Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sprekend Verleden / Smytegelt

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Sprekend Verleden / Smytegelt

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Zo Hij vertoeft, verbeid Hem, want Hij zal gewisselijk komen, Hij zal niet achterblijven. Habakuk 2:3b

In Spreuken 25:11 lezen we ‘Een rede, op zijn pas gesproken, is als gouden appelen op zilveren gebeelde schalen.’ Gouden appels die op zilveren schalen liggen, dat is een mooi gezicht. Zo is het ook met een woord dat op het juiste moment wordt gesproken. Dat geldt in het gewone leven, maar het geldt bijzonder als het gaat over geestelijke zaken. “Dat is mooi in een christen, maar vooral in een predikant. Als een predikant zo’n talent ontvangen heeft dat hij een gepast woord voortbrengt naar de aard van zijn toehoorders.” Zo iemand was Paulus. Christus, de Leraar ter gerechtigheid, deed dit op een volmaakte manier. Hij sprak met de moeden een woord ter rechter tijd. We horen dat in de zaligsprekingen. De profeten van het Oude Testament spraken ook gepaste woorden tot hun hoorders. Dat blijkt ook uit de tekstwoorden. ‘Zo Hij vertoeft.’ Hier gaat het niet over de koning van Babel, maar over de Heere Jezus. Aan Habakuk wordt beloofd dat de Heere Zijn Zoon zeker zal zenden. Dat is vertroostend voor de profeet. De Heere is in het vlees gekomen, Hij heeft de ware menselijke natuur aangenomen. De Heere komt ook tot een verlaten ziel. De Heere zal ook ten oordeel komen. De Heere is niet kort na de zondeval geboren. Het heeft duizenden jaren geduurd. Soms moet een verlaten ziel klagen dat de Heere Zijn Aangezicht verbergt. De wederkomst blijft tot op heden uit. Spotters zeggen: waar blijft de vervulling van de beloften van de wederkomst? De zielen onder het altaar verlangen ernaar en Gods kinderen zien er naar uit. Wat is de reden van het ‘vertoeven’? Wat het volk Israël betreft zouden kerk en staat in diep verval raken voordat de Zaligmaker geboren zou worden. Wat de komst tot een verlaten ziel betreft zijn er zonden die scheiding maken tussen de Heere en de ziel. “Zolang er hoereerders zijn, wil de echte Man niet komen.” Verlaten zielen moeten eerst hun begeerten aan de Heere bekend maken voordat Hij tot hen komt. De Heere wil ook beproeven of Zijn kinderen wel tevreden zijn met de ontvangen genade. De Heere vertoeft Zijn komst opdat Gods kinderen blij zouden zijn met Zijn komst. Als de Heere altijd onmiddellijk zou komen, zouden de Zijnen te weelderig worden. De wederkomst wacht omdat eerst al de profetieën nog vervuld moeten worden. De Heere betoont Zijn lankmoedigheid nog aan de goddelozen. Gods kinderen moeten bekeerd worden. Wat moet de uitwerking zijn van dit vertoeven? ‘Zo Hij vertoeft, verbeid Hem.’ De Heere heeft Zijn eerste komst voorzegd, ook Zijn komst tot een verlaten ziel en Zijn wederkomst. Het verbeiden houdt ook in dat de komst van Christus aangenaam zal zijn voor de ziel van Gods kinderen. Alles wat de komst van Christus kan verhinderen moet weggenomen worden. Verbeiden betekent met verlangen uitzien naar de komst van de Heere. Verbeiden betekent ook dat de beloften aangaande de komst van Christus werkzaamheden geven in de binnenkamer. Verbeiden gaat ook gepaard met groot geduld. Waarom dient de komst van de Heere verbeid te worden? Omdat Hij gewisselijk zal komen en niet achterblijven. De Heere kan niet wegblijven. Het ligt immers in de raad van God besloten. Zo was het met de eerste komst van Christus op aarde. De gelovigen van het Oude Testament wisten dat Christus als Borg zou komen. Dat was hen bekend uit de beloften. De schaduwen, profetieën en voorbeelden van het Oude Testament zijn in de komst van Christus vervuld. De Heere komt ook zeker tot een verlaten ziel. Die komst neemt de droefheid weg. De Heere zal zeker wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. God heeft die dag vastgesteld.

Toepassing. De tekst is een getrouw woord. Christus is immers geboren in Bethlehem. De Heere komt ook tot verlaten zielen. Zo is de derde komst, de komst ten oordeel, ook zeker. “Is hier een klagende ziel die moet zeggen: Zie ik ter rechterhand, zie ik ter linkerhand, ik zie Hem niet. In mijn bidden ben ik nalatig en dodig. En is er nog een aanblikje, het is zo klein. Wij antwoorden u: Hij zal zeker komen. Acht u gelukkig dat u wachten mag. Wees echter niet tevreden met uw tegenwoordige toestand. Onderzoek eens naar de reden waarom de Heere Zijn aangezicht verbergt. Het u niet vaak lust of verdorvenheid die geworden is als een rechteroog en – hand en waarvan u niet af wilt? O, dat kan de oorzaak zijn waarom de Heere Jezus Zich niet ontdekt aan uw ziel.” Het kan ook zijn dat u meer op ontvangen genade steunt dan op de Heere Jezus. Het kan ook zijn dat uw ziel niet genoeg ontledigd is. Er staat immers in Psalm 102:18 dat de Heere Zich zal wenden tot het gebed van degene die gans ontbloot is. Het is ook mogelijk dat u het historische geloof aanziet voor waar zaligmakend geloof. “Geloof aan Jezus is nog geen geloof in Hem.” Kinderen Gods, houdt aan met de Kananese vrouw. De Heere ziet uw tranen en uw worstelingen. De Heere zal gewisselijk komen. “Maar u, zondaar, die met de komst van de Heere wilt spotten, omdat het oordeel niet snel komt op de boze daad, met een hart vol om kwaad te doen. Hij zal komen! Hij zal op het laatst de treden verdubbelen. Hij is wel lankmoedig. Hij zal komen met vele duizenden van engelen met de geopende boeken. Hij zal u verdoemen! Zult u, om een korte tijd uw lust te volgen, een eeuwige pijn willen verduren? Vergis u niet: de pijn zal zwaar zijn! Overdenk dit. Wij hopen dat de schrik des Heeren u mag bewegen tot het geloof in de Heere Jezus. Amen.”

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 5 maart 2019

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Sprekend Verleden / Smytegelt

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 5 maart 2019

Bewaar het pand | 12 Pagina's