Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sprekend Verleden / Smytegelt

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Sprekend Verleden / Smytegelt

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Trek mij. Hooglied 1:4a

De mens heeft zichzelf in een modderpoel en diepe afgrond van ellende gebracht door de zonde. Hij ligt onder de toorn van een rechtvaardig God. Hij beeldt zich in rijk en verrijkt te zijn, maar hij is arm, blind en naakt. Hij kan zichzelf niet verlossen. Als God geen weg tot verlossing had uitgedacht was het voor ieder mens voor eeuwig verloren. In de prediking moet gesproken worden over de raad des vredes en over de wil en de macht van God om verloren zondaren te zaligen. Er moet ook gesproken worden over de gerechtigheid van Christus.

Tevens dient onderstreept te worden de noodzakelijkheid van het gebed als een voortdurend bedelen om genade. Zo doet de bruid in het Hooglied. Zij bidt: ‘Trek mij.’

Zij bidt ook: ‘Hij kusse mij met de kussen Zijns monds.’ Zonder hulp van de Bruidegom kan de bruid Hem niet volgen. Daarom bidt zij: ‘Trek mij.’ “Zij moest door de Koning getrokken en met de hand geleid worden om in Zijn binnenkamers gebracht te worden, vers 4.” In onze tekst zegt de bruid; ‘Trek mij.’ Wat betekent ‘trekken’ eigenlijk? We moeten denken aan een mens die in een kuil of put is gevallen. Hij kan er zelf niet uitkomen. Hij moet er met touwen of kettingen uit getrokken worden.

Zo werd Jeremia uit de modderige kuil, waar geen water in was, getrokken. Er is naast een letterlijk trekken ook een figuurlijk trekken. Er is een trekken door de Heere met goedertierenheid. In onze tekst gaat het over het geestelijk trekken. De Heere heeft Zich van eeuwigheid voorgenomen verloren zondaren te trekken naar Zijn welbehagen. God heeft ook bepaald wanneer dit trekken plaatsvindt. “Dat is de tijd des welbehagens en de tijd der minne.” De Heere trekt uit de macht der duisternis en brengt over in het Koninkrijk van de Zoon Zijner liefde. Om te trekken gebruikt de Heere de touwen en banden van het geweten. De Heere gebruikt ook touwen en banden van oordelen over een land, over de kerk, over een gezin of over een persoon. Manasse werd getrokken in de gevangenis. De moordenaar moest eerst aan het kruis komen. De Heere gebruikt ook mensentouwen van zegeningen, touwen van liefde. De Heere gebruikt ook goede voorbeelden uit het leven van Zijn kinderen zoals bijvoorbeeld de kuisheid, de zachtmoedigheid en het geduld van Jozef. De Heere gebruikt ook de touwen van Wet en Evangelie, Hij dreigt en lokt. De Heere trekt ook door overtuigende redeneringen: ‘Kom tot Mij en uw ziel zal leven.’ Maar dit alles is niet genoeg. De Heere moet de zondaar trekken door het werk van de Heilige Geest in het hart. De Heere verlicht het verstand. De Heere stort ook Zijn liefde uit in het hart. De Heere toont de gruwelen in het hart en doet die bewenen. De Heere schenkt geloof om te komen tot Jezus. God trekt, dat wil zeggen dat de Heere de wil vernieuwt. De zondaar kan uit zichzelf niet komen, maar de Vader trekt. De Heere gebruikt Zijn almacht om te trekken. ‘Trekken’ geeft ook aan dat het van Gods kant begint en niet bij de mens. De Heere werkt onwederstandelijk en onoverwinnelijk. Het is enkel genade. Wie van jongs af getrokken is, kan tot verval komen door de zonde. Maar de Heere trekt weer uit die vervallen staat. Gods kinderen kunnen in allerlei putten vallen: hoogmoed (David bij de volkstelling), vleselijke en wereldse begeerlijkheden, ongeloof (Thomas viel in deze put) , aanpassing, ontevredenheid (in deze put viel Asaf, we lezen dat in Psalm 73), wantrouwen aan Gods voorzienigheid (David vreesde nog een der dagen door Sauls hand om te komen) , mismoedigheid (Elia dacht dat hij nog maar alleen was overgebleven) en zorgeloosheid (de bruid was daarin gevallen). Uit deze putten trekt de Heere Zijn kinderen. De bruid bidt daar om: ‘Trek mij.’ “Wel, Heere, doe mij zien en kennen de putten waarin ik lig en voortdurend geraak. En doe mij ook zien en kennen de putten waar anderen in gevallen zijn, en ik ook in kan vallen. Geef mij genade om te mijden de putten en zonden, om ertegen te waken en mij ervoor te wachten. En dat ik liever schrik en vrees zelfs voor de aanritselingen tot de zonde, voornamelijk voor die van hoogmoed.”

Toepassing. Bent u nog niet getrokken door de Heere?

Hoeveel banden en touwen heeft de Heere al om u gelegd om u te trekken? De Heere doet dat door zegeningen en oordelen. Hij gebruikt Zijn Woord en de predikanten die het Woord prediken. De Heere legt touwen om u heen door overtuigingen van het geweten. Soms gaat u de kerk uit met een sprekend geweten. Maar het is spoedig weer over. De echte overtuiging heeft de volgende kenmerken: het is geen morgenwolk of een vroeg opkomende dauw die snel voorbijgaat. De ziel is bedroefd over grote en kleine zonden. De ziel wordt uitgedreven naar God in Christus door bekering en geloof. Bent u nog niet getrokken? De Heere roept u toe: ‘Wendt u naar Mij toe.’ Het kan zijn dat u van de geboorte af getrokken bent. Dan ondervindt u veel strijd tussen vlees en geest, het vlees begeert tegen de Geest.

Zij die getrokken zijn weten dat zij blind waren en nu zien. Zij voelen zich niet thuis bij wereldse mensen en gezelschappen. Er leeft verwondering in het hart: de Heere heeft omgezien naar een dode hond. De Koning heeft getrokken uit een afgrond van ellende. Wees daar dankbaar voor. Roem in vrije genade. Zij die getrokken zijn worden geleid door de Heere. De Heere zal niet laten varen de werken van Zijn handen. Eenmaal zult u altijd met de Heere zijn, zonder scheiding en zonder ooit van Hem afgetrokken te worden.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 25 september 2018

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Sprekend Verleden / Smytegelt

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 25 september 2018

Bewaar het pand | 12 Pagina's