Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gods werk gaat door -11

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gods werk gaat door -11

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Met zekerheid, met overtuiging, met bezieling besluit Lukas de Handelingen der apostelen. Het woord ‘onverhinderd’ is treffend. Onbelemmerd. Ongestoord. Het werk in en voor het Koninkrijk des Heeren werd op deze wijze twee jaar lang gedaan. Van dag tot dag. Paulus kon preken en leren. Dagelijks was zijn verblijfkamer gevuld met Joden en heidenen. Paulus had naar bezoek uitgezien. Zijn Zender zorgde ervoor. Hoe is het nu vandaag? Het kerkbezoek lijkt te tanen. Bijzonder op de zondagmiddag of – avond. Op de aanstaande synode zal het gaan over de tweede dienst. Zelf kan ik dit niet vatten waarom de behandeling zich niet kon beperken tot de classis. Paulus heeft bij zijn uitzien het gebed gevoegd tot de Heere. Die kan zelfs harten neigen en bewerken als waterbeken. Broeders predikanten, we hebben vandaag veel te vragen op de studeerkamer voor ouderen en jongeren. Dit wordt steeds gedaan wanneer voor ons leeft dat de zondag de werkdag, de heilsdag van de Heere is. Een sterkte voor en een stimulans in het dienstwerk is het woord van Jezus: Mijn genade is u genoeg en Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dit sprak Paulus’ Zender (2 Kor. 12:9). We weten wanneer en waarom de Heere dit sprak. Paulus had het nodig, hij zag er naar uit. Hoe ging het na twee jaar huisarrest verder met Paulus? Men is van mening dat Paulus na twee jaar huisarrest een aantal jaren vrij man was. Paulus moet zelfs in Spanje geweest zijn. Maar dat is onzeker. We weten uit de brieven van Paulus hoe zijn leven in de dienst des Heeren was. Wat er staat in Hand. 20:24 heeft ons veel te zeggen en dienen we te lezen. Maar ik acht op geen ding noch houde mijn leven dierbaar voor mijzelven opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen en de dienst welke ik van de Heere Jezus ontvangen heb om te betuigen het Evangelie der genade Gods. Maar nu kan er toch een vraag zijn en die vraag houdt verband met twee zekere getuigenissen van de Heere (Hand. 23:11 en Hand. 27:24). Het gaat over het getuigen van Jezus Christus de Heere als Zaligmaker en van de enige, eeuwige Koning te Rome. Paulus zal staande voor de keizer getuigen. Belangrijke werkelijkheden en geen enkele vermelding ervan. De Heere achtte dit voor ons niet noodzakelijk om te weten. We dienen te belijden, te geloven dat geschied is waar de Heere Paulus op wees. God de Heere is een God van ja en amen. Zou Ik het zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig maken? Jezus zegt: niet één woord van de Heere valt ter aarde. Het niet vermelden kan toch iets te zeggen hebben. Het bewaren voor mensverheerlijking. Gelijk dat sterk leefde in de gemeente van Korinthe. Wat heeft Paulus daar onder geleden. Op zich een zegen als men daar onder lijdt om ’s Heeren wil. In Zijn goedheid en trouw heeft de Heere Israël bewaard voor mensverering. God de Heere heeft Mozes begraven en niemand weet zijn graf tot op deze dag. Deut. 34:6. Wist men het graf, er was zeker wat gebeurd, gelijk we lezen wat Israël ging doen met de koperen slang, 2 Kon. 18:4. Paulus’ weg is wonderlijk, maar niet zonder doel. Ga nu het leven van Paulus na. Het gevangenisleven is hem niet onbekend. Dagen bracht hij daar als gevangene door. Hij deelde zelfs het lot met staatsgevaarlijke personen en criminelen. Er werd gesproken over Paulus als Paulus de geboeide. Maar de gedachten en gesprekken waren verschillend. De een zag Paulus als een misdadige. De ander zag hem als de onschuldige en toch geboeid. Paulus volgde Christus de Gekruisigde. Hij droeg gewillig de boeien van Christus. Lees 2 Tim. 1:8. Paulus schaamde zichzelf niet voor zijn lijden als prediker, apostel en leraar. Paulus diende zijn Heere, zijn Zender, getrouw. Waar hij ook was. Gelijk Jozef in de gevangenis niet doelloos zonder werken en contacten was, kan dit ook gezegd worden van Paulus. Paulus zag zichzelf in dienst van Jezus Christus, als een gevangene van Jezus Christus. Openlijk beleed Paulus dit, Ef. 3:1, Filipp. 9:2 en 2 Tim. 1:11 en 12. De Koning Jezus Christus had ook van Paulus gezegd: Ik zal hem tonen, hoeveel hij lijden moet om Mijn Naam (Hand. 9:16). Paulus moet de naam Jezus dragen, dat is verkondigen voor heidenen, de koningen en de kinderen Israëls (Hand. 19:15). Calvijn zegt: wanneer door de prediking van het Evangelie de wereld onder Zijn macht wordt gebracht dan wordt Christus in zekere zin op Zijn Koninklijke zetel verheven. Gaat het in vs. 16 over het lijden, dan zegt Calvijn: Christus zal Paulus leren zijn kruis te dragen. Om moeilijkheden het hoofd te bieden, smaadheid te dragen en allerlei tegenstand te doorstaan met het doel dat niets Paulus zou afschrikken of terughouden van zijn taak. Welk een leerschool, schrijft Calvijn verder. Met insluiting van zichzelf. Om onszelf getrouwe dienaren van Christus te betonen moeten wij niet alleen de geest der wijsheid en des verstands zoeken, maar ook de geest van standvastigheid en sterkte. Zo wilde ook Paulus als werker in de dienst van de Heere betrokken zijn bij Gods werk. Want Gods werk gaat door. Paulus zag daarnaar uit. Wat is ons uitzien?

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 16 april 2019

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Gods werk gaat door -11

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 16 april 2019

Bewaar het pand | 12 Pagina's