Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De wederkomst

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De wederkomst

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Ik moet nodig een vraag over de wederkomst beantwoorden en dank aan de vraagsteller voor zijn geduld. Ik heb enige vragen voorrang gegeven, maar nu bent u dan toch aan de beurt. De vraag van onze geachte abonnee gaat over de wederkomst. Hij ervaart een zekere tegenstrijdigheid als het gaat over de oproep om haast te maken (de Heere Jezus komt immers plotseling, als een dief in de nacht) en het feit dat er nog dingen moeten gebeuren, bijvoorbeeld ten aanzien van het joodse volk. Graag ga ik op het een en ander in.

Wanneer vindt de wederkomst van de Heere Jezus plaats? De exacte tijd is niet te bepalen. Alle in het verleden gemaakte berekeningen en voorspellingen zijn gewoon niet uit gekomen. Van die dag en dat uur weet niemand. Zo zegt de Heere Jezus het in Mattheus 24 vers 36. Wel zegt Hij dat het vlak voor de wederkomst op aarde net zo zal zijn als in de dagen van Noach, namelijk een onbezorgd bezig zijn van de mensen met de dingen van het hier en nu. Men geloofde de waarschuwende woorden van Noach niet, “totdat de zondvloed kwam en hen allen weg nam”. Als je een dergelijke houding hebt zal de komst van de Heere op de wolken een volstrekt plotseling gebeuren zijn. Ook een fataal gebeuren omdat de Heere verschijnt om het definitieve eindoordeel uit te spreken. De Heere roept daarom op om te waken. Dat is een heel andere houding dan zorgeloosheid. Dat is de geestelijke houding van het besef dat alles hier tijdelijk is. Dat is de houding van het gebed, het gebed om de wederkomst van de Heere, het herstel van alles, en de straf over alle goddeloosheid.

Het definitieve en het onomkeerbare dat plaats vindt bij de wederkomst, heeft natuurlijk ook al plaats gevonden bij degenen die door de dood uit dit leven werden weg geroepen. En ook de dood kan komen als een dief in de nacht. Ook de dood eist voorbereiding, een biddend waken en een wakend bidden.

De Heere Jezus noemt in bijvoorbeeld Mattheus 24 verschillende tekenen die aan Zijn komst en dus aan het einde van de aardse bedeling vooraf zullen gaan. Oorlogen en geruchten van oorlogen noemt Hij, maar Hij voegt er wel aan toe: en nog is het einde niet. Als het gaat over het definitieve einde noemt Hij als het alles beslissende teken de verkondiging van het Evangelie in de gehele wereld. Lees maar vers 14: “En het Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden, tot een getuigenis alle volken, en dan zal het einde komen”. Hoewel de Schrift hoop geeft op grote dingen onder Israel, vind ik het altijd opmerkelijk dat de Heiland daar nooit met een woord over rept. Ook het laatste bijbelboek, waarin ons veel over het einde der tijden wordt onthuld, is sober over die zaken waarvan de apostel Paulus bijvoorbeeld schrijft in Romeinen 11. Daar lezen we toch duidelijk dat “de verharding voor een deel over Israel gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal zijn ingegaan”, vers 25.

Wel worden in Openbaring 7 alle stammen van Israel genoemd, en daarna is er ook sprake van een grote schare uit alle volken. Maar het alles beslissende teken dat vooraf gaat aan Jezus’ wederkomst is, volgens Zijn eigen woorden, de verkondiging van het Evangelie van het Koninkrijk der hemelen onder alle volkeren.

Duidelijk is dus dat we ten allen tijde bereid moeten zijn. Wat is dat, bereid zijn? Dat is in het geloof zien en erkennen dat ons aardse huis wordt afgebroken. Met andere woorden, dat we eenmaal zullen sterven. Het is in het geloof zien en belijden dat sterven niets anders is dan God ontmoeten. Dat is ook erkennen voor Gods heilig Aangezicht dat we niet voor Hem kunnen bestaan. Bereid zijn is met onze zonde en schuld eens voor het eerst en telkens opnieuw de toevlucht nemen tot het bloed en de gerechtigheid van de Heere Jezus. Bereid zijn is het gebed kennen om een hart dat Gode welbehagelijk is en los mag komen van alles waar een mens van nature zijn lust in heeft en betrouwen op stelt.

Hoe aangrijpend de wederkomst ook is en het daarmee samenhangende oordeel, de beslissing valt hier en nu. Zij die straks aan de rechterhand van Christus geplaatst zullen worden, zijn diegenen die hier door de poort van de wedergeboorte op het smalle pad des levens terecht kwamen en de goede keuze leerden doen. Juist zij kunnen soms zo vrezen vanwege de nooit ophoudende zelfkennis. Maar juist zij ook weten altijd weer de weg naar de Heere te vinden, met de bede van de tollenaar: O God, wees mij zondaar genadig!

Met dank voor uw vraag en een hartelijke groet voor u en alle lezers.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 5 maart 2019

Bewaar het pand | 12 Pagina's

De wederkomst

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 5 maart 2019

Bewaar het pand | 12 Pagina's