Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sprekend Verleden / Smytegelt

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Sprekend Verleden / Smytegelt

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Uw oliën zijn goed tot reuk. Uw Naam is een olie die uitgestort wordt. Hooglied 1:3a

De olie van de Heere Jezus is lieflijk tot reuk. Salomo spreekt in bovenstaande woorden de Heere Jezus aan.

”Uw oliën, Heere Jezus, zijn goed tot reuk. Jezus had olie tot reuk, en dat was al bekend vanouds. In Psalm 2:6 zei de Vader: Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion, de berg Mijner heiligheid. En in Psalm 45:8: Daarom heeft U, o God, Uw God gezalfd met vreugdeolie boven Uw medegenoten. Zijn klederen zijn als een Koning Die uit Zijn kamer gaat van de reuk der zalf. En Spreuken 8:23: Ik ben van eeuwigheid af gezalfd geweest.” De zalving van Jezus bestaat hierin dat God Hem van eeuwigheid afzonderde om Middelaar te zijn. De zalving van Jezus betekende ook dat God aan Hem de Geest zou geven en bekwaam zou maken om wederhorigen bij Hem te doen wonen. Christus is de Gezalfde Gods. De olie die hier bedoeld wordt is iets anders dan de ollie van de kruidenier en de olie die vrouwen gebruiken. “Het is verzoening met God, de eeuwige gerechtigheid en de onbegrijpelijke genade. Het zijn al de geestelijke gaven die nederdruipen. Wat zijn ze groot! Vreugde, blijdschap door de Heilige Geest, het geloof, bidden, vreze Gods, lankmoedigheid, zachtmoedigheid. Het zijn oliën vol trouw.” Met die geestelijke gaven is Christus gezalfd. Die gaven zijn ook in Zijn kinderen, Zijn leden. Waarom vergelijkt de Heere dit alles met olie? Omdat olie zacht is. Verzoening betekent genezing voor de gewonde ziel.

Zoals olie het hart verblijdt, zo vindt de ziel vermaak in de genade van Jezus. De olie versiert, zo versiert ook het werk van de Geest. Olie dringt door alles heen, zo is het met de olie van Jezus ook. Olie maakt verschil tussen koning en onderdanen. Zo maakt de olie der genade tot een licht te midden van een krom en verdraaid geslacht. Olie geeft eer aan hen die gezalfd worden. Zo eert God degenen die Hem vrezen. Olie maakt soepel en snel. Deze olie geeft kracht en maakt gewillig. Oliegeur verspreidt zich. Er komen hemelse gesprekken en er komt een hemels gedrag. Olie bederft niet, genade ook niet. Er staat “Uw oliën” omdat Christus ze verdiend heeft. Hij is ermee gezalfd en Hij deelt die olie uit. Christus geeft de Heilige Geest in het hart. ‘Uw oliën zijn goed tot reuk.’

De reuk van de olie werkt verfrissend. Het offer van Christus is goed voor de ziel. Christus stort de olie uit. ‘Uw Naam is een olie die uitgestort wordt.’ In Johannes 12:3 lezen we over een vrouw die olie uit een albasten fles uitgoot op het hoofd van Jezus. Wat betekenen de woorden ‘Uw Naam’? Het is een Naam boven alle naam. Gods kinderen worden niet naar Abraham, Jakob of Juda genoemd, maar naar Christus. “Hij heeft een Naam waarin wij gedoopt zijn, waarin wij bidden. Geen smeekschrift mag bij de hemel aankomen dan met het besluit van Daniël 9:17: Om des Heeren wil. Zijn Naam wil zeggen Zijn Persoon, Zijn titels, Zijn erenamen, zoals Immanuël, Verlosser, Behouder, Zaligmaker. Die Naam wordt uitgestort.” Die Naam komt voort uit het Woord der genade en de verkondiging, de prediking daarvan.

De Heere stort de olie uit, doet delen in de vergeving van de zonden. Het woord ‘uitstorten’ betekent ook dat de Zoon van God gewillig is om de olie te geven. De Heere is niet karig. In de kerk geurt de olie. Het gaat uit van de ontfermende God. Het kan de man voorbijgaan en de vrouw raken. Het kan de vrouw voorbijgaan en het kind raken. Het kan de predikant voorbijgaan en de gemeente raken. Velen zullen in die olie delen. Op de Pinksterdag omtrent drieduizend. De Bruid verlangde naar de verzekering van Gods gunst.

Toepassing. Kent u de olie, waardeert u de olie?

Smijtegelt waarschuwt tegen de poederdoos en de reukdoosjes die niet alleen door wereldlingen maar ook door kerkmensen gebruikt worden. In Jesaja 3 staat dat de Heere er bezoeking over zal doen. Het is beter naar de olie in onze tekst te verlangen dan naar de opsmuk van deze wereld. “Een bedelaar, die aan de buitenkant stinkt, zodat wij hem vanwege die stank niet graag in ons gezelschap zouden hebben, en vanbinnen met deze olie vervuld is, zal God in Zijn paleis nemen. En u die u aan de buitenkant hebt opgesierd zult buiten moeten blijven, als u niets anders krijgt. Zijn reuk is de vreze des Heeren. God kijkt nergens naar dan naar de vreze des Heeren. Die is Hem welgevallig. Anders bent u een stank in de neusgaten van de Heere. Kan de kracht van de olie u niet verlokken? Zij herstelt, zij verkwikt.” Wie met olie is overgoten heeft eigen stank leren waarnemen. U verlangt naar die olie. Hebt u de Geest ontvangen? Wanneer kreeg u het geloof? Waar kreeg u de liefde Gods in uw hart door de Heilige Geest? Kunt u zeggen dat u de Heere liefhebt? Moet u het zeggen dat u nog nooit de liefde van Jezus hebt gevoeld? “Dank God dat u nog niet in de hel bent. De bruid had het ook nog niet, maar zij had er hoogachting voor. U zult die mogelijk nog krijgen. De zaak zal wellicht nog keren.” Moet u het zeggen dat uw lichaam en ziel stinken? “Ga naar de verkopers, naar de getrouwe leraars en gewone christenen en zeg: Geef mij ook van uw olie en leg hen eenvoudig uit wat er in uw ziel leeft. Blijf waar zij uitgestort wordt en God zal u die wellicht geven, zodat u ook eens zult kunnen zeggen: Mijn Liefste is mij een bundeltje mirre dat tussen mijn borsten vernacht. Amen, ja amen.”

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 21 augustus 2018

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Sprekend Verleden / Smytegelt

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 21 augustus 2018

Bewaar het pand | 12 Pagina's