Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sprekend Verleden / Smytegelt

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Sprekend Verleden / Smytegelt

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

En Ik zal geven dat hun werk in der waarheid zal zijn. Jesaja 61:8m

‘Hun werk’ is het werk van knechten. Er zijn kwade dienstknechten die in het openbaar goddeloos zijn, Matth. 24:48-51. Er zijn luie dienstknechten, Matth. 25:25-27. Er zijn knechten die niets doen, Matth. 20:6. Er zijn knechten die alleen een natuurlijk leven kennen, Lukas 10:42. Er zijn geveinsde knechten, Jeremia 48:10. Er zijn knechten die wel aan het werk beginnen, maar dan achterom kijken, Lukas 9:62. De Heere heeft alleen behagen in knechten die van harte uitroepen: ‘Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal?’ De Heere verlicht hun verstand. Zij kennen het werk der wedergeboorte, bekering en liefde tot God en tot de broederen. Zij kennen het werk van zelfverloochening, het leven tot eer van God, het geloof in Jezus en de heiligmaking. Het werk van kruis dragen, strijd en bereidheid om te sterven. Er staat: ‘Hun werk.’ Wie genade kent zal in meerdere of mindere mate die werken in zich vinden.

De Heilige Geest legt die werken in het hart van Gods kinderen. Door genade worstelen en bidden zij. De Heere eist al die werken van hen, maar Hij zal het ook geven.

De Heere zal geven dat hun werk in der waarheid zal zijn. Waarheid is het tegenovergestelde van geveinsdheid en bedrog. Mensen kunnen door geveinsden bedrogen worden, maar God niet. Een huichelaar is aan de buitenkant een schaap, maar aan de binnenkant een wolf. Gods kinderen krijgen de goederen van het genadeverbond. ‘Hun werk’ is blijvend, het groeit, de gestalte van de ziel verandert vaak, het is verkregen door wedergeboorte, gebed, geloof, zelfverloochening en heiligmaking. ‘Hun werk’ maakt nederig, spoort aan tot heilig leven, maakt het beeld van Christus gelijkvormig, is naar Gods Woord en de Heilige Geest getuigt met hun geest dat zij kinderen Gods zijn. De Heilige Geest spoort Gods kinderen aan tot gebed. Het is een onbegrijpelijk wonder dat de Heere in een onrein hart wilde komen.

Soms komt de hemel in de ziel voordat de ziel in de hemel komt. Mist u die verzegeling? “Houd moed, want de verzegeling maakt niemand zalig, maar de waarachtige genade zelf.” God geeft die bijzondere zaak op Zijn tijd. Deze bijzondere ervaring kan ook bestreden worden.

Maar als het naar Gods Woord was, is het waar. Klaagt u dat u niet groeit? In het begin dacht u in eigen kracht zonden te kunnen doden, nu ziet u dat het alleen in Gods kracht kan. Ook dat is groei. Niet meer zo steunen op gestalten, maar op de Heere Jezus, is ook groei. Als u vroeger in de zonde viel zei u: ik heb geen genade. “Maar nu leert u zien dat zonde met genade kan bestaan, als die niet moedwillig geschieden maar uit zwakheid. En dat de ziel er smart over heeft.” U bent nu lijdzamer in het dragen van een kruis dan vroeger. Gods kinderen krijgen de goederen van het genadeverbond: wedergeboorte, aanneming tot kinderen, verzegeling door Gods Geest en het ware geloof in Christus

Toepassing. Wie zullen te licht bevonden worden?

“Openbare goddelozen, hoereerders, overspelers, dronkaards, lasteraars, dieven, ongodsdienstigen, spelers.” Zij staan buiten het Koninkrijk der hemelen.

Dat is heel gevaarlijk, want u kunt morgen al in de hel liggen. Natuurlijke mensen worden te licht bevonden. Ook mensen die op hun eigengerechtigheid bouwen, nabijchristenen. “Een nabijchristen, want nabij is toch ver weg. Ja, niemand is er verder weg dan hij die niet ver meent te zijn.” Wie met de Geest begint en met het vlees voleindigt wordt ook te licht bevonden. De overtuiging is overgegaan en men is tot het vorige leven teruggekeerd. Wie zo druk is met de dingen van dit leven en geen tijd heeft voor de Heere en Zijn dienst, zal ook te licht bevonden worden. Dit geldt ook de huichelaar. Zij bedriegen ambtsdragers en zichzelf. Wie veel kennis heeft en er weinig van beoefent, zal ook te licht bevonden worden. Als we dit bedenken moeten we zeggen: Wie kan dan zalig worden? Bij de Heere is dat mogelijk. Gods kinderen willen van harte de Heere dienen. Zij bewenen de zonden. Er leeft grote verwondering in het hart over Gods goedheid. Gods kinderen hebben een hartelijke lust en liefde tot Gods Woord en tot anderen die de Heere vrezen. Zij beminnen een onderzoekende prediking.

Sommigen zeggen: Ik vrees zo voor de dood. De dood is verschrikkelijk omdat zij ziel en lichaam scheidt. Maar soms is er ook verlangen bij de Heere te zijn. Anderen zijn mismoedig omdat er zulke vreselijke gedachten over God in hun hart opkomen. Daar zit de duivel achter. Al Gods kinderen ondervinden zulke dingen, de één meer, de ander minder. Anderen zullen zeggen: Ik ben bang af te vallen. Van hen geldt: Eens genade, altijd genade. De zaligheid ligt vast in Gods onveranderlijke liefde. De genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelijk.

Geloof is verbonden met de uitverkiezing. De werkingen van God de Heilige Geest zijn onvergankelijk. Vanwege dit alles ligt de staat van Gods kind vast. “Het is onmogelijk dat u zult afvallen, want God is getrouw.”

Gods kinderen kunnen weten of hun werk waarheid is. Hun hoogste geluk bestaat in de gemeenschap met God en verlangen naar die gemeenschap. Zij hebben een brandende lust tot heiligmaking. Zij willen God verhogen en zichzelf vernederen vanwege hun zonden en gebreken. Zij willen het kruis dat God hen heeft opgelegd, gewillig dragen. Met Paulus mogen zij weleens roemen in de verdrukking. Zij kennen de verzegeling door de Heilige Geest. Uw werk is in waarheid als u bovenstaande hebt ondervonden. U hebt genade in Gods ogen gevonden.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 4 december 2018

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Sprekend Verleden / Smytegelt

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 4 december 2018

Bewaar het pand | 12 Pagina's