Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sprekend Verleden / Smytegelt

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Sprekend Verleden / Smytegelt

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Vrees niet, gij wormken Jakobs, gij volksken Israëls. Ik help u, spreekt de HEERE, en uw Verlosser is de Heilige Israëls. Jesaja 41:14

De HEERE sterkt Zijn kinderen met Zijn Naam, Zijn Wezen, Zijn verbond en Zijn beloften. De woorden ‘Ik help u’ zijn ook een belofte. Israël was een klein volk, een wormpje, maar door de HEERE uitverkoren. De Heere sterkt tegen een menigte van vijanden. De Heere verlost Zijn volk. Na het Avondmaal valt de satan aan. De Heere bemoedigt het wormpje Jakobs en het volkje Israëls. Gods kinderen worden bemoedigd. Zij zullen de Heere Jezus tot hun Verlosser hebben. De naam ‘wormpje’ past bij Gods volk. De vijanden verachten hen. Zij hebben geen hoge dunk van zichzelf. Een wormpje is een onrein dier waar modder aan hangt. In hun vlees woont geen goed. Een wormpje kruipt vaak in de aarde. Gods kinderen houden zich vaak teveel bezig met de dingen van deze wereld. Een wormpje is machteloos en bang, zo is het ook met Gods kinderen. Gods kinderen worden ook een ‘volkje’ genoemd. Zij vormen een klein getal van sterfelijke mensen. Het is een klein kuddeke. Zij hebben hier geen blijvende stad. De namen ‘wormpje’ en ‘volkje’ moeten tot vernedering brengen en tot het vertrouwen op God. Zij moeten niet mismoedig worden. Het dient ook om dankbaar te maken voor de belofte. Zij zijn het zaad van Abraham en delen in Gods liefde. De belofte geldt Gods kinderen uit de Joden en uit de heidenen. De Heere zegt: ‘Vrees niet.’ Er moet geen slaafse en moedeloze vrees zijn bij Gods kinderen. want dat maakt ongevoelig voor de beloften. Als er moedeloze vrees is worden er soms verkeerde middelen gebruikt. Dan wordt niet voldoende geloofd in Gods almacht en Vaderlijke zorg. De goede middelen moeten gebruikt worden: lezen, bidden en het sacrament van het Heilig Avondmaal. God wil niet alleen de moedeloosheid verdrijven, maar Hij wil ook dat Zijn kinderen moedig en sterk zijn. De Heere wil dat alle zaken Hem toe betrouwd worden, dat alles in Zijn hand wordt gegeven. Dat deden de drie vrienden van Daniël, Zij beleden dat God machtig was hen te verlossen. Wees ook geduldig in het vertrouwen dat de Heere zal helpen. Er staat immers: ‘Ik help u.’ De Heere zal erbij zijn, Ik ben alomtegenwoordig. God ontfermt Zich over de Zijnen en geeft hen niet over in de hand van hun vijanden. De Heere helpt in het lijden. De Heere geeft kracht. “Ik zal u zoveel kracht geven als kruis en Ik geef u kruis naar kracht. Zij zouden het anders verliezen. Hun geesten zouden anders overstelpt worden.” De Heere belooft te helpen en zal het ook doen. Gods kinderen hebben een algenoegzame, alwetende, almachtige, spoedige en onweerstaanbare Helper. “Als iemand de hand aan Gods kinderen wil slaan, komt God onverwacht en redt hen. Petrus tussen de soldaten slapende, werd uit de gevangenis geleid, Hand. 12.” De Getrouwe en Waarachtige spreekt dat Hij helpen zal. Dan zal het ook gebeuren. Er is nog een reden om niet te vrezen: ‘Uw Verlosser is de Heilige Israëls.’ Het is de Heere Jezus Christus, de Middelaar, de Borg. In Hem hebben Gods kinderen de verlossing door Zijn bloed. Hij is heilig als God, als Middelaar, Zijn natuur is heilig, Hij was heilig in Zijn lijden. Hij wordt de Heilige Israëls genoemd omdat Hij hun Heiligmaker is. Christus is de Verlosser van Zijn volk, Hij is hun nabestaande, hun broeder. Hij doet het werk van een Verlosser. De rechtvaardigheid van God zou ieder moeten verteren. De Verlosser heeft de rechtvaardige toorn van God verdragen. Hij verlost uit de tirannie van de duivel. Hij heeft betaald voor de zonden van Zijn Kerk. Dat alles geeft reden om niet te vrezen. Hij is de enige maar ook de volmaakte Losser. Hij begint en voltooit het verlossingswerk. Hij zal niet vergeten of verlaten. Gods kinderen moeten vertrouwen en niet vrezen.

Toepassing. De tekst bevat rijke troost. “Gelovig volk, waarom wankelt, waarom vreest u nog steeds? U heb immers geen reden om te vrezen.” De Heere is uw Helper en de Heilige Israëls is uw Verlosser. Waren uw ogen vanmorgen (bij de bediening van het Heilig AvondmaalvH) op Hem gericht? Heeft de Heere u niet heel vaak geholpen en verlost? U wordt in de kracht Gods bewaard. U moet niet vrezen noch wankelen. Wees moedig. Geef zondige vrees geen mooie glimp alsof die uit nederigheid voortkwam. Nog minder dan dat een vrouw haar zuigeling zou verlaten, zal de Heere u verlaten. Vrees niet. Zie op uw Helper. Hij is een vurige Muur rondom. Vanmorgen hebt u het beleden dat u een Verlosser hebt. Hij is een Verzoening voor uw zonden. Gods kinderen kennen tijden dat zij vrezen het niet uit te zullen houden. Bent u niet door God de Vader uitverkoren, door de Zoon gekocht en heeft de Heilige Geest niet gewerkt in uw hart? Zoek uw verdorvenheden door een plechtige eed te bedwingen. Soms zijn Gods kinderen bang dat zij tot ergernis zullen komen voordat zij sterven. Zie op God Die machtig is u voor struikelen te bewaren. Waakt en bidt opdat u niet in verzoeking komt. Anderen vrezen dat zij bedrogen zullen uitkomen. Beproef u en onderzoek u. Onderzoekt uzelf of u in het geloof bent. “Rust niet voordat God tot uw ziel zegt: Ik ben uw Heil.” Bent u bang voor uw dood? Het sterven is uw grootste winst. Alle ongelovige vrees moet verdwijnen. Denk aan vroegere uitreddingen Zie op Gods eeuwig verbond, op het bloed van het Lam. Ga met geloof en hoop de storm in. Ga met God de storm in. De Heere zal u verlossen. God spreekt: Vrees niet, Ik help u.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 6 november 2018

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Sprekend Verleden / Smytegelt

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 6 november 2018

Bewaar het pand | 12 Pagina's