Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sprekend Verleden / Smytegelt

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Sprekend Verleden / Smytegelt

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Want Uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Hooglied 1:2b

In Mattheüs 6:33 staat ‘Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.’ Zodra een mens zijn verstand krijgt moet hij streven naar genade en verzoening met God. Men moet ook nauwkeurig nagaan of genade de ware genade is. Er staat in 2 Petrus 1:10 ‘Benaarstig u om uw roeping en verkiezing vast te maken.’ Nauw onderzoek is nodig. Bij ware genade is er verlangen naar een kus van de mond van de hemelse Bruidegom. De Bruid wilde verzekerd worden van de genade die zij had ontvangen en bidt om de kussen van de mond van Christus. De uitnemende liefde van de hemelse Bruidegom is voor de Bruid beter dan wijn. De Bruid roemt de uitnemende liefde van Christus. Voor die liefde zijn geen woorden. Het is grenzeloze liefde. “Het is een liefde waar hoogte, lengte, diepte noch breedte is zonder einde of maat.

De Zoon zelfs was erover verwonderd en zei: Alzo lief heeft God de wereld gehad.” De liefde van Christus houdt in dat Hij de Zijnen heeft uitverkoren. Christus wilde de raad van God uitvoeren tot verlossing van de Zijnen. Hij wilde de schuld op Zich nemen en de lijdensbeker drinken. Het is de liefde van Christus dat hij de Zijnen tot een Leidsman is. Christus heeft de liefde van God de Vader bekend gemaakt aan Joden en Grieken. Hij wilde de ware menselijke natuur aannemen en de lijdensweg gaan. Het is liefde dat Christus door middel van de prediking zondaren toebrengt.

Christus geeft aan Zijn volk de Heilige Geest. De hemelse Bruidegom geeft blijken van Zijn liefde aan Zijn Bruidskerk. Hij geeft haar lieflijke namen: “Mijn vriendin, Mijn lam, Mijn volmaakte, Mijn zuster, Mijn bruid. Ik heb u lief met een eeuwige liefde.” Gods kinderen zijn een besloten hof en een verzegelde fontein. De Bruidegom is tevreden met Zijn Bruid. Hij zal niet begeven en niet verlaten. Hij schept genoegen in Zijn Bruid. De klacht van de Bruid over haar verdorvenheid is Hem welgevallig. De Zaligmaker ontfermt Zich over de Zijnen. Hij is de barmhartige Hogepriester.

Zijn oog is op hen onder alle omstandigheden. De liefde bedekt de gebreken van de Bruidskerk. De liefde wekt op uit ingezonkenheid. Uit liefde wordt de Bruidskerk bewaard door de kracht van de Bruidegom. Het is liefde dat bijzondere genade verlangen wekt om van het onvolmaakte verlost te worden. De liefde van de hemelse Bruidegom is uitnemender dan de liefde van mensen. De Bruidegom is de Zoon van de levende God. Het was bijzondere liefde van David dat Mefiboseth, een dode hond, elke dag aan zijn tafel mocht eten. Maar de liefde van Christus overstijgt deze liefde. Het is liefde tot vijanden. “U was de minst geschikte, de ergste. U had Mij niet lief, maar Ik u, zegt de Heere.” Het is een uitnemende liefde: zie eens wat het de Heere gekost heeft om zulke vuile schepselen als u bent tot Zijn Bruid en eigendom te maken. “Het kost Hem heel wat meer dan Jakob die tweemaal zeven jaren een harde dienst moest dienen om Rachel.” Het is een uitnemende liefde omdat er maar weinigen zijn die in die liefde delen. Het is ook een standvastige en eeuwige liefde. Deze liefde vergaat nimmermeer. Zij blijft. Trouweloosheid neemt die liefde niet weg. De Heere zal het verbond niet verbreken. Al is een kind van God nog zo arm, de Heere heeft hem of haar lief. Het is uitnemende liefde als u terugziet op alles wat u al hebt genoten. Als de liefde hier al onuitsprekelijk groot is, wat moet het dan niet in de hemel zijn? De wijn in oosterse landen was heel goed. Veel mensen verlangen naar de wijn. Maar de Bruid zegt: Uw liefde is beter dan de wijn. De Bruid heeft liever de liefde van de Heere dan alle andere dingen. De liefde van de hemelse Bruidegom maakt vrolijk. De liefde van Christus versterkt de liefde van Gods kinderen. De liefde van Jezus wint het van alle dingen. De ziel van de bruid dorst naar de Heere Jezus. “U hebt mij genade gegeven, wel, kus mij met de kussen van Uw mond.”

Toepassing. Het past ons weg te zinken in verwondering over de Heere Jezus. Het is de liefde van de Heere Jezus dat mensen die de wijn liever hadden dan Hem, de hemelse Bruidegom nu liefhebben. Het wekt verwondering dat haters vrienden worden. Er zijn er ook nog die de wijn liever hebben dan de Heere Jezus. Zij gaan liever naar de wijn dan naar Jezus. Christus is hun Man, Heiland en Koning niet. Luister naar Hem Die zegt: “Ik raad u dat gij van Mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, en witte kleren, opdat uw naaktheid bedekt mag worden, en ogenzalf opdat u zien mag.” Als u ziek bent belooft u veel, maar als u weer beter bent, leeft u weer door. “Zondaar sluit uw kamer af en kies hartelijk voor de Heere.” Het is onmogelijk twee heren te dienen. Wie de Heere Jezus niet liefheeft is een vervloeking. Gods kinderen hechten meer waarde aan de Heere Jezus dan aan alle wereldse dingen. Zij vinden het moeilijk oud te worden zonder veel liefdeblijken van de hemelse Bruidegom te ondervinden. “Stel dat de Heere vanavond zei: Ik zal u geen voorspoedige dag geven en soms een smaakje van Mijn liefde, wat zou u kiezen? Zou u voorspoed kiezen? Zou u niet zeggen: Het woord dat mijn Heer de Koning gesproken heeft, is goed?” Gods kinderen verlangen de liefde van Christus te ondervinden. ‘Voer mij in het wijnhuis.’ “Zegt u niet zoals de Geest en de bruid zeggen: kom, ja kom haastelijk, Heere Jezus, ja kom haastelijk? Amen, ja amen.”

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 31 juli 2018

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Sprekend Verleden / Smytegelt

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 31 juli 2018

Bewaar het pand | 12 Pagina's