Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

“… al is het dat mij mijn consciëntie mij aanklaagt”(18)

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

“… al is het dat mij mijn consciëntie mij aanklaagt”(18)

Over de plaats van het geweten in de opvoeding en de bekering

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Geliefde lezer, we zijn de vorige keer geëindigd met de oproep om u te oefenen in het hebben van een gereinigd geweten. Ongetwijfeld is toen bij u de vraag opgekomen: Hoe kan ik mij daarin oefenen, zodat ik onder meer mijn naaste geen aanstoot geef? Op die vraag wil ik nu met u wat nader ingaan. Die vraag raakt het leven van de heiligmaking. Heilig voor God en mensen te leven. Een leven dat jaloers maakt, een leven dat anderen aanspoort om ook God te zoeken en te dienen.

Ik oefen mijzelf. Voor het woord ‘oefenen’ staat letterlijk in het Grieks het woord ‘ascese’, onthouding. Dan moeten we niet direct denken aan het leven van kluizenaars ver van de bewoonde wereld, maar wel dezelfde levenshouding: de onderwerping van onze zondige hartstochten. Dat betekent dat je néé leert zeggen. Oefenen, dat is niet in eigen kracht de oude mens onderwerpen, maar door genade. Paulus roept dan ook uit: ‘Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft.’ Het is genade van God, als we néé leren zeggen tegen onszelf, tegen onze eigen behoeften, begeerten en verlangens. Dat is voortdurende strijd, heel ons leven door. Het was ook voor Paulus een hele oefening om te sterven aan zijn eigen ik. We horen het hem dan ook zeggen in een van zijn brieven: ‘Ik sterf allen dag (1 Korinthe 15:31)’ Hoe ligt dat in uw leven? Mag daar ook de belijdenis zijn: ‘Ik oefen me alle dagen om een onergerlijk geweten te hebben voor de Heere en de naaste’? Herkent u die strijd van Paulus?

Wettische heiligmaking

Maar let wel op. In uw gebed kunt u het tegenover de Heere belijden: ‘Heere, U hebt Uw liefde wel in mijn hart uitgestort. Daar is ook wel het verlangen om U te zoeken. Met Paulus begeer ik U meer en meer te mogen kennen en met U te mogen leven, maar dan moet het toch zo heel anders gaan in mijn leven dan dat het er nu aan toe gaat. Dan moet dat er ook aan, en dat, en dat ... Dan zou ik toch niet meer zo veel zondigen.’ Weet u welk gevaar er dan dreigt? Dat u van het Evangelie een nieuwe wet gaat maken. Dat u meent zo veel voor Jezus te moeten doen. Dan kan er ook weer zo gauw het zoeken komen van zekerheid in onze goede werken. Let er toch op om in deze valstrik niet terecht te komen.

Sterven

Maar hoe moet ik dan toch de Heere dienen? Door te sterven aan uzelf en uw eigen verwachtingen. Eenvoudig wordt het uitgedrukt in onderstaand gedicht:

Eigen krachten te verachten

wordt in Jezus’ school geleerd.

Lust en zinnen t’ overwinnen

past een ziel die daar verkeert.

Om zijn vlekken te bedekken

leert men vliên naar Jezus’ bloed. Voor zijn kwalen leert men halen

Voor zijn kwalen leert men halen

balsem die genezen doet.

Hem in ’t streven aan te kleven,

zo in vreugd’ als droefenis, wordt bevolen in de scholen,

wordt bevolen in de scholen,

waarin Jezus Leraar is.

Op de geestelijke leerschool Oefenen op die leerschool betekent het te belijden: ‘Heere, ik kan het niet. Ik kan niet leven voor U; ik kan U niet bedoelen zoals U dat waard bent. Ik kan niet heilig leven voor U. Er is wel een verlangen en ik dorst naar heiligheid, maar ik kom in alles zo tekort. Het gaat niet, ik struikel in zo veel dingen!’ Maar tegelijk is er ook een aankleven van de Heere Jezus: ‘O Zaligmaker, sterk mij, ondersteun mij om zó te leven, dat U in mijn leven steeds de eerste plaats inneemt. Geef dat door mijn leven Uw Naam verheerlijkt mag worden!’ Kom dan op Zijn leerschool, waar Jezus zegt: ‘Leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart’ (Mattheüs 11:29). U bent het niet, maar Hij is het wel. Leer dan dicht achter deze Jezus aan te gaan. Blijf dicht bij Hem, luisterend naar Zijn stem: ‘Zo iemand achter Mij wil komen, die (...) neme zijn kruis op en volge Mij.’ Het is een voortdurende oefening om heel duidelijk néé te zeggen, om de zonden te doden en het vlees te kruisigen. Om gehoor te geven aan de woorden van Paulus: ‘Doodt dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, en de gierigheid, welke is afgodendienst ...’

Gods Woord

Elke keer klinkt er in de Schrift zo’n oproep. Steeds worden we opgeroepen om de grenzen in acht te nemen die God in Zijn Woord heeft aangegeven. Daarbij is het wel nodig om ons denken en doen te spiegelen aan het Woord. Want tenslotte dreigt in het leven der heiligmaking ook nog het gevaar dat we denken ons geweten te moeten reinigen door het houden van geboden, die inzettingen van mensen zijn. Wat kunnen we elkaar toch een juk en last opleggen. Daarom hebben we het bij het oefenen van ons geweten telkens weer nodig om te vragen: ‘Heere, wat wilt U dat ik doen zal?’ We hebben bij dat oefenen dan ook steeds te bidden om het licht van de Heilige Geest. Hij kan ons leiden in het recht verstaan van de Heilige Schrift. Oefenen om een onergerlijk geweten te mogen hebben, is bidden en strijden tegelijk! Mag u dat took doen?

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 5 februari 2019

Bewaar het pand | 12 Pagina's

“… al is het dat mij mijn consciëntie mij aanklaagt”(18)

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 5 februari 2019

Bewaar het pand | 12 Pagina's