Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sprekend Verleden / Ds. Th. Van Der Groe.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Sprekend Verleden / Ds. Th. Van Der Groe.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis; en daar was geschreven: JEZUS DE NAZARENER, DE KONING DER JODEN. Johannes 19:19

Pilatus schreef een smadelijk opschrift, dat wil zeggen dat hij daartoe bevel gaf. De Romeinen waren gewoon de beschuldiging aan het volk bekend te maken met zwarte letters op een wit bordje. De veroordeelde misdadiger droeg dit bordje of het werd voor hem uitgedragen naar de plaats van de terechtstelling. Op het bordje stond: Jezus de Nazarener, de Koning der Joden. Jezus was in Nazareth opgevoed. Hier klonk smaad en verachting in door. Uit Nazareth kon immers niets goeds voortkomen. De misdaad werd als volgt omschreven: De Koning der Joden. Jezus zou Zich opgeworpen hebben als Koning en afval van de keizer hebben voorgestaan. Het waren echter goddeloze en valse beschuldigingen. Pilatus had Hem onschuldig verklaard. Tegen eigen overtuiging in had Pilatus Jezus overgegeven om gekruisigd te worden. Het opschrift was ook smadelijk voor het Joodse volk. Het bordje werd boven het hoofd van Jezus geplaatst zodat ieder het kon zien. Veel Joden lazen dit opschrift. Dat opschrift stond hen niet aan. Golgotha lag dicht bij de stad Jeruzalem. Vanwege het paasfeest waren er Joden uit vele landen gekomen. Zij konden het opschrift begrijpen, want het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. Dat waren de drie talen die het meest gebruikt werden in het Joodse land. Het Hebreeuws was de oude moedertaal van de Joden. De Griekse taal werd gebruikt door Joden in vele landen. De Latijnse taal begon in gebruik te raken. Het Joodse land was immers een Romeinse provincie geworden. De overpriesters van de Joden waren het niet eens met het opschrift. Zij vonden het te veel eer voor Jezus en een te grote schande voor het Joodse volk. Zij verzochten Pilatus om het opschrift te veranderen. Er moest van gemaakt worden dat Jezus gezegd had de Koning der Joden te zijn. De Joden erkenden Jezus niet als Koning. Maar Pilatus weigerde het opschrift te veranderen. Pilatus had dit wel kunnen doen. Pilatus was eigenzinnig en stijfhoofdig. Maar in wezen had Pilatus ook gelijk. Er was immers niets van gebleken dat Jezus Zich had opgeworpen als Koning der Joden. Pilatus weigerde zich door de Joden te laten gezeggen. Hier gaat in vervulling wat we lezen in Psalm 112:10 ’De goddeloze zal het zien en hij zal zich vertoornen; hij zal met zijn tanden knersen en smelten. De wens der goddelozen zal vergaan.’ Het is ook alles naar Gods raad. We lezen in Hand. 4:27 en 28 dat Herodes en Pontius Pilatus met de heidenen en de volken Israëls tegen de Heere Jezus vergaderd zijn geweest om te doen alles wat Gods hand en raad te voren bepaald had dat geschieden zou. Gods hand bestuurde de hand van Pilatus bij het laten opschrijven van het opschrift. De onschuld van Jezus werd onderstreept en de Goddelijke heerlijkheid van de Zaligmaker werd aan de dag gebracht. Het opschrift was geheel waar, hoewel de blinde wereld dit niet zag. Jezus, de enige Verlosser en Zaligmaker der wereld, hing aan het kruis. De profeten hadden voorzegd dat Hij Nazarener zou heten. Christus was inderdaad de ware Vorst en Koning der Joden. Zacharia 9:9 profeteert ervan. ‘Verheug u zeer, gij dochter Sions, juich, gij dochter Jeruzalems! Zie, uw Koning zal komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland.’ Wat zouden zij gelukkig geweest zijn als zij Jezus als hun allerhoogste Koning erkend zouden hebben en Hem niet zouden verworpen hebben. Het opschrift boven het kruis laat ons zien dat het Koninkrijk van Jezus geen werelds, maar een kruis-Koninkrijk zou zijn. Ook toont het ons dat de onderdanen van dit Koninkrijk door vele verdrukkingen moeten ingaan in het Koninkrijk Gods. In de drie hoofdtalen was het opschrift geschreven om daardoor aan te geven dat het Evangelie niet alleen aan de Joden, maar ook aan de heidenen verkondigd zou moeten worden. Uit alle volkeren zullen er zijn die Jezus als hun Koning en Zaligmaker zullen erkennen en verheerlijken. Het opschrift werd niet veranderd om daarmee aan te geven dat het Koninkrijk van Jezus en het Evangelie vast en onveranderlijk zijn. Er zal aan het Evangelie niets veranderd worden. Ook de duivel zal daar niets aan kunnen veranderen. God zal het Koninkrijk van Christus en het Evangelie altijd beschermen, de vijanden zullen Koning Jezus nooit kunnen afzetten. Wat Pilatus deed zal later door heidense koningen en stadhouders ook gedaan worden: zij zouden alom in de wereld het Evangelie doen verkondigen. Denk aan keizer Constantijn. Niemand kan het Koningschap van Jezus wegnemen. Zijn Koninkrijk is niet van beneden, maar vanuit de hemel. Het Evangelie zou op de Pinksterdag en ook daarna verkondigd worden in vele talen. De tegenstand van de Joden was een teken van de toekomstige vijandschap tegen het Evangelie. Gods kinderen moeten afstand leren doen van hun erenamen en eretitels. Met een stil geduld dienen zij schande en bespotting te verdragen. Men heeft de Zaligmaker immers nog veel slechter behandeld. Wie Christus als Koning erkent zal moeten delen in Zijn smaadheid en schande. Soms zal de marteldood werkelijkheid zijn. De drie talen leren ons dat alle talen de Heere Jezus en Zijn kruis moeten dienen. God neigt en bestuurt de harten van de vijanden zodat zij in alles Zijn Raad moeten dienen. Vrees dan niet voor de boosheid van de vijanden. Vertrouw in alles op de Heere. Verander de waarheid nooit al kost het u zelfs het leven. God zal Zijn kinderen doen wat in Zijn Woord staat beschreven.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 2 april 2019

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Sprekend Verleden / Ds. Th. Van Der Groe.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 2 april 2019

Bewaar het pand | 12 Pagina's