Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sprekend Verleden / Smytegelt

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Sprekend Verleden / Smytegelt

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Wij zullen U nalopen. Hooglied 1:4b

De Kerkbruid heeft de Goddelijke trekking nodig om de Heere na te lopen. Daarom zegt zij: ‘Trek mij, wij zullen U nalopen.’ Door de Heere na te lopen wil de Bruidskerk haar dankbaarheid tonen voor alles wat haar Bruidegom haar gegeven heeft. “U hebt ons immers tot Uw kinderen aangenomen en de Geest van Uw Zoon uitgezonden in onze harten die roepen: Abba, Vader, Gal. 4:6. Daarom zullen wij U nalopen. U bent immers onze Herder en wij Uw schapen die Uw stem horen en U navolgen en nalopen, Ps. 23:1 en 100:3, Joh. 10:27.”

Waarom staat er ‘trek mij’ in het enkelvoud en ‘wij zullen U nalopen’ in het meervoud? Omdat de Kerk een lichaam is (enkelvoud) met vele leden (meervoud).

Ook vinden we in liefdesliederen de afwisseling tussen enkelvoud en meervoud. Ook kan het betekenen dat Gods kind uitspreekt dat anderen zullen volgen als hij of zij getrokken wordt, zodat ze samen de Heere zullen nalopen. Een kind van God hoopt tot zegen te mogen zijn voor anderen. Wat moeten we onder ‘nalopen’ verstaan? De Heere brengt tot overtuiging van zonde en schuld en dat is een bange en benauwde weg. Het is kwaad en bitter tegen de Heere te zondigen. Maar de Heere ontdekt ook aan de weg der genade in Zijn Zoon. De enige weg tot behoud is zonder enige gerechtigheid van uzelf de toevlucht te nemen door het geloof tot de Heere Jezus om zo deel te krijgen aan de gerechtigheid van Jezus. Dan ontdekt de Heere de weg van deugd en godsvrucht. “De Heere zegt: Nu moet u ook heilig voor Mij proberen te leven.” Vroegere vrienden worden tot vijanden. Het is onmogelijk twee heren te dienen. Het is of de Heere of de duivel dienen. De Heere geeft op het gebed genade en kracht om voor Hem te leven. Wat betekent het woord ‘lopen’? Wie loopt heeft haast. Er is al teveel tijd en kracht misbruikt in de zondedienst. Gods kind loopt met het doel om God te eren en om eeuwig gelukkig te zijn. Het geeft de begeerte aan toe te nemen in genade en deugd. Lopen doe je onbevreesd en moedig. Gods kind zoekt niet eigen gemak, maar de eer van God. Gods kind onderwerpt zich in alles, ook in tegenspoed, aan de Heere. Als er opstand in het hart komt veroorzaakt dat verdriet bij Gods kind. Het is Gods kind goed nabij God te zijn. De Heere nalopen gaat boven alles wat in de wereld te vinden is. Het verlangen leeft meer en meer vernieuwd te worden naar het beeld van God. Het getrokken worden door God en het nalopen horen bij elkaar. “Die getrokken is, loopt de Heere na en alleen hij. En die Hem naloopt, is getrokken.” De Heere geeft aan krachtelozen kracht om Hem na te lopen. De Heilige Geest trekt voortdurend. Gods kinderen kunnen het nergens beter krijgen dan bij de Heere. Alleen bij Hem zijn de woorden van het eeuwige leven. Bij Hem is de Fontein des levens. Er is geen betere weg dan de Heere na te lopen. Wie de Heere naloopt heeft licht, vrede en blijdschap. Met lust en genoegen volgen Gods kinderen de Heere. Als zij struikelen, zoekt de Heere hen weer op.

Gods kinderen zullen aan het einde van de loopbaan de kroon der heerlijkheid ontvangen. Wie volharden zal tot het einde zal zalig worden. Zij gaan van kracht tot kracht totdat zij voor God in Sion zullen verschijnen. Zij worden door de Heere ondersteund, gesterkt, bewaard, voortgetrokken en geleid.

Toepassing. Velen lopen de Heere niet na. Zij jagen naar eigen eer, gemak, vermaak en voordeel. Velen jagen de zonden na. Maar daarop zullen de dood en de eeuwige rampzaligheid volgen. Hoe meer u de wereld en de zonde najaagt, hoe verder u van God zult worden afgetrokken en hoe goddelozer u zult worden. Er zijn er ook velen die wel schenen te lopen, maar zij zijn toch weer achtergebleven. Zij werden het lopen snel moe. Zij kregen met Demas de tegenwoordige wereld weer lief.

“Vaak is het zo dat nauwelijks één van hen de Heere blijft nalopen, zodat de Heere wel mag zeggen, zoals Jezus eens zei tot die ene van de tien die genezen waren van hun melaatsheid: heb Ik er niet tien genezen? Waar zijn de andere negen? Lukas 17:17. Moeten wij ook zo niet zeggen van velen: Waren er niet tien die overtuigd schenen te zijn? Waar zijn dan de andere negen?“ Door Gods goedheid zijn er ook velen die de Heere vrezen en navolgen. “Maar wat is er een algemene goddeloosheid, traagheid, dorheid en slapheid in het nalopen van de Heere. En dat is de toestand van bijna alle christenen.

Zou de Heere hen niet mogen aanspreken en zeggen: Is dit Mij nalopen? Is dit het nakomen van uw beloften en betuigingen aan Mij gedaan toen u zich in het verbond aan Mij overgaf?” Wie zo traag de Heere naloopt, heeft een kwijnend leven. Er is dan niet veel blijdschap en troost in de ziel. U geeft de satan gelegenheid om u te bespringen en aan te vechten. Op die manier bent u ook niet in staat om anderen te trekken. Dan leeft u ook weinig tot verheerlijking van God. Loop de Heere toch na met nieuwe moed, voornemen en ijver. De beste komt veel te kort in het nalopen van de Heere. De beste daden zijn nog gebrekkig en zondig. Het goed van de wereld is het niet waard om na te lopen. Van Gods kinderen geldt: “Zij zoeken alleen met de Heere te verkeren en leven graag dicht bij Hem. Daar hebben zij hun genoegen in, en dat kunnen zij niet verkrijgen als zij veel met de wereld verkeren. Daar is de Heere niet. Zij vrezen en zoeken Gods toorn te ontvluchten, waar de wereld niet voor vreest en voor eeuwig onder zal blijven. Zij zoeken te genieten wat de wereld eens zal wensen te genieten maar voor eeuwig zal missen, namelijk Gods gunst en zalige gemeenschap. Amen.”

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 9 oktober 2018

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Sprekend Verleden / Smytegelt

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 9 oktober 2018

Bewaar het pand | 12 Pagina's