Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De enge Poort

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De enge Poort

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

“Gaat in door de enge poort”, Matth. 7:13a

We zijn opnieuw van een oud jaar naar een nieuw jaar over gegaan. We gingen als het ware de poort van het nieuwe jaar binnen. In de naam januari zit het woord janua, het latijnse woord voor deur of poort. Zo wordt er in onze meditatie-tekst ook gesproken van een poort, waardoor we binnen moeten gaan. Bunyan spreekt in zijn bekende boek van de christenreis ook over die poort, de enge poort. Deze uitdrukking is niet door Bunyan bedacht om iets duidelijk te maken, maar is regelrecht aan de bijbel ontleend. Het is een uitdrukking die door de Heere Jezus in de bergrede wordt gebruikt. Daarin zegt Hij: “Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt; en velen zijn er die door dezelve ingaan. Want de poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt; en weinigen zijn er die dezelve vinden”, Matth. 7:13 en 14.

De Heere Jezus zegt iets dergelijks als er iemand naar Hem toe komt met de vraag: Heere, zijn er ook weinigen die zalig worden? Op die vraag antwoordt Hij: “Strijdt om in te gaan door de enge poort; want velen, zeg Ik u, zullen zoeken in te gaan en zullen niet kunnen”, Lukas 13:23 en 24.

Om deze woorden, en daarmee de betekenis van de uitdrukking “de enge poort” goed te kunnen begrijpen, moeten we ons realiseren dat de Heere Jezus eigenlijk spreekt van een viertal poorten. Dat wordt het duidelijkst in de aangehaalde woorden uit de bergrede. Gaat in door de enge poort, dat is de eerste poort die Hij noemt. Want wijd is de poort… Dat is de tweede poort, een wijde poort dus. De ene is eng, smal, nauw; de andere is breed en ruim.

De weg die achter de brede poort volgt is dan ook een brede weg. Een weg die echter tot het verderf leidt. Het verderf: dat is dan de naam die aan de derde poort gegeven wordt. De eerst genoemde poort, de enge poort, wordt gevolgd door een smal pad, maar leidt tot het leven. Het leven: dat is de vierde poort. Het aangrijpende van deze beelden is dat wij reeds een poort zijn binnengegaan; de poort die naar het verderf leidt. Die poort is dan ook een beeld van onze geboorte, onze natuurlijke geboorte, onze komst op deze wereld. We worden buiten het leven en buiten het heil geboren! Welnu: als nu die poort, die ons op de brede weg brengt, de natuurlijke geboorte is, dan is de enge poort de wedergeboorte. De wedergeboorte! De Heere Jezus roept mensen die de eerste, natuurlijke geboorte hebben meegemaakt en dus de reis naar de eeuwigheid zijn begonnen, op om de poort van de wedergeboorte door te gaan. Of, zoals Hij het in Lukas zegt: te strijden om daar binnen te mogen gaan. Maar kan dat eigenlijk wel? Kan een mens opgeroepen worden de poort van de wedergeboorte binnen te gaan? Ja hoor, de Heere Jezus doet dat geregeld. Het is de oproep tot bekering. Tegen de nachtdiscipel Nicodemus zegt Hij: Gijlieden moet wederom geboren worden, Joh. 3:7. En Hij zegt er bij: Verwonder u daar niet over! Wedergeboorte is noodzakelijk. En: wedergeboorte is ook nog eens mogelijk! In eigen kracht? Welnee. Maar de Heere Jezus suggereert dan ook niet dat wij iets dergelijks kunnen. Een mens is tot zulke dingen niet in staat. Maar daarom zegt Hij er ook bij: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan. Wat bedoelt Hij met deze woorden? Wel, heel eenvoudig: Hij wijst ons een weg. Zoals Christen in Bunyans Christenreize Evangelist op zijn weg vond die hem de weg wees naar het lichtje, zie je het licht dan niet? Hij verwees deze tobbende man naar de enge poort. De Heilige Geest is Degene Die de wedergeboorte werkt. Hoor maar: “De Geest is het Die levend maakt”, Joh. 6:63. Hij vernieuwt ons hart en leven ook. Het water, en denk ook aan het doopwater, wijst heen naar de noodzaak, maar ook naar de mogelijkheid van vernieuwing; ook weer door de Heilige Geest. En hoe werkt de Heilige Geest? Door middel van het Woord. Het Woord van God is het zaad der wedergeboorte, zoals we lezen in 1 Petrus 1:23, waar de apostel schrijft: “Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God”. Bunyan tekent Christen in zijn onrust en zorg dan ook met een boek in de hand, de bijbel ja! Toen was de Heilige Geest al in hem bezig. Dat het echt was bleek uit het feit dat hij bij de enge poort terecht kwam; dat is aan de voeten van de Heere; aan de troon van Gods genade; voor de poort van het Koninkrijk Gods. En boven die poort staat geschreven: Klopt, en u zal open gedaan worden. Er kan van alles en nog wat in het leven gebeuren, maar tot een kloppen, bidden en zoeken komt het niet. Dus ook niet tot een ingaan in de poort. Wat is in de beleving dus de enge poort? Dat ik als een zondaar tot de Heere kom om Zijn genade, net als de tollenaar die uitriep: O God, wees mij zondaar genadig! Dan gaat de poort open. Wat ervaar je dan? Gods gunst, Zijn liefde, een woord van moed en troost. En je komt met je zondepak beladen aan de voet van het kruis terecht! En over deze dingen valt nog veel meer te zeggen, maar dit is genoeg om rustig voor Gods aangezicht te overdenken!

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 22 januari 2019

Bewaar het pand | 12 Pagina's

De enge Poort

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 22 januari 2019

Bewaar het pand | 12 Pagina's