Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sprekend Verleden / Smytegelt

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Sprekend Verleden / Smytegelt

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Daarom hebben U de maagden lief. Hooglied 1: 3b

De bruid spreekt over maagden die de Heere jezus liefhebben. De maagden zijn niet de uitwendige belijders in de kerk, die misschien toen zij ziek waren of door andere omstandigheden weleens gezegd hebben dat zij de Heere Jezus liefhebben. Het zijn ook geen wijze of begaafde mensen. Maagden zijn mensen die al hun liefde aan één persoon geven. Zulke geestelijke maagden zijn de metgezellen van de bruid. Zij dienen in Geest en waarheid alleen de Heere. Zij bewaren hun liefde voor Jezus alleen. Maagden zijn zij die in het Hooglied genoemd worden de enige, de volmaakte, de duive. Het zijn wijze maagden met de olie van de genade in hun vaten en lampen. Dwaze maagden hebben wel olie in hun lampen, maar niet in hun vaten. Het zijn de ware gelovigen. “Door deze geestelijke maagden moet men verstaan de uitverkorenen, geroepenen, wedergeborenen, gelovigen, die de olie van de genade hebben ontvangen in hun vaten, in hun ziel, waar Jezus de olie van genade op heeft uitgestort en aan hen heeft meegedeeld.”

Zij waren volmaakt uit de handen van hun Maker voortgekomen. Zij hadden God lief. Zij werden door de zonde kinderen des toorns. Maar de Heere heeft Zich over hen ontfermd. De Heere werd hen te sterk. Door genade kregen zij liefde tot Jezus alleen. Geestelijke maagden trekken al hun liefde af van de satan, de wereld en de zonde en hebben de Heere Jezus van harte lief.

Zij zijn versierd met een stille geest en een nederig hart. Zij begeven zich niet tot ijdele praat, want zij weten dat zij van ieder woord rekenschap moeten geven. Zij vluchten voor de besmetting van de wereld. In Christus zijn zij zonder rimpel of vlek. Zij staan niet meer onder de heerschappij van de duivel, de wereld en de zonde.

Zij dienen de Heere. Zij gaan met de Heere mee en verlaten vader, moeder, zuster, broer en vrienden. De geestelijke maagden hebben de Heere Jezus lief. Hij is voortdurend in hun gedachten. Zij achten de Heere Jezus zeer hoog en dierbaar. Zij zijn alleen tevreden met de Heere Jezus en Zijn gezelschap. Zij zijn blij als de Heere weer tot hen komt. Zij geven zich geheel en al over aan de Heere Jezus zonder enige voorwaarden. Zij willen in alles welbehaaglijk zijn voor de Heere. Zij zeggen: Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal. De vrienden van de Heere zijn hun vrienden. Zij zijn een metgezel van allen die de Heere mogen vrezen en leven naar Zijn Goddelijk bevel. De vijanden des Heeren zijn hun vijanden. Zij hebben de broeders lief. Zij verlangen naar de hemel.

Daar zal de liefde volmaakt zijn. De geestelijke maagden schamen zich niet voor hun liefde tot de Heere Jezus.

Wat betekent het woordje ‘daarom’ in onze tekst? Het drukt de waardigheid en dierbaarheid van de Persoon van de Heere Jezus uit. De Koning Israëls is een zeer goedertieren Koning Die een zoekende ziel nooit zal afwijzen. De maagden hebben Hem lief om de goederen, weldaden en de genade die Hij aan hen geeft. Zij hebben de Heere lief uit dankbaarheid voor de olie der genade. Zij vertonen een heilige en godvruchtige levenswandel. De ziel van Gods kinderen verlangt naar de kussen van Jezus’ mond. Daarom gebruiken zij alle middelen: bidden, lezen, horen en het verkeren met de vromen.

Toepassing: Er zijn weinig geestelijke maagden en liefhebbers van de Heere Jezus. Onbekeerde, wereldse mensen, bedenk dat de vriendschap der wereld vijandschap tegen God is. Vrienden van de wereld zijn vijanden van God. Bedenk dat God alle werkers der ongerechtigheid haat. Wie de Heere haten, hebben de dood lief. Zo iemand de Heere Jezus niet liefheeft, die zij een vervloeking, Maranatha. 1 Kor. 16:22. Kinderen van God, u hebt enkele dingen die de geestelijke maagden ook hebben. U kent de liefde tot de Heere Jezus. Bent u bevreesd dat u geen echte maagden en liefhebbers van de Heere bent? Onderzoek wat geestelijke maagden zijn en wat de liefde tot de Heere Jezus is. Onderzoek uzelf in de binnenkamer. Leg alles neer voor de Heere. Ook dat u bang bent voor bedrog, omdat uw hart zo bedrieglijk is. Als er een schepsel is dat teveel liefde van u vraagt, smeek de Heere dat Hij dat schepsel zou wegnemen, opdat de Heere alleen uw liefde zou krijgen. Wat zou u antwoorden op de vraag, die ook aan Petrus werd gesteld, of u de Heere liefhebt? Mag u dan antwoorden: Heere, Gij weet alle dingen, gij weet dat ik U liefheb? “Heere, zou ik het zolang met Uw volk gehouden hebben als ik U niet liefhad? Zou ik zolang U gezocht hebben als ik U niet liefhad? Zou ik U zo aanhoudend hebben gezocht als ik U niet liefhad? Zou ik U zo hebben aangekleefd en bij U zijn gebleven als ik U niet liefhad? Zou ik wel zoveel haat, hoon en smaad hebben willen lijden om Uwentwil als ik U niet liefhad? Zou ik dan wel zo gezet zijn op Uw gemeenschap als ik U niet liefhad? Zou ik dan wel smart hebben als ik U mis als ik U niet liefhad? Zou ik dan wel zo gezet zijn op Uw tegenwoordigheid en blij en tevreden zijn als ik dat mag genieten, als ik U niet liefhad? Zou ik dan wel mijzelf met al het mijne zo aan U hebben overgegeven als ik U niet liefhad? Zou ik dan wel zo begerig zijn naar de kussen van Uw mond, naar gevoelige verzekering? Wel, bezie dan en beken dan, mijn Heere, wiens beeld en opschrift ik draag of ik U niet liefheb. O, kinderen van God, als u deze raad wilt opvolgen en zo wilt handelen in dit stuk, zeker zal de Heere Zich niet onbetuigd laten noch Zich onttrekken. U zult gezegend zijn en gezegend blijven tot in der eeuwigheid. Amen.”

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 11 september 2018

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Sprekend Verleden / Smytegelt

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 11 september 2018

Bewaar het pand | 12 Pagina's