Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Paulus en Rome 4

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Paulus en Rome 4

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Wanneer het gaat over het geestelijk leven, dan gaan leer en leven samen. Het geestelijk leven beperkt zich niet tot geestelijke kennis. De rechtvaardiging van een goddeloze. Het nieuwe leven blijkt in handel en wandel. Iemand zei: wanneer in een boer bekering gaat werken, dan merken zijn koeien het ook. De Schrift zegt: de rechtvaardige kent het leven van zijn beesten. Een boer was zo vervuld met Gods goedertierenheid dat hij er zelfs over sprak tot zijn beesten. Wanneer we nu denken aan de Godsvreze en de praktijk ervan, dan moeten we de Bijbel lezen. De beide testamenten spreken ervan. Het eerste Bijbelboek wijst er ons al op. Wat heeft het leven van Abel ons te zeggen. Het publiek bouwen van een altaar was het eigene van de drie patriarchen. Laten we niet voorbijzien het leven van Jozef. In Egypte, voor zijn gezin, zijn volk en niet te vergeten zijn leven voor en met de Egyptenaren. Welk een getuigenis liet Obadja horen in een afgodische tijd. Zelfs aan het hof van Achab en Izebel. Vergeten mogen we niet het leven van Daniël en zijn vrienden. Welk een plaats bekleedde Daniël tijdens de regering van de Meder Darius. Daniël was minister-president. En hoe was Daniëls leven. In het openbaar. Godvrezend. Vandaag valt het accent op de Godsvreze. De uitstraling daarvan in het dagelijkse leven. Zo was bijzonder de gezindheid van Jezus Christus. Dagelijks was Jezus onder mensen. Jezus zocht de eenzaamheid om te bidden tot Zijn Vader en te spreken met Zijn Vader. Uren was Jezus alleen met Zijn discipelen voor onderwijs. Wanneer Petrus het heeft over Jezus in het huis van Cornelius, dan getuigt Petrus met nadruk dat God Jezus gezalfd heeft met kracht. En Jezus ging het land door goeddoende en genezende allen die van de duivel overweldigd waren. Want God was met Hem. (Hand. 10:38). Wenend nam Jezus afscheid van Jeruzalem en zo van heel het volk. De eerste bede van Jezus aan het kruis behoren we goed op ons te laten inwerken. Hoe was en bleef bij de massa de houding tegenover Jezus. En daarom de bede niet vergeestelijken. De bede van Jezus spreekt van zeer veel. Slaan we de twee laatste hoofdstukken op van het boek Handelingen dan zien we Paulus, aan boord van een schip. Varen is Paulus bekend. Maar met zo’n gezelschap waarvan Hand. 27 en 28 spreken was Paulus onbekend. Paulus werd met de misdadigers gerekend. Door het zich beroepen op de keizer werd Paulus gevoegd bij het slechtste soort van de maatschappij. De totale bemanning van het schip was 276. Geen gering getal. Dit alles geschiedde zelfs naar de wil, de raad des Heeren. Hoe is het mogelijk. Naar de wil van de Heere moet Paulus te Rome getuigen van ’s Heeren naam gelijk Paulus dat te Jeruzalem gedaan had (Hand. 23:11). Veel had Paulus gevaren, en nu in dit gezelschap. Zelfs gevangen. Laten we letten op Gods liefde en Zijn weg. ’s Heeren eerste opdracht aan Paulus was het om te spreken met en te werken onder de heidenen. Dat is ’s Heeren zending. Paulus moet gaan. Paulus zal de apostel van de heidenen zijn. Gewillig en getrouw vervult Paulus zijn Goddelijk ambt. Ambtsdragers kunnen wat van Paulus leren. Op de zeereis viel Paulus’ houding en gezindheid bijzonder op. Paulus was een daadchristen te midden van het gezelschap. Paulus was vriendelijk, hartelijk, meelevend en behulpzaam. Biddend. In het gebed werden de veroordeelden, die veel wachtten in Rome, niet vergeten. Bijzonder werd gevraagd om bekering en geloof. Paulus was een navolger van Jezus Christus. Zo wordt Paulus ook getekend in de laatste twee hoofdstukken van Handelingen. Lezen we als ambtsdragers die hoofdstukken weleens? Dat is nuttig en nodig. Ook tot aansporing om Paulus te gelijken. Ook kennend het gevoelen van Jezus Christus. Met de drang van de liefde van Jezus Christus, vandaag, in de gemeente en daarbuiten. Paulus’ levenshouding en gedrag vielen bijzonder de legercommandant Julius op. De eerste aanlegplaats van het schip was Sidon. Julius, die Paulus welgezind was, gaf Paulus permissie om naar vrienden te gaan. In hun kring was het goed. De gemeenschap der heiligen sterkte op de weg. Weten we ervan? Het is vandaag ook sterkend. Maar ziet ook het staan van Paulus in de vliegende storm, met een uitzichtloze werkelijkheid. De hoop op redding verdwijnt en het zeemansgraf dreigt. Het gaat niet langs Paulus heen. Het bemoedigende en verzekerende woord van de Heere dringt Paulus te spreken tot de mensen. In de nacht van doodsdreiging klinkt het Evangelie van de levende God. Een engel gaf een boodschap door van Paulus’ God. Die God wil hij ook vereren. Paulus behoeft niet te vrezen. Zijn God brengt hem te Rome. Voor de keizer. Met wat er verder van Gods weg getuigd werd, mag ambtsdragers wel aansporen om te preken en te spreken. En zie. Let er op. Paulus, God heeft u allen geschonken die met u varen (Hand. 27:24). Allen zijn een geschenk van de Heere. Welk geschenk het is, weten we. En Paulus heeft Gods geschenk in blijdschap en dankbaarheid aanvaard. Mannen, voegt Paulus er aan toe, zijt goedsmoeds. Ik geloof God dat het alzo zal zijn gelijkerwijs het mij gezegd is (Hand. 27:25). Verhoring van Paulus’ gebed tot levensverlenging. Gebed bijzonder tot verlenging van de genadetijd.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 8 januari 2019

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Paulus en Rome 4

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 8 januari 2019

Bewaar het pand | 12 Pagina's