bewaar het pand | 12 Pagina's

MANAHEN

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 19 juni 2018

Bewaar het pand | 12 Pagina's