Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Een kamer in Rome een preekstoel -9

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Een kamer in Rome een preekstoel -9

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Een dienstknecht is nooit uitgeschakeld. Zeker, door ziekte of door verval van krachten kan er een eind komen aan het dienstwerk. De Heere wil laten wat Hij heeft gegeven. Na emeritering is men nog Verbi Divini Minister, dienaar van het Goddelijke Woord. Als het gaat mag men nog werken. Bijzonder op zondag. Die dag is Gods koopdag. Prof. v.d. Schuit zei: een koopman kent zijn waar. Wijst op zijn waar. Gebruikt zelf zijn waar. Dit beeld is zeker van toepassing op Paulus. Altijd was Paulus steeds overvloedig werkzaam. Ook als gevangene in een huiskamer. Geen bewegingsvrijheid. Paulus had huisarrest. Twee jaar was hij aan huis gebonden. De gedachte mag niet opkomen: die Paulus toch. We dienen te letten op zijn geloof in God. Het geloof in Gods Woord en opdracht om te getuigen in Rome, zelfs voor de keizer. Paulus wilde steeds in het spoor van zijn Meester gaan. Eerst de jood en daarna de heiden. In Palestina en daarbuiten was er buiten een synagoge. Paulus was geboeid en werd bewaakt door een Romeinse soldaat. Dag en nacht. Staatsgevaarlijk. Bovenal geboeid om Christus’ wil lijden. Echter niets belemmerde Paulus om te spreken. Voor contact werden broeders naar het vlees uitgenodigd. Het gevolg van het overleg lezen we in Handelingen 28. Wij begeren wel van u te horen wat gij gevoelt. Want wat deze sekte aangaat, ons is bekend dat zij overal tegengesproken wordt. Hand. 28:22. Op de afgesproken tijd is de kamer geheel gevuld. Er zijn veel nieuwsgierigen. Paulus is innerlijk verheugd. Daar kunnen we zeker van zijn. Prediken is zijn lust. Zijn leven. Hij mag toch zijn een heraut van de Koning van het Godsrijk. Drijft ons dat weleens naar de preekstoel? Niet om zichzelf te laten horen. Een predikant die zichzelf ontdekt en daarbij gaat leven komt geestelijk in een gevarenzone. Dan neemt het dringen van de liefde van Jezus Christus af. Wat wordt nog bemerkt van de zalving van de Heilige Geest tijdens de prediking van het Woord? Laten we letten op Paulus. Dan wordt de overtuiging versterkt dat het in de dienst des Heeren niet gaat om ons. Het is een gunst dat we dienaar zijn en genade alleen dat we het mogen blijven. Vanaf de vroege morgen tot de avond was Paulus bezig. We lezen dat in Hand. 28:22. Uitleggend het koninkrijk Gods. Bewegend en pogend te bewegen tot het geloof in Jezus. De wet van Mozes en de profetieën van de gekomen Messias. De reactie op Paulus’ welmenende getuigenissen horen we bij het weggaan. Iets wat niet tot het verleden behoort. De onderlinge gescheidenheid nam zelfs toe. Men gaat uiteen als Paulus de profetie aanhaalt van Jesaja 6. Heeft Paulus’ Zender dit nu Paulus opgedragen? Dat mag niet ontkend worden. Wat lezen we van de grote Prediker de Heere Jezus Christus? Jezus sprak door gelijkenissen en Hij wees op het waarom. Opdat men ziende niet zou zien en horende niet zou horen, niet zou verstaan. In hen, zegt Jezus, wordt vervuld de profetie van Jesaja (Jesaja 6: 9 en 10). Matth. 13:14 en Johannes 12:37 wijzen op vele tekenen die de Heere Jezus gedaan heeft. En met dit gevolg. Zij geloofden niet in Hem. Jezus zegt: vervuld werd het woord van Jesaja 53:1 en Jesaja 6:9 en 10. Jesaja zegt van zijn prediking: wie niet gelooft is alrede veroordeeld. Is dit het laatste van de prediking? Beslist niet. De oproep tot bezinning, tot bekering blijft. De opwekking tot en zelfs de rijkdom van de bekering, het leven der bekering mag nimmer ontbreken. Zelfs het hartelijk vragen mag er zijn: Heere, bekeer ons, bekeer mij tot U, zo zullen wij bekeerd zijn. Gods bekerende, werkende genade, zo zegt Paulus openlijk, zal komen tot en werken in heidenen. Heidenen zullen horen (Hand. 28:28) de zaligheid Gods. Heidenen komen door het Goddelijk licht geleid (Psalm 22:32). Dit is het laatste woord van Paulus tot zijn volksgenoten. Gods genadekracht zal doorwerken. Ook in ’s Heeren dienaren. De lust om te prediken, te dienen met het Woord, taant niet. We zien het bij Paulus. De reacties op de prediking maken hem niet hoogmoedig en zeker niet mismoedig. Hoe het ging met Paulus’ werk wordt door zijn trouwe vriend en broeder opgemerkt. De Heere wilde dat Lukas dit zou optekenen in het boek der Handelingen. Paulus kon niet de straat op of naar de synagoge. Hij had huisarrest en was geboeid. Dag en nacht werd hij bewaakt. Maar hij stond steeds in de dienst van Jezus Christus. Dagelijks was er een open deur. Een open hart en een bewogen gemoed. Allen die kwamen waren welkom om te horen, te luisteren naar de prediking van het koninkrijk Gods en om de leerdiensten aangaande de Heere Jezus Christus te volgen. Twee jaar was er Godsdienst in een kamer te Rome. Door de stuwende liefdeskracht van de Heilige Geest ging Paulus dagelijks met vrijmoedigheid verder. Wetend, gelovend dat zijn dienstwerk niet ijdel zou zijn in de Heere. Het is geen overdrevenheid wat er volgt. Onverhinderd. Maar waar. Het Woord Gods is niet gebonden. Het doet wat de Heere wil. Steeds. Altoos. Hallelujah!

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 19 maart 2019

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Een kamer in Rome een preekstoel -9

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 19 maart 2019

Bewaar het pand | 12 Pagina's