Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sprekend Verleden / Smytegelt

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Sprekend Verleden / Smytegelt

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

En laat uw ziel zich in vettigheid verlustigen. Jesaja 55:2b

De tekst spreekt over ‘vettigheden.’ De Bijbel spreekt meer dan eens over vettigheden. Dan kan het gaan over aardse vettigheden en het kan gaan over geestelijke vettigheden. In onze tekst gaat het over geestelijke vettigheden. Dan valt te denken aan “de Heere Jezus Zelf als Middelaar met Zijn aangebrachte, eeuwige gerechtigheid, tot wegneming van de ongerechtigheid voor Zijn volk.” We kunnen ook denken aan “de goederen van het genadeverbond zoals de eeuwige verkiezing, krachtdadige roeping, geloof, vrije rechtvaardiging, heiligmaking, geestelijke vrede en blijdschap, zalige hoop en wat er meer is.” Ook het uitnemendste van Gods Koninkrijk moet eronder verstaan worden. Daaronder valt de vrijmoedigheid om tot God te naderen. God is geen vertoornd Rechter meer, maar een verzoend Vader. Verder de versterking van de genade en de groei in de genade. Het veel waarde hechten aan de beloften. Het spreekt van binnen: God is mijn Licht, voor wie zou ik vrezen? Dan geldt: “De rechtvaardige is moedig als een jonge leeuw.” Het is ook delen in de genade en gemeenschap met God en Christus. Verder valt te denken aan de verzekering van het kindschap. Daarnaast de voorsmaak van de eeuwige heerlijkheid. De bijzondere nabijheid van God, wat onuitsprekelijke blijdschap en vreugde geeft. Tenslotte het verlangen naar de volle verzadiging van deze vettigheden. Het verlangen eeuwig bij de Heere te zijn. De ziel die deze vettigheden mag smaken ”worden alle lasten van beroering en twijfel ontnomen.” De ziel ziet die vettigheden en beschouwt ze met verwondering. In het hart is sprake van een wonderlijke tevredenheid met vreugde en blijdschap. Met Maria is de ziel verheugd over de Zaligmaker. Het is zelfs aan het uiterlijk te zien. Wat in de ziel leeft uit zich in het lichaam. Denk aan David die huppelde voor de ark. De ziel voelt zich gedrongen te spreken over de vettigheden. De ziel is dankbaar. Het leeft in het hart: Wat zal ik de HEERE vergelden voor al Zijn weldaden, Ps. 116? De ziel vergeet deze vettigheden nooit. Wie veel ontvangt vergeet dit niet gemakkelijk. Wie deze vettigheden ontvangt, zal zich daarin verlustigen. De Heere zal verheugen in Zijn bedehuis. De vettigheden geven meer vreugde dan veel koren en most. Gods goedertierenheid is beter dan het leven. Wie luistert naar de Heere Jezus zal delen in de vettigheden die Hij heeft verworven voor Zijn Kerk.

Toepassing. Onbekeerden, hoe lang zult u genoeg hebben aan de vettigheden van deze wereld? Hoelang zult u nog tevreden zijn met aanzien, geld en goed? “Wilt u de Heere Jezus en al Zijn vettigheden laten en missen voor uw schotel moes, zoals Ezau in Genesis 33:9?” U voedt zich met wind en zwijnendraf. U zult al uw goed eens kwijtraken. Als uw ziel vannacht van u wordt afgeëist, hoe zal het dan zijn? Bedenk dat goed geen nut doet ten dage der verbolgenheid. U wordt een ander en beter goed aangeboden. Dat goed alleen is het waard om zich in te verlustigen. Onbekeerden, denkt u dat het tevergeefs is om God te dienen? Er is toch heel veel te genieten in het dienen van de Heere? God is een Beloner dergenen die Hem zoeken. De Heere heeft tot Abraham gezegd: ‘Ik ben uw Schild en Loon, zeer groot’, Genesis 15:1 en 17:1.”Dat is een veel beter en uitnemender loon dan de dienst van duivel, wereld en zonde.” Denkt u dat God te dienen een treurig en triest leven geeft? Denkt u dat Gods kinderen alleen maar droefheid kennen en geen vreugde? Zij kennen niet alleen droefheid, maar ook vreugde en blijdschap. Zij kennen een andere vreugde dan de onbekeerden. Gods kinderen kennen soms een onuitsprekelijke blijdschap. ‘Kies dan toch het beste deel en goed, de beste, wezenlijke en bestendige vreugde, blijdschap en verlustiging.” Kinderen van God, hoe is het met u gesteld? ”En hoe komt het dat u altijd zo mager bent, daar u koningskinderen bent en er zoveel vettigheden door u te genieten zijn in de dienst en gemeenschap van God in Christus?” Hoe komt het dat u er zo weinig van geniet en zo weinig u daarin verlustigt? U mag genieten van die vettigheden en u daarin verlustigen. Misschien zegt u: wist ik maar of ik hoor naar de Heere Jezus. “Het horen naar de Heere Jezus bestaat in een zorgvuldige achtgeving op Christus’ genadige aanbieding, zodat men nauwkeurig acht slaat op wat Christus zegt en aanbiedt.” Het houdt ook in Christus met Zijn aanbieding aan te nemen en zich aan Hem over geven. De vettigheden worden genoten door ze aan te nemen. Hebt u nooit een kruimeltje van die vettigheden genoten? Hebt u nooit gebruik mogen maken van een belofte? Er kan sprake zijn van groei zonder dat Gods kind het zelf ziet. Misschien wordt het wel door anderen gezien. “Wel, kinderen van God, welkom! Ontken het niet, maar verlustig u in de vettigheden die in het verbond der genade te genieten zijn, waarvan u het sacrament van het Avondmaal staat te ontvangen. Het wordt voor u opgedist. U hebt er deel aan en recht toe. Kom, verlustig u nu in het genot daarvan. En krijgt u daarvan niet veel te genieten, wel, verwacht, begeer, zie uit, wens en verlang naar de tijd en staat wanneer u Gods aangezicht in gerechtigheid zult aanschouwen en verzadigd worden met Zijn beeld als u zult ontwaken, Ps. 17:15. Want verzadiging der vreugde is bij Zijn aangezicht, lieflijkheden aan Zijn rechterhand, eeuwiglijk, Ps. 16:11. Amen.”

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 20 november 2018

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Sprekend Verleden / Smytegelt

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 20 november 2018

Bewaar het pand | 12 Pagina's