Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Nashville

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Nashville

8 minuten leestijd Arcering uitzetten

Veel commotie rond deze verklaring. Dat was te verwachten. Ik ben bevestigd in mijn mening dat deze verklaring uiteindelijk een goed doel zal dienen. Dat ga ik nader toelichten.

Er zijn negatieve bijwerkingen, inderdaad. Dat hebben medicijnen ook. De organisatie van het geheel had anders gemoeten. Eerst een massaal brede bijeenkomst, waarop een gezamenlijke tekst kon zijn opgesteld. Verder zijn er helaas enkele zinnen of overwegingen, die wel achteraf enige nadere bijstelling of verklaring kunnen krijgen. Als we elkaar, zelfs in de samenleving, beter gaan verstaan, kan het positief uitpakken. Men weet dan, ook in Den Haag, wie we zijn, wat de Heere zegt. Het moest er toch van komen.

Verder is er veel opgeklopte tegenstand. Enige tijd geleden hebben ongeveer honderd predikanten (PKN) zich in een verklaring uitgesproken voor het homohuwelijk. Geen hond verroerde zijn tong. Nu een ander standpunt en nu zoveel verwarring.

Dat komt, zo heb ik gedacht, omdat onze samenleving in de ban van de seksualiteit is. Alles wat daar mee te maken heeft, roept emoties op. Dat legt een extra druk op mensen die worstelen met hun identiteit. Hun zorgen nemen door deze druk van buitenaf alleen maar toe. Dr. Klaassen heeft erop gewezen dat hier een open zenuw ligt. Homoseksualiteit is een hype. Op dat punt moet de autonomie vooral zegevieren. De commotie toont ongetwijfeld aan hoe ver we van Bijbelse uitgangspunten verwijderd zijn in de samenleving. Er is door Jan en alleman meer modder naar de verklaring gegooid dan werd gedaan door de verklaring zelf. En verder: hoe zouden mensen als Elia en Johannes de Doper deze zaak bezien hebben? Profetisch spreken heeft altijd wel een scherpe spits. Denk aan mensen als Luther en Kohlbrugge. Of aan Lätzel.

Ik heb allerlei discussies gehoord. Dat zet aan het denken. Ik wil me een moment indenken in de situatie waarin iemand verkeert die homoseksuele gevoelens beleeft. Hier ligt immers een teer punt; ik erken dat ten volle.

We kunnen stellen dat deze verklaring niet bedoelde deze mensen in het nauw te drijven. We zijn allen, meer dan vroeger het geval was, de nood gaan beseffen van deze groepering. En, het kan niet anders: deze verklaring zal onrust geven bij hen die deze persoonlijke strijd voeren. Dat beseffen we nooit voldoende. Daar moeten we omzichtig mee omgaan.

Dat vraagt liefde en wijsheid. Het vraagt ook inzicht om goed te verstaan wat de Bijbel hierover zegt. Wie slaat hier een brug?

De vraag zal leven: Ben ik groter zondaar dan anderen als ik homo ben? Is mijn homogezindheid zonde? De praktijk is dat wel, is de aanleg dat ook? Deze strijd kan heel zwaar zijn. In het Kerkblad voor het Noorden werd eens gesproken over de gebrokenheid van het leven. Hier staan we bij die breuken.

De erfzonde leert dat er erfsmet bestaat. We erven de verkeerde aard van Adam. Wij allen. Dat is niet alleen een algemene stelling. Het is ook een bittere werkelijkheid. Homoseksualiteit is een gevolg van Adams zonde. Maar in mijn eigen hart zie ik ook talrijke lijnen die aan Adam doen denken. Als ik de Bergrede lees, moet ik toch erkennen dat ik onder het oordeel Gods kom te vallen. Paulus zou, de schare van homo’s en hetero’s overziende, blijven zeggen dat hij de voornaamste der zondaren is. Dat moeten wij ook zeggen. Doen we dat ook? Dus we willen geen enkel oordeel uitspreken over worstelende mensen. Een homo (gemakshalve deze aanduiding) voelt zich geisoleerd; maar dat isolement is er eigenlijk niet. Ieder mens leeft met zijn strijd en zijn verborgen zonden. Er zijn er die pornoverslaafd zijn; of iemand heeft een oplopende en vonkende natuur; Mensen lopen rond met onreine gedachten; er zijn zonden en zwakheden die voortkomen uit twijfel en ongeloof.

In dit geheel kan ik nooit denken dat een homo een ergere zondaar is dan de anderen. Wij allen hebben gezondigd en lopen rond met talloos veel zwakheden. En laten we ook niet vergeten dat er binnen de grenzen van het huwelijk ook zwaar gezondigd wordt. Dit betekent twee dingen: een homoseksueel staat niet alleen in zijn strijd; vele anderen hebben ook een zwaar gevecht met zichzelf te voeren. Het betekent ook: vergeet die anderen niet! Ook zij hebben het loodzwaar. Ook dat lijkt een eenzame worsteling. Wat denkt u van iemand die verslavingen (porno, drank, seks) beleeft als machten die hem te sterk zijn? Hoevelen worstelen met dingen die zij zelf ten diepste niet willen maar waar hun natuur hen toe verlokt? Hoeveel mensen als Simson leven er niet onder ons? Dat nemen zwarte pakken en witte boorden niet weg. We moesten meer beseffen dat we allemaal dezelfde mensen zijn, hetero’s en homo’s. Dat is ook

Bijbels onderwijs en vanuit die kennis zouden we anders met elkaar moeten omgaan.

Na het belijden over de erfzonde onderwijst de ruimte van het Evangelie ons ook. In discussies werd vaak zoiets gezegd als: God houdt van iedereen, dus ook van een homo. Dat is iets te makkelijk, maar Gods liefde gaat wel uit tot alle mensen. De Heere Jezus ontving zondaren en at met hen. Hij heeft natuurlijk ook homogezinden ontmoet en ontvangen.

Laat dus een homo niet denken dat hij alleen een eenzame strijd voert. Dat doet ook de hetero, die zijn oog niet van andere vrouwen af kan houden; of de ongetrouwde die hunkert naar een metgezel.

Hiermee is niet ontkend dat de strijd van een homoseksueel zwaar is. En daar is ook mede de maatschappij debet aan. Want deze stimuleert de uitleving. Dat hoort bij het autonome ikgerichte denken van de moderne mens. Omdat iedereen dit vindt en steeds meerderen zo gaan denken, wordt de nood van de homo groter, steeds groter.

Dat blijkt ook als we horen dat er vooral niet gesproken mag worden over genezing. Dat in geen geval! Men kan twisten over het woord genezing, maar een christen zal toch wel gelukkig mogen stellen dat God machtig is hem van deze gezindheid te verlossen of hem daarmee te doen leven op een verantwoorde wijze, ook al blijven de verzoekingen levend. Het algemene verzet tegen deze gedachte komt voort uit de overtuiging dat een homo een positieve levenswijze is.

De vraag werd ook gesteld: wat bereik je nu met zo’n statement?

Mijn antwoord: Temidden van de stromen propaganda, waardoor steeds meerderen de koers kwijtraken, zie ik deze verklaring, met alle fouten gebreken, als een baken in zee, een rots in de branding.

Iemand stuurde mij, een maand ongeveer geleden, een verslag van een middelbare school, waar de paarse vrijdag werd gevierd. Regelrechte propaganda voor homoseksualiteit sprak eruit. Dat soort dingen zijn blijkbaar heel gewoon! Moet ik het daar nu mee eens zijn? Mag ik nog gewoon zeggen wat de Bijbel zegt? Als Wilders het mag, mag ik het ook. Veel lezers gaven in Elsevier als reactie aan dat christenen toch ook mogen zeggen wat zij denken.

Er was ook een reporter (Jeroen Wollaars) die nuchter en objectief opmerkte: toch niet vreemd dat christenen dit zeggen? Dit hebben zij toch altijd gezegd? En dit staat toch met duidelijke letters in de Bijbel? Het probleem ligt toch niet bij enkele mensen die zeggen wat men altijd vanuit het Woord heeft gezegd? Nee, het ligt in de intolerantie van de moderne mens. We staan hier gewoon bij de puinhopen die aangericht werden door de Franse Revolutie. Laat de kerk daar nu niet aan meedoen!

Bovendien: de verklaring richt zich niet tegen homo’s, maar tegen de onreinheid van homo’s en hetero’s! Toen we in Oud Zuilen aan de Vecht woonden, dreef het riviertje soms van de voorbehoedsmiddelen, die afkomstig waren van het Zandpad in Utrecht. Dan dacht ik: wat vernielt en verontreinigt de mens de natuur, Gods schepping. Meerdere parkeerplaatsen langs de snelwegen liggen niet alleen vol met afval, maar je kunt er soms niet zijn vanwege rondzwervende en opdringerige homo’s. De Gay Pride verziekt elk jaar weer het beeld van Nederland. Die onreinheid wordt bedoeld. Daartegen mag en moet geen veroordeling alleen, maar ook een profetische oproep klinken. Het gaat hier echter weer helemaal om de intolerantie van de toleranten.

Tenslotte zal dit thema moeilijk blijven. Dat is ook vanwege de drang der natuur. Wie het is, die is het en wie het niet is die is het ook helemaal niet. Omdat dit te maken heeft met ieders natuurlijke aanleg. Deze zaken roepen tegenstrijdige reacties op, dat kan niet anders. Ook daarom zal omzichtigheid blijvend en dringend nodig zijn. Ik hoop ook van harte dat ik met dit artikel geen anderen heb benadeeld. Zo ja, dan sta ik open voor onderricht.

Niet alleen de natuur, ook vooral de Schriftuur spreekt mee. Lees nu eens gewoon wat de Bijbel hierover zegt. Daar kunnen homo’s van schrikken, maar wie niet? Ik ervaar het zelf elke dag. Dan is er echt ook maar een uitweg: Jezus Christus en Dien gekruisigd. Dat kan ook elke dag vertroosten.

Ik schrijf dit artikel op 10 januari. Bij verschijning kan alles weer anders zijn. Daar hou ik rekening mee.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 22 januari 2019

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Nashville

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 22 januari 2019

Bewaar het pand | 12 Pagina's