Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het geweten (14)

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het geweten (14)

Over de plaats van het geweten in de opvoeding en de bekering

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Geliefde lezer, wanneer nu de Heilige Geest een zondaar heeft overtuigd, niet alleen dat hij strafwaardig is, maar ook dat de schuld moet worden voldaan, gaat dezelfde Heilige Geest hem in het geweten overtuigen van gerechtigheid. Die verlorene, die inleeft dat hij geen penning heeft om te betalen en zo naar recht verloren moet gaan, wordt nu door het ontdekkend licht van de Heilige Geest overtuigd dat er nu bij de Zaligmaker doen aan is voor een verloren zondaar. Dat Jezus gekomen is om een volk zalig te maken dat zichzelf niet redden kan. Zo wil God een zondaar genade bewijzen, want dan zegt de Heere Jezus: ‘Die in Mij gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam van den eniggeboren Zone Gods’ (Johannes 3:18).

Dit is de leer van de Heilige Schrift: de Heilige Geest doet de zondaren de weldaden van Christus deelachtig worden door in hen een waar geloof te werken, dat zich met Christus verenigt. Daarom zegt de Nederlandse Geloofsbelijdenis in artikel 22: ‘Wij geloven, dat, om ware kennis dezer grote verborgenheid te bekomen, de Heilige Geest in onze harten ontsteekt een oprecht geloof, hetwelk Jezus Christus met al Zijn verdiensten omhelst, Hem eigen maakt, en niets anders meer buiten Hem zoekt.’ De Schrift verbindt de rechtvaardi

De Schrift verbindt de rechtvaardiging van de zondaar voor God steeds met het geloof in Jezus Christus. Veel Schriftplaatsen kunnen hier genoemd worden. Wij noemen slechts Romeinen 3:22: ‘Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven.’ Alleen door het geloof in Jezus Christus is de zondaar rechtvaardig voor God. Door Christus, Die door het geloof wordt aangegrepen, is de mens rechtvaardig voor God.

Wie wordt gerechtvaardigd? De mens, die gerechtvaardigd wordt voor God is een goddeloze en doemwaardige zondaar, die zichzelf niet verlossen kan. Dit leert de apostel ons overduidelijk in de eerste hoofdstukken van de brief aan de Romeinen, als hij zegt: ‘Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods. De gehele wereld wordt de mond gestopt en is verdoemelijk voor God.’ Niemand is bij machte zichzelf te verlossen en daarom vervolgt hij: ‘Uit de werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden voor Hem.’

Wie is de mens die gerechtvaardigd wordt? Wie is het die in Christus gelooft? Dan is het Bijbelse antwoord: Het is een doemwaardige zondaar, een goddeloze voor God, die geen enkele gerechtigheid van zichzelf bezit. Die naar Gods rechtvaardig oordeel tijdelijke en eeuwige straffen onderworpen is. Lezer, lees nog eens heel aandachtig Zondag 23 van onze Heidelberger door! Deze kennis behoort tot de natuur van het rechtvaardigend geloof. De overtuiging van zonde behoort bij het geloof, deze kennis vergezelt het geloof. Een verstaan in het geweten, een gevoelen daarin van de grootheid van onze afval van God, de verdorvenheid van onze natuur, de strafwaardigheid van onze zonden, de heiligheid en gestrengheid van Gods wet, het billijken van Gods oordeel, gaan samen met het geloof dat in Jezus Christus zijn rechtvaardigheid voor God zoekt.

Wat is het zaligmakend geloof? John Owen zegt: ‘Het vluchten van een boetvaardig zondaar tot de barmhartigheid van God in Christus.’ Het geloof is in de Schrift meer dan een verstandelijk aanvaarden van de waarheid omtrent Christus. Het geloof wordt in de Schrift omschreven als een stervende zien op Jezus, zoals de gebeten Israëlieten in de woestijn op de koperen slang zagen. Het wordt omschreven als een komen van een vermoeide en beladene tot Christus, om rust voor de ziel te vinden. Het wordt genoemd een toevlucht nemen, een zich vastklemmen aan de voorgestelde hoop, een bouwen op Christus als op een levende Steen.

Het zijn allemaal uitdrukkingen die wijzen op het zoeken van redding en zaligheid in Christus, door een verbroken en verslagen zondaar die zijn zielsgevaar ziet, de strafwaardigheid van zijn zonden gevoelt en zijn machteloosheid om zichzelf te verlossen kent. De Heilige Geest heeft ons daarnaast ook vele onderwijzende voorbeelden beschreven van mensen die dit geloof in Christus beoefend hebben. Wij kunnen denken aan Abraham, de patriarchen, de Kananese vrouw, de moordenaar aan het kruis, de stokbewaarder en velen meer.

Al deze verschillende voorbeelden, die de Heilige Geest gebruikt om ons duidelijk te maken wat het geloof in Christus is, hebben in zich:

1. Het gevoelen en beleven van de nood van de zonde en de schuld voor God. Men weet verdoemelijk te zijn voor God.

2. Het weten dat de mens krachteloos is en zichzelf niet verlossen kan. Men is aan de wet der werken gestorven.

3. Het zoeken van de zaligheid buiten zichzelf in de in het Evangelie aangeboden Zaligmaker, Jezus Christus.

In al die gevallen waarin dit geloven in Christus beschreven wordt, is er een gevoelde en beleefde nood die de mensen drijft en een gekende en geloofde redding die de mensen tot Christus trekt. We zien in hen de werking van de Wet en het Evangelie. Gedreven door de Wet en getrokken door het Evangelie komen zij tot Christus. Geliefde lezer: “Bent u zo ook getrokken en gekomen tot Hem?”

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 4 december 2018

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Het geweten (14)

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 4 december 2018

Bewaar het pand | 12 Pagina's