Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sprekend Verleden / Ds. Th. Van Der Groe.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Sprekend Verleden / Ds. Th. Van Der Groe.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

En het was de derde ure, en zij kruisigden Hem. En zij kruisigden met Hem twee moordenaars, een aan Zijn rechter- en een aan Zijn linkerzijde. En de Schrift is vervuld geworden, die daar zegt: En Hij is met de misdadigen gerekend. Markus 15: 28

Christus is verhoogd geworden aan het vloekhout. Het was de derde ure dat de kruisiging plaatsvond. Van der Groe schrijft dat dit tussen twaalf en één uur op de middag was, misschien iets eerder of later. Het geschiedde in het openbaar, iedereen kon het zien. Ook alle kinderen Gods moeten in het openbaar lijden en zich daar niet voor schamen. De handen en voeten werden aan het kruis vastgenageld. “Hier hingen zij enige uren lang, totdat men hun, om hen te spoediger te doen sterven, eindelijk beide de benen tegen de kruisbalk, aan stukken sloeg en verbrijzelde, na welke schrikkelijke pijnen, zij niet langer meer konden leven.” Kruisiging was een allersmadelijkste en allerschandelijkste straf. De ergste misdadigers werden ertoe veroordeeld. Het was ook een vervloekte straf. Het was een zeer pijnlijke straf. Deze kruisdood moest de Heere voor de Zijnen sterven. De Zaligmaker werd gekruisigd vanwege de zonden der Zijnen. Christus hing naakt aan het kruis om naakte zondaren een kleed van Goddelijke rechtvaardigheid en heerlijkheid te verwerven. Christus hing aan het kruis om “allervervloektste booswichten en goddelozen” te verlossen. Zijn handen en voeten werden doornageld om de boeien van de satan om de handen en voeten der Zijnen los te maken. Hij hing daar om de schande van de zonde af te wissen. Dit alles geschiedde naar de raad van God. Christus is Zijn Vader gehoorzaam geworden tot in de kruisdood toe. De zonde werd in het paradijs aan een hout bedreven, aan het kruishout zou de zonde vergolden worden. De satan overwon de mens aan een hout in het paradijs, aan het kruishout zou de satan nu overwonnen worden. Christus hing als Middelaar tussen hemel en aarde om God en mensen te verzoenen en te verenigen. Door de kruisdood verlost de Zaligmaker van de vloek der wet. Gods toorn blijkt aan het kruis. Door deze langzame doodstraf blijkt de lijdzaamheid, de gewilligheid en de gehoorzaamheid van de Zaligmaker. “En omdat wij een lange en eeuwige dood verdiend hadden, daar Hij ons hier nu van kwam verlossen en bevrijden.” Als het Lam Gods stortte de Zaligmaker Zijn dierbaar bloed uit aan het kruis. Het gehele lichaam van Christus heeft geleden omdat wij met al onze lichaamsdelen zondigen. Christus werd verhoogd aan het kruis zoals de koperen slang verhoogd werd op een stang. Uit de kruisdood blijkt de grote liefde van Christus. De kruisdood was in overeenstemming met de voorzeggingen van het Oude Testament. De kruisiging vormt de diepte en het middelpunt van het Borglijden. Christus is het enige zoenoffer voor de zonden der wereld. Wie daar geen deel aan heeft, zal voor eeuwig verloren gaan. Niemand zal zalig worden die niet door genade zijn oude mens der zonde dagelijks wil kruisigen. Wie zorgeloos en met vermaak in de zonde blijft leven, gaat voor eeuwig verloren. Er staat in Galaten 5:24 ‘Die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden.’ Gods kinderen willen ook alle kruis en tegenspoed in de wereld ondergaan. Buiten deze gewilligheid heeft niemand deel aan de kruisofferande van Jezus Christus. We lezen in Matth. 10:38 ‘En die zijn kruis niet op zich neemt en Mij navolgt, is Mijns niet waardig.’ Christus werd gekruisigd met een moordenaar aan Zijn rechterzijde en een moordenaar aan Zijn linkerzijde. Er was geen vervloekter, schandelijker en eerlozer gezelschap voor Christus dan deze moordenaars. Eerst werd de Zaligmaker gekruisigd, daarna de twee moordenaars. Christus ondervond geen medelijden. Gods kinderen zullen ook geen medelijden van hun vijanden ondervinden. Christus werd als eerste gekruisigd alsof Hij de grootste misdadiger was. Jezus hing in het midden. Waarschijnlijk hebben de Joodse oversten dit verzocht. Zij wilden Hem zoveel mogelijk schande en oneer aan doen. Het was de diepste schande en vernedering voor Hem. Dit was de weg om Gods kinderen van de diepste schande en helse pijn te verlossen en om eer en heerlijkheid te verwerven. Maar het kruisigen tussen twee moordenaars is niet alleen het werk van mensen geweest, het is ook het werk van God geweest, het is naar Gods raad geweest. Hierdoor werd vervuld: ‘En Hij is met de misdadigers gerekend.’ We lezen in Jesaja 53:12 ‘Hij is met de overtreders geteld geweest.´ Christus is zelfs als de allerergste misdadiger gerekend. Hieruit valt te zien hoe het zal zijn voor alle goddelozen in de hel. Al Gods kinderen zullen een onuitsprekelijke zaligheid ontvangen. Wij zijn allen moordenaars van onze onsterfelijke zielen. Ook zijn wij moordenaars van onze naasten omdat de wortel van de doodslag, de haat, in ons hart leeft. Christus werd als een moordenaar gerekend opdat moordenaars door het dierbaar bloed van Hem gewassen zouden worden. Christus moest gekruisigd worden om de ene moordenaar te bekeren en de andere moordenaar te laten sterven onder het oordeel van de verharding. Christus heeft op deze wijze voor de allergrootste zondaren genade verworven. De Zaligmaker zal eenmaal op Zijn troon zitten met aan de rechterhand al de Zijnen en aan de linkerhand al Zijn vijanden. Als Gods kinderen eer ontvangen in dit leven, is dat een gave van God. Als Gods kinderen smaad, schande en oneer ontvangen, dienen zij dit geduldig te dragen en het oog te houden op de komende eer van de hemel.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 19 maart 2019

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Sprekend Verleden / Ds. Th. Van Der Groe.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 19 maart 2019

Bewaar het pand | 12 Pagina's