Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Paulus en Gods leiding

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Paulus en Gods leiding

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

De Heere weet wie Hij in Zijn dienst neemt. Een plaats in Zijn dienst geeft. Waarom en waartoe. Het is een persoon op de juiste plaats en vergissing is uitgesloten. In ’s Heeren doen en handelingen schittert Zijn soevereiniteit. Niemand kan God de Heere beschuldigen van onrecht, van voorkeur of van oneerlijkheid. In de Bijbel lezen we over de besluiten en handelingen van de Heere met mensen. In dit verband mogen we de levensgang van Paulus niet overslaan. Hij was er diep van overtuigd dat zijn levensvernieuwing en zo zijn levensverandering vrucht was van Gods wil en welbehagen in Christus Jezus de Heere door de toepassende werking van de Heilige Geest. Paulus mag zelfs schrijven: daarom is mij barmhartigheid geschied opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al Zijn lankmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld dergenen die in Hem geloven zullen ten eeuwigen leven, 1 Tim. 1: 16. Van de levensloop van Paulus kunnen we het een en nader lezen in het boek Handelingen en in zijn brieven. Alles is ook voor ons van betekenis. Het is meer dan kennisgeving.

Gods leiding met Paulus behoort zelfs onze aandacht te hebben.

Paulus was van huis uit een Jood.

Geboren in Tarsen in Cilicië.

Tarsen was de hoofdstad van de Romeinse provincie Cilicië. Een stad beroemd door de wetenschap en de handel. Onder het Jodendom niet onbekend. In de stad woonden en werkten verschillende Joden. De kerkvader Hieronymus zegt dat de ouders van Paulus afkomstig waren uit Galilea. Tijdens de oorlog, rond vier jaar voor Christus, moeten zijn ouders weggevoerd zijn naar Tarsen. Daar moet de vader van Saulus slaaf geweest zijn van een Romeins burger. Die heeft hem vrijgelaten en ervoor gezorgd dat de vader van Saulus het Romeinse burgerrecht ontving. Hier ligt het verband met zijn tweede naam Paulus.

Zijn Joodse naam was Saulus. Die had hij officieel van zijn ouders ontvangen bij de besnijdenis. Paulus heeft een strenge Joodse opvoeding gekregen. Zijn vader was een rasechte Farizeeër. Paulus stond als Jood en Romein bekend.

In het bezitten van twee namen schittert iets van Gods leiding naar de toekomst. De opvoeding thuis zette een stempel op het leven van Saulus. De Joodse leer, het Joodse leven gingen hem beheersen en zelfs leiden. Hij liet zien en horen een rasechte Jood te zijn. Dat wil niet zeggen dat hij wereldvreemd was. In zijn jeugdjaren heeft hij al wat opgestoken van het leven in de grote Griekse steden. Hij kwam wat te weten van de wijsbegeerte en de Griekse literatuur. Lees Handelingen 17. Het kontakt te Athene en het gesprek op de Areopagus met de Epicureïsche en Stoïcijnse filosofen. Hij beheerste ook hun spreektaal. Hij sprak naast het Grieks ook Hebreeuws en Aramees. Daar staat het onderwijs van Gamaliël niet buiten. De weg van Paulus leidde van Tarsen naar Jeruzalem. Hij kwam in huis bij zijn zuster en ging de colleges van Gamaliël volgen. Deze was een bekwame docent en in achting bij het volk. Wijsheid en oprechtheid sierden hem. We kunnen daarvan lezen in Hand. 5. De Joodse raad zocht Petrus en Johannes te doden. Hoe Gamaliël daarop reageert kunnen we lezen in Hand. 5: 34- 39. Gamaliël heeft Saulus opgeleid tot rabbi, tot leraar van zijn volk.

Paulus heeft veel gemak gehad van zijn talenkennis. Daardoor kon hij iedereen bereiken, met hen spreken en naar hen luisteren. Daar in de heidenwereld voor velen Grieks de omgangstaal was, heeft Paulus zijn zendbrieven in het Grieks geschreven. De citaten in zijn brieven uit het Oude Testament wijzen erop dat hij bekend was met het Hebreeuws of Aramees van het Oude Testament. Ook hierin zien we de voorzienige leiding van de Heere. Er is nog iets waaraan we niet voorbij mogen gaan, namelijk het leren van een vak. Saulus had niet alleen het onderwijs van Gamaliël genoten, maar hij had daarnaast ook een vak geleerd. De Joodse leraren voorzagen zo door hun eigen arbeid in hun levensonderhoud. In de Spreuken van de vaderen stond: schoon is de studie van de Thora in verbinding met een wereldlijke bezigheid, want het bezig- zijn met beide verjaagt de zonde. Alle Thora- studie zonder verbinding met arbeid gaat tenslotte te niet en geeft aanleiding tot zonde. Dit werd de rabbijnen meegegeven: zorgen voor eigen levensonderhoud was een belangrijke zaak. Vaak werd Paulus niet genoodzaakt zijn vak op te pakken. In Thessalonica heeft hij handenarbeid verricht.

Lees 1 Thess. 2:1-9. Gaat het over het honorarium van een predikant, dan dient nooit vergeten te worden: ik ontvang het omdat ik sta in de dienst van God en zo in en voor de gemeente. Paulus heeft soms een zwaar en moeilijk leven gekend.

Maar Gods leiding werd niet vergeten. Paulus zag overeenkomst met David. Lees Psalm 139. Hoever David ook terugkeek in zijn leven, God de Heere was er. Zijn leiding, zorg en bemoeienis met hem. Lees vers 16. Het heeft ons vandaag veel te zeggen. Denken we er nog aan?

Leven we nog bij het volgende: we staan niet buiten Gods leiding en zorg. Paulus zag heel zijn levensloop bij de Heere vandaan. Het belijden daarvan had een gericht doel.

Godverheerlijkend en zo van betekenis voor de lezers, ook voor ons. Zie Galaten 5:11-16.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 11 september 2018

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Paulus en Gods leiding

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 11 september 2018

Bewaar het pand | 12 Pagina's