Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sprekend Verleden / Smytegelt

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Sprekend Verleden / Smytegelt

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

De HEERE is mij verschenen van verre tijden. Jeremia 31:3a

De profeet Jeremia was bijzonder trouw in de dienst van God. Hij ondervond veel vijandschap. Maar hij bleef trouw in het waarschuwen van het volk tegen de zonden. Hij sprak over de dreigende oordelen van God. Hananja profeteerde een valse profetie en verbrak het houten juk dat Jeremia droeg. Dit als teken dat de macht van Babel zou verbroken worden. De Heere gaf opdracht aan Jeremia om de profeet Hananja te antwoorden. Hananja had een houten juk verbroken, maar er zou een ijzeren juk voor in de plaats komen. Pas na zeventig jaren zou er een einde komen aan de ballingschap van hen die al weggevoerd waren. De HEERE was Jeremia verschenen van verre tijden. God verschijnt door Zijn oordelen en door Zijn zegeningen. In het boek Richteren zien wij het verschijnen van God in oordelen en zegeningen. God zegent ook onze buren: toen het volk Israël in Gosen verbleef, werd Egypte gezegend. God zegent ook ons gezin. Jakob zegt immers dat hij met zijn staf over de Jordaan is gegaan en dat hij door Gods zegen tot twee heiren is geworden. De Heere zegent ook persoonlijk: Jozef werd onderkoning over Egypte. David werd van herder tot koning. God verschijnt ook aan de zielen van de uitverkorenen. Voordat God verschijnt in het hart is het daar duister, daar is enkel onwetendheid. God laat zien hoe ellendig, zondig en verdoemelijk de zondaar is en dat Hij de zonden moet straffen. God verschijnt als een rechtvaardig Rechter en als een wrekend God. God laat ook zien dat de Zaligmaker Zich met Zijn hart Borg heeft gesteld. In Christus is verzoening. De Heilige Geest bezoekt de ziel en troost in droefheid en smart en werkt het zaligmakende geloof waardoor de zondaar de Middelaar Jezus aangrijpt. De eigengerechtigheid wordt ontnomen en er wordt alleen vertrouwd op het werk van Christus. God verschijnt aan de ziel door te sterken in het bestraffen van de goddeloze zondaar. De Heere geeft ook kracht om aan te sporen tot godzaligheid. We zien dit duidelijk bij de profeet Jeremia. God verschijnt op het sterfbed met de kracht van geloof en liefde. “Hij verschijnt aan de ziel als een bereidwillige Koning na zijn dood en niet als een rechtvaardig Rechter, en leidt hem in Zijn paleis, de hemel. Zo doet Hij hem beërven de plaats die Hij voor hem bereid heeft vóór de grondlegging der wereld, Matth. 25.” De Heere verscheen onverwacht aan Paulus. Zo was het ook bij de herders toen de Zaligmaker geboren was. De Heere verschijnt aan de ziel met Zijn Geest en genade. De almachtige God is aan de profeet Jeremia verschenen. De almachtige God had het volk Israël verlost uit Egypte en veertig jaar verzorgd in de woestijn. Zo trekt de Heere Zijn kinderen uit de macht van de zonde en van de duivel. Wanneer Jeremia zegt dat de HEERE hem verschenen is, dan spreekt hij dat uit namens allen van wie dit geldt. De HEERE is verschenen door Zijn Woord en Geest aan hen die Hij heeft liefgehad met een eeuwige liefde en getrokken heeft met goedertierenheid.

Toepassing. Er zit niemand in de kerk aan wie de Heere niet is verschenen. De Heere verschijnt in het geweten als dat waarschuwt tegen de zonde. “Och, zondaar verdoof het licht van uw geweten toch niet. Maar volg het liever op en bidt God dat Hij u verschijnen wil met Zijn Geest en genade. Maar als u volhoudt en voortgaat op deze weg, weet dan dat uw verdoemenis rechtvaardig en de straf des te zwaarder zal zijn. Bedenk dit tot uw waarschuwing.” God verschijnt ook in Zijn oordelen. Door een ziekte kan de hand van God zwaar op u of op uw familieleden drukken. Vlucht dan naar de Heere toe in uw noden en smeek Hem dat Hij u daarvan wil verlossen. De Heere alleen kan en wil helpen. De Heere verschijnt ook door zegeningen. Dat kan uzelf betreffen of uw familie. De Heere kan gezondheid, rijkdom, eer en aanzien geven in deze wereld. De Heere doet dat om aan Zichzelf, de Gever van al dat goed, te verbinden. Zoek voor uw ziel de onvergankelijke rijkdom. “En als u dat niet doet, zult u van uw rijke tafel in de hel geworpen worden. Daarom, ontwaak toch, zondaar, en bid God om het vriendelijke licht van Zijn aanschijn, want na deze tijd zal er geen verschijning van Gods genade voor u zijn.” Zwakke kinderen van God vragen zich al of de Heere hen wel verschenen is. Aan hen stelt Smijtegelt enkele vragen. Hebt u nog net zoveel zin in de zonde als in het verleden? Hebt u niet meer lust en liefde tot God dan voor uw bekering? Bent u niet liever een uur in Gods huis dan duizend elders? Doet het u pijn dat u niet heiliger leeft? Durft u te zeggen dat God met Zijn Geest en genade niet in u gewerkt heeft? Zou u durven zeggen dat u geen genade hebt? Zou u koning willen worden en de wereld dienen? Dorst uw ziel niet meer naar de Heere dan vroeger? Is het niet uw wens beschenen te worden met de heerlijkheid van de verschijning van Gods vriendelijk aangezicht? Klaagt u erover dat u zo vaak valt en struikelt? De Heere zal het gekrookte riet niet verbreken en de rokende vlaswiek niet uitblussen. Kinderen van God: bid God en verlang veel naar de verschijning van de Heere. Ontken de verschijning van de Heere niet. Vertel aan anderen wat de Heere heeft gedaan. Onderzoek ijverig Gods Woord en ga getrouw naar de kerk. Daardoor wil de Heere immers het meest verschijnen. “Verlang en reikhals naar de zalige verschijning van God, want u komt daardoor tot de volle bezitting van de eeuwige heerlijkheid die God bereid heeft voor degenen die Hem liefhebben.”

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 22 januari 2019

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Sprekend Verleden / Smytegelt

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 22 januari 2019

Bewaar het pand | 12 Pagina's