Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sprekend Verleden / Ds. Th. Van Der Groe.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Sprekend Verleden / Ds. Th. Van Der Groe.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Zij hebben Mijn klederen onder zich verdeeld en over Mijn kleding hebben zij het lot geworpen.’ Johannes 19:24

Het was naar Gods raad dat de klederen van de Zaligmaker door het lot verdeeld werden. Wat de soldaten deden was voorzegd in het Oude Testament. Het was de gewoonte dat de soldaten die iemand kruisigden de klederen van de gekruisigde kregen. Het ging hier over de klederen en de rok van Jezus. De rok was bij de Joden zeer lang tot aan de voeten en met mouwen. Het was een rok zonder naad, van boven af geheel geweven. De soldaten wilden die rok niet in stukken snijden. Wie deze rok geweven heeft, zegt Gods Woord niet. De soldaten deelden de klederen in vieren. Er waren dus vier soldaten. We weten niet welke en hoeveel klederen de Heere Jezus gedragen heeft. Het lot werd over de verdeelde klederen geworpen. Hoe dat gedaan werd is onzeker. De geweven rok zonder naad werd niet in vieren gedeeld. Het lot werd over die rok geworpen. Als er in de oorlog een paard werd buitgemaakt op de vijanden was het ook wel de gewoonte dat daarover geloot werd. Zo werd hier ook met de rok zonder naad gedaan. “Ondertussen, terwijl zij Jezus’ klederen zo door het lot gretig onder zich verdeelden, hing Hij vast met de grootste smarten en pijnen aan het kruis, en zag zulks voor Zijn ogen aan. Gij kunt eens denken, mijn vrienden, hoe smartelijk dit gezicht onze Heiland moet gevallen zijn.” Maar ook dit moest Hij lijden en alzo in Zijn heerlijkheid ingaan. De soldaten deden hetgeen Gods hand en raad tevoren bepaald had. Johannes schrijft immers: ‘opdat de Schrift vervuld zou worden.’ De soldaten beseften dat niet. Zij kenden de Schrift niet. We lezen immers in Psalm 22:19 ‘Zij delen Mijn klederen onder zich en werpen het lot over Mijn gewaad.’ In de voorgaande verzen 17 en 18 gaat het over de kruisiging van de Zaligmaker. In Psalm 22:19 wordt geschreven over klederen en gewaad. Daar wordt onderscheid tussen gemaakt. De klederen zouden verdeeld worden en over het gewaad zou het lot worden geworpen. Dat hebben de soldaten op Golgotha inderdaad zo gedaan. Zo is de Schrift ook in deze bijzonderheden vervuld. Precies zoals het geprofeteerd was is het gebeurd. In Mattheüs 27:36 staat dat de soldaten na de verdeling van de klederen en het werpen van het lot over de rok zonder naad neerzaten en Christus bewaarden. Dit werd altijd gedaan bij kruiselingen om te voorkomen dat vrienden of anderen hen van het kruis zouden afhalen terwijl zij nog leefden .Soms leefden kruiselingen nog twee, drie of zelfs meer dagen voordat zij stierven. Zo zouden de soldaten zien dat Christus echt stierf en de geest gaf, wat zij dan zouden kunnen bevestigen voor Joden en heidenen. Hoe zwaar en bitter was het lijden van de Heiland. “Hier hangt de God van hemel en aarde, Die de mensen en de beesten kleedt en voedsel geeft, geheel naakt en beroofd van klederen, aan een moordbalk geklonken. Hier moet Hij, Die Zich met het licht bedekt als met een kleed, met Zijn eigen ogen aanschouwen, in het midden van Zijn dodelijke kruissmarten, dat een deel van de Romeinse soldaten Zijn klederen, daar Hij Zijn naakte leden mee bedekt had, aan stukken scheuren, en door het lot als hun eigendom onder zich verdelen.” Maria, de moeder des Heeren, andere bloedverwanten of de discipelen van Christus kregen Zijn klederen en de rok niet. Dat was de gewoonte van de Romeinen in die dagen. Dat gebeurde met de bezittingen van grote misdadigers. Maar Jezus was onschuldig. Daarom zouden Zijn klederen en de rok zonder naad aan Maria gegeven moeten worden. De Zaligmaker werd dus zeer onrechtvaardig behandeld.

Toepassing. Voor Gods kinderen ligt er rijke troost, vreugde en blijdschap in het lijden van Christus. “Moest Hij niet geheel naakt aan het kruis hangen? Was dat niet omdat Hij daar in uw plaats hing, die door de zonden allen naakt geworden waart naar de ziel? Moesten Hem door de soldaten Zijn klederen niet worden uitgetrokken opdat hij uw naakte zielen zou kunnen kleden en geheel bedekken met de klederen des heils en omhangen met de mantel van Zijn gerechtigheid?” Anders zouden Gods kinderen de kostelijke gestikte en geborduurde klederen niet gekregen hebben waarin zij tot hun Koning geleid worden. De klederen moesten verdeeld worden opdat Christus Zijn heilsklederen zou uitdelen aan Zijn geestelijke krijgshelden. Zie toe dat de soldaten van de duivel, de wereld en de zonde deze heilsklederen u niet uittrekken of afscheuren opdat u niet naakt wandelt. Houdt uw klederen schoon, wit en zuiver. Wandel als een reine maagd, zonder vlek of rimpel. Onbekeerden: “Mocht God heden uw zielsogen eens zo verlichten dat gij hier in Jezus’ naaktheid, als in een levendig schilderij zien moogt de schandelijke naaktheid van uw zondige zielen…Komt dan naakte en arme zondaren en zondaressen. Koopt hier van de naakte Jezus klederen, om uw naaktheid te bedekken. Bidt Hem zonder ophouden om de kostelijke wisselkleederen van een oprecht geloof en van ware heiligheid en gerechtigheid. Doet daartoe de vuile zondeklederen van u weg die uit allerhande goddeloosheden zijn tezamen geweven. Scheurt die met de soldaten in stukken en doet ze nooit wederom aan uw zielen!” Dan zal Jezus uw naaktheid bedekken met de heilsklederen van Zijn verworven gerechtigheid en met de vleugels van Zijn genadige bescherming. ”Dan zal de reuk van uw klederen, o koningsbruid, worden als de reuk van Libanon. Ja, dan zult gij eens na dit leven, als gij naakt in uw graven ligt te rusten, met die kostelijke, die heerlijke woonstede overkleed worden, die van boven is.”

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 16 april 2019

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Sprekend Verleden / Ds. Th. Van Der Groe.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 16 april 2019

Bewaar het pand | 12 Pagina's