Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Een bericht voor alle volken (2)

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Een bericht voor alle volken (2)

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Zegt onder de heidenen: “De Heere regeert!” (Psalm 96 : 10a)

Vorige keer stonden we stil bij de oproep om aan de heidenen, dat is: aan alle volken, bekend te maken dat ze mensen zijn. Dat was vanuit Psalm 9. Nu is er een oproep vanuit een andere Psalm. Ook tot de volken gericht. “De Heere regeert!” Ofwel: “de Heere is Koning!” Men zegt wel dat deze Psalm 96 gedicht is ter gelegenheid van de troonsbestijging van één van de koningen van Israël of Juda. De dichter kennen we niet. Maar hij moet iemand geweest zijn die overstelpt is van vreugde in de Heere. Al zou de aanleiding dan zijn geweest een heuglijk feit aangaande een aards koning, de vreugde van de dichter is geheel gericht op de Heere, die Zijn Koning is. Hij zingt lof en dank aangaande Hem van Wie hij belijdt: “Zingt de Heere. Looft Zijn Naam. Boodschapt Zijn heil van dag tot dag. Vertelt onder de heidenen Zijn eer. Onder de volkeren Zijn wonderen! Want de Heere is groot en zeer te prijzen. Hij is vreselijk boven alle goden”. Welnu, dan is het ook geen wonder dat deze dichter graag wil dat de roem van Zijn Koning ook wordt uitgedragen naar de volkeren, die de Heere nog niet kennen.

Stel je nu voor dat er onder de heidense volken een mens is, die de boodschap ontvangen heeft dat hij een mens is. Ja, en dan in de zin zoals we dat vorige keer hoorden. Hij heeft die boodschap ontvangen. En hij heeft die boodschap ook verstaan. De inhoud ervan heeft zijn hart geraakt. Hij weet het: “Ik ben een mens. En dat betekent: een schepsel van God. Maar - een gevallen schepsel! Ik ben een verloren mens. Want ik ben een zondaar!” En die er iets van begrepen heeft, dat hij het oordeel van God verdiend heeft. Wiens mond gestopt is. Die niets meer bij de Heere heeft in te brengen. Zoals McCheyne in zijn bekende gedicht: “Toen mij Gods Geest aan mijzelf had ontdekt, toen werd in mijn ziele de vreze gewekt. Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed. Daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed...”

En nu komt de prediking van een koning. Wie is nu die koning? Die koning, die gepredikt moet worden aan de heidenen... Wel, laten we dat vragen aan de apostel Petrus die als eerste het Woord van God verkondigd heeft aan de heidenen. Petrus in het huis van Cornelius. Daar gaat hij spreken over zijn Koning. Wie is deze Koning? We lezen het in Handelingen 10. “God, mijn Zender, heeft mij geboden, den volke te prediken en te betuigen, dat Hij (te weten: Christus!) is Degene Die van God verordend is tot een Rechter van levenden en doden...” Hij spreekt over Christus als een Rechter van levenden en van doden. Het oordeel is in Zijn handen gegeven. Petrus, hij schroomt niet om Cornelius en de zijnen met die boodschap te confronteren. Let wel, de eerste keer dat deze mensen het Evangelie kunnen vernemen. Petrus, heb je geen andere boodschap? Petrus zegt: mijn Zender heeft mij geboden om dit te prediken. Aangaande die Koning. Koning Christus! Want weet het: Christus, de Rechter staat voor de deur. Maar dan vervolgt Petrus zijn boodschap: “Aangaande Hem, aangaande diezelfde Christus, geven getuigenis al de profeten, dat een iegelijk die in Hem gelooft, vergeving der zonden ontvangen zal door Zijn Naam!”. Dat is nu de boodschap aan die heidense mensen: “Wij verkondigen u een Koning, Die door God Zelf gegeven is! Een ieder die in Hem gelooft, zal vergeving van zonden ontvangen door Zijn Naam”. Niet voor brave en deugdzame mensen. Maar voor zondaren. Die gebogen hebben onder de boodschap, dat ze mensen zijn. De boodschap luidt: er is vergeving. Bij Hem! Bij die Koning! Voor een mens die Zijn Wet heeft overtreden. En die veroordeeld moet worden...

Vergeving, hoe kan dat? Nu zijn er oude handschriften, waar in Psalm 96:10 enkele raadselachtige woorden zijn toegevoegd aan de woorden van onze tekst. Zodat er staat: “Zegt onder de heidenen: De Heere regeert vanaf het hout, of: De Heere is Koning van het hout...” Al in de vroegste tijd van de christelijke kerk wist men de betekenis. Justinus de Martelaar, een kerkvader uit de oude kerk, wees er al op: de Heere Jezus regeert vanaf het hout, namelijk vanaf het kruis. Is Hij niet de aan het kruis genagelde Koning? Stond er niet boven Zijn hoofd geschreven: “Deze is de Koning der Joden”?! Welnu, van Hem vloeien zegeningen af. Geestelijke zegeningen. Zegeningen voor heidenen, die weten dat ze mensen zijn. Die weten dat ze verloren mensen zijn. Het is omdat Hij gehoorzaam geweest is tot de dood, ja de dood des kruises. Daarom heeft Zijn Vader Hem verhoogd. En Hij heeft Hem een Naam gegeven boven alle andere namen.

“Laat de heidenen weten dat ze mensen zijn!” “Zegt onder de heidenen: De Heere regeert!” Hebt u Hem nodig gekregen? Is Zijn bloed voor u onmisbaar geworden? Is Zijn gewilligheid u tot een kostbare schat? Een iegelijk die in Hem gelooft, diens zonden zullen vergeven worden! Hij, de Koning aan het kruis, Hij is almachtig en gewillig om zondaren te brengen tot de belijdenis dat zíj mensen zijn, maar dat Híj Koning is. Een genadige Koning! U dan die gelooft, is Hij dierbaar!

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 4 december 2018

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Een bericht voor alle volken (2)

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 4 december 2018

Bewaar het pand | 12 Pagina's