Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Man en vrouw één.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Man en vrouw één.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

De vraag werd heel bescheiden gesteld, met de verzekering dat hij niet voor de vrouw in het ambt is, maar hij wilde toch wel graag vragen naar de betekenis van Galaten 3 vers 28. In een gesprek met een ander werd hij op deze woorden van Paulus gewezen en hij wist niet zo gauw wat daar op te antwoorden. Bedankt voor deze vraag. Ik wil er graag op ingaan!

Ik houd er niet van als er steeds gezegd wordt: Paulus zegt, Petrus schrijft, Johannes verkondigt, enzovoort. In de Bijbel hebben we niet met opvattingen van mensen te maken, maar met Gods Woord. God spreekt! Dat geldt van Genesis tot en met Openbaring. Als we menen dat het in bijvoorbeeld Galaten 3 gaat over Paulus’ mening, dan is het slechts een klein stapje verder om te zeggen dat Paulus natuurlijk een man van zijn tijd was. Sommige dingen zouden dan tijdgebonden en cultureel bepaald zijn. Met een dergelijke redenering ontkrachten wij het heilig, onfeilbaar een onveranderlijk Woord van God. Natuurlijk is het de mens Paulus die op een zeker moment een brief schrijft aan een bepaalde gemeente. Maar hij wordt wel door de Heilige Geest gedreven. Het Woord van God is geïnspireerd. De Heilige Geest maakte de apostelen de waarheid bekend, en zij maakten dat op hun beurt weer rondom bekend. Van heel de Schrift geldt: Wij hebben het profetische Woord, dat zeer vast is, 2 Petrus 1 vers 19.

Ik zal eerst de bovengenoemde tekst uit Galaten 3 citeren: “Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Daarin is noch Jood, noch Griek, daarin is noch dienstbare, noch vrije, daarin is geen man en vrouw, want gij allen zijt een in Christus Jezus”. In de eerste plaats moeten we bedenken dat het hier gaat over de levend gemaakte kerk, de ware gelovigen. Deze woorden kunnen niet zonder meer op een gemeente worden toegepast. Ook voor de christelijke gemeente geldt de onvoorwaardelijke eis van wedergeboorte, geloof en bekering. In de tweede plaats is het beslist onjuist om deze woorden (in Christus geen man en vrouw) zo te interpreteren dat de vrouw in alle opzichten in de gemeente net zo mag functioneren als de man. Dat wordt wel gedaan. Daarom is het goed om na te denken over wat er precies staat in Galaten 3, ja wat de boodschap is die in deze brief tot ons komt.

Paulus is van bepaalde ontwikkelingen in de gemeente erg geschrokken. Dwaalleraren meenden en predikten dat naast het geloof in de Heere Jezus en Zijn volbrachte werk, ook nog het onderhouden van enkele Mozaische geboden, zoals de besnijdenis, nodig was om behouden te worden. Ook het gehoorzamen van de wet vormde een noodzakelijke grond voor de zaligheid. De apostel heeft het echter zo van de Heere niet geleerd en daarom ook nooit zo aan de heidenen geleerd. Het is Christus offer, dat algenoegzaam is tot zaligheid, naar beneden halen! Het is heimelijk de begeerte van de (hoogmoedige) mens

om ook nog wat aan te brengen tot zijn zaligheid. Maar de apostel wil slechts roemen in het kruis van Christus, Galaten 6 vers 14.

Wat wordt nu betoogd in Galaten 3? Dat we alleen kinderen van God zijn door het geloof in de Heere Jezus Christus. En dat geldt voor iedereen, ongeacht wie we zijn, jood of heiden, slaaf of vrij man, man of vrouw. Als we dit inzien is de redenering dat we op grond van Galaten 3 vers 26 het ambt open stellen voor man en vrouw, een duidelijke dwaling. We mogen de woorden van de Schrift niet misbruiken. We mogen ons niet laten leiden door de hedendaagse cultuur en de tijdgeest die in onze dagen rondwaart. Waar het wonder van de schepping niet wordt geloofd, wordt ook het wonder van de veelkleurigheid in de schepping niet gezien. Het offer van Christus heft het verschil tussen een jood en een heiden, een slaaf en een vrij man, een man en een vrouw niet op. Paulus was een bekeerde jood en de stokbewaarder een bekeerde heiden. Filemon was een bekeerde meester en Onesimus een bekeerde slaaf. Priscilla was een bekeerde vrouw en Aquila een bekeerde man. Zonder onderscheid allen een in hun Zaligmaker, door dezelfde Geest, in hetzelfde ware geloof.

Christus heft ook het verschil in uitoefening van onze respectievelijke taken niet op. Daarom lezen we bijvoorbeeld in Efeze 6 vers 5 dat de slaven gehoorzaam moeten zijn aan hun meester en niet andersom, ook al zitten ze in dezelfde gemeente en zijn ze hetzelfde geloof deelachtig. En daarom leren we in Efeze 5 vers 22 ook dat de vrouw onderdanig moet zijn aan haar man, ook al hebben beide even dierbaar geloof mogen ontvangen. En daarom wordt ook geleerd dat de vrouw niet lere, maar de man, 1 Timotheus 2 vers 12, ook al hebben ze beide de waarheid even lief. En daarom zegt ook 1 Korinthe 14 vers 34 dat de man in het gemeentelijke leven spreke en de vrouw zwijge, ook al zijn ze beide door hetzelfde Woord gegrepen en worden zij door dezelfde Geest geleid.

Als het gaat over de voorrechten van het kindschap en de rijke erfenis, in de hemel bewaard, is er geen onderscheid tussen meester en slaaf, jood en heiden, man en vrouw. En zo heb ik, al is het kort, hopelijk genoegzaam de vraag van onze vriend beantwoord. Fijn dat ook jij tegen de vrouw in het ambt bent, dat ben ik ook. En al is er op allerlei gebied verschil tussen ons, alleen het leeftijdsverschil al, we zijn in dit opzicht een! En laten we maar blijven in hetgeen we geleerd hebben, 2 Timotheus 3 vers 14.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 19 februari 2019

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Man en vrouw één.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 19 februari 2019

Bewaar het pand | 12 Pagina's