Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Paulus en Rome 8

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Paulus en Rome 8

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

In Handelingen 19:21 lezen we van Paulus’ plan. Door Macedonië en Achaje wil Paulus naar Jeruzalem. In verschillende opzichten bleef Jeruzalem voor Paulus spreken. Maar ook trekken. Daar was de eerste christelijke gemeente gesticht door de Koning van de Kerk, Jezus Christus de Heere. Paulus kende een band aan de moedergemeente. Voor zover mogelijk werkte Paulus aan de sociale voorziening van de noodlijdende gemeente te Jeruzalem. Aan het eind van Hand. 19: 21 lezen we: Nadat ik aldaar, nl. in Jeruzalem, zal geweest zijn, moet ik ook Rome zien. Uiteraard ontbreekt het Deo Volente beslist niet. We kunnen onderschrijven wat in de kanttekening staat. Dit schijnt Paulus ook bijzonder van God geopenbaard te zijn. Gebedsoverleg met de Heere over werkplaats of werkwijze was Paulus eigen. Dat is zo bij moeite en dan bijzonder bij te behandelen teksten voor de zondagsdienst. Paulus’ zin om in Rome te zijn werd ook de opdracht van de Heere om er heen te gaan. In de nacht, en welk een nacht, heeft de Heere het tot Paulus gezegd. Weten we als dienaar van ’s Heeren woorden in de nacht? Nachtwoorden voor het persoonlijk en ambtelijk leven of werk. Wie in ’s Heeren dienst mag zijn heeft een getrouwe, meelevende Heere als Dienstgever en Leidsman. Na het spreken van de Heere tot Paulus is er heel wat gebeurd. Maar al gingen de dagen door en was de weg lang, het ging op Rome aan. En Rome kwam in het zicht. Rome, de stad van de wereld. Wie van ons weet niets van Rome. Bijzonder 25 december Eerste Kerstdag lezen en horen we van keizer Augustus en zijn bevel en opdracht. De gehele wereld moest beschreven worden. De wereld kwam in beweging. Rome regeerde. In de dagen van Paulus was de situatie niet anders. Met aan het hoofd keizer Nero. De christenhater onder de keizers. Ook in zijn tijd was er de keizercultus. Vanaf de tijd van Augustus werd aan de keizer goddelijke eer toegekend. In die wereld kwamen joden in Rome wonen. Maar de regerende koning Jezus heeft er zelfs een gemeente gesticht. ’s Heeren daad en resultaat bleven. Paulus werd er zelfs bekend. In Korinthe kwam Paulus in aanraking met Aquila en Priscilla, afkomstig uit Rome. Van hen heeft Paulus gehoord van ’s Heeren werk in Rome. Wat Paulus hoorde deed veel bij Paulus. Het schrijven van een brief en het uitzien naar ontmoeting. We hebben er al meer op gewezen. Leven wil leven spreken. Kerkelijk en interkerkelijk. En dan gaat het over de drie-enige God en Gods deugden en werken. Let op Paulus en zijn werken. Hoe dichter Paulus bij Rome komt, hoe sterker het verlangen. Toch stond de liefde niet voorop, maar de wil en opdracht van de Heere (Hand. 9:11) stonden bovenaan in Paulus’ leven. Is dat ook zo bij ons? Van Paulus lezen we in Hand. 28 zijn levensdoel. Gekomen in de stad Rome gebeurt er iets treffends waarin duidelijk gezien wordt de leiding van de Heere. Legercommandant Julius had zijn taak volbracht. Aan de commandant van de lijfwacht te Rome werd een goed getuigenis doorgegeven van Paulus. Ook werd bekend dat Paulus een romeins burger was. Het gevolg was dat Paulus mocht wonen in een eigen gehuurde woning. Hand. 28:30. We kunnen wel aannemen dat de huur door vrienden betaald werd. Daar Paulus een gevangene was, werd Paulus dag en nacht bewaakt door een romeinse soldaat. Hinderlijk? Voor Paulus niet. Paulus leefde bij het woord: Zaait aan alle wateren. Met de bemoediging: Welgelukzalig zijt gijlieden, die aan alle wateren zaait (Jes. 32:20). Zaaien behoort tot het hoofdwerk van de zaaier. Op het juiste zaaien komt het aan. Het is van betekenis. Laten we letten op de grote getrouwe Zaaier Jezus Christus. In woorden en daden. De zaaier Paulus geeft ons ook lessen. Een echte zaaier zaait met zijn hart en met lust. Het beeld in de Schrift en het geziene beeld van de vorige eeuw gaat mee in het ambtelijke leven. Psalm 119:7 (berijmd). Het slot van Handelingen 28 wijst op wat Paulus’ leven was. Zijn huis had een open deur en ieder was welkom. Zijn huis was een gastvrije pastorie. Een evangelisatiepost. Een preekplaats. Prediken deed Paulus. Het werk van Gods heraut. Veel deed Paulus horen. Van het Koninkrijk Gods. Paulus gelijkt op zijn Zender. Die voldeed aan de roeping van Zijn Vader. Verkondigde het Evangelie van het Koninkrijk Gods. Openlijk zei Jezus: Daartoe ben Ik geroepen. Het Koninkrijk Gods moest komen op aarde. Gesticht en uitgebreid. Onderdanen van de satan, dienaren van de zonde, worden burgers van het eeuwige Rijk Gods. Waarvan Jezus Christus de eeuwige Koning is. In de stad van Nero, waar de troon van satan was, worden mensen wederom geboren en gaan leven als burgers van het Godsrijk. Dit staat vast. De Koning van het Godsrijk heeft onderdanen en houdt onderdanen. Zijn Rijk zal eeuwig bestaan. Een treffende eigenschap van het Koninkrijk Gods is niet spijs en drank, maar rechtvaardigheid en vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Wat Paulus schreef in de brief (Rom. 14:17) heeft hij onderstreept in huis. Paulus leerde ook rijk van de Heere jezus Christus. De gave, het geschenk van God. Waarom en waartoe. Duidelijk kwamen naar voren de staten van Jezus Christus en de betekenis ervan. Jezus Christus de Vervuller van de profetieën. De totale verlorenheid van ieder mens en de zaligheid van de mens. Door het betalende, verzoenende bloed van Jezus Christus de Geborene, de Gekruisigde en Opgestane. De volkomen Zaligmaker in de hemel. Hem te kennen. Het leven met en door Hem is het leven. Leren geen verleden tijd.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 5 maart 2019

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Paulus en Rome 8

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 5 maart 2019

Bewaar het pand | 12 Pagina's