Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De doorgang van het Evangelie -12

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De doorgang van het Evangelie -12

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Geestelijk leven blijft niet beperkt tot standaarduitdrukkingen of standaardopmerkingen. Geestelijk leven ontstaat door Woord en Geest. Het blijkt in Godskennis, zelfkennis en Christuskennis. Kennis van de Heilige Geest. Het ontplooit zich in levenskennis, kennis van satan en wereld. Die levenskennis neemt niet af. Vermeerdert, verdiept en verzekert. Opvallend is dat daardoor de roem in Gods deugden toeneemt. Die deugden zijn eigenschappen van God. In die deugden spreekt en schittert het hart van God. Het hart van God in en door Jezus Christus de Heere. En mede daardoor wordt levenstroost versterkt op de weg door het leven. Het bewerkt zelfs het goedsmoeds te zijn in levensgevaar. Goedsmoeds is een woord wat door de Heere Zelf wordt gebruikt. En dat woord is een hart onder de riem. Treffend is het gebruikte woord. Weten we als ambtsdragers en bijzonder als predikanten ervan? Welk een les leerde Jezus Zijn discipelen in de stormnacht. Matth. 14. Rustig wandelde Jezus over de woeste baren richting het schip gevuld met Zijn vreesachtige discipelen. De verschijning van Jezus deed de discipelen uitroepen: het is een spooksel. Maar Jezus sprak terstond sterkend: Zijt goedsmoeds. Ik ben het, vreest niet. Zo spreekt Jezus nog in stormnachten. Paulus, als dienaar van Jezus, kon openlijk belijden toen het zeegraf dreigde: zijt goedsmoeds, mensen, want ik geloof God dat het alzo zijn zal gelijkerwijs het mij gezegd is (Hand. 27:25). Het goedsmoeds zijn nam bij Paulus niet af. Het goedsmoeds zijn werd door de Heere, de getrouwe God, zelfs versterkt. Schipbreuk dreigde. Onveranderd bleef het klimaat. Maar de aansporing klonk om te eten. Het is nodig en nuttig. Want niemand van u zal een haar van het hoofd vallen (Hand. 27:34). Eten is noodzakelijk. Want krachtsinspanning wacht. Paulus neemt het brood en dankt God in aller tegenwoordigheid en eet. Welk een effect heeft het. Allen werden goedsmoeds en aten. Hand. 27:34-36. Op Gods spreken, met Gods spreken, ging het door de stormnacht heen naar de oever. Paulus’ gezindheid en zijn meelevendheid, zijn onder alle omstandigheden gebleven. Bijzonder werd het gehoord, bemerkt, in zijn moeilijke tijden. Gevangenisleven valt niet mee en soms moeten leven onder doodsbedreiging. Af en toe hield Paulus zelf rekening met de mogelijkheid van sterven. Maar waar hij ook was, onder welke omstandigheden hij ook moest verkeren, zijn geloofsvertrouwen taande niet. Het gebed om te ontvangen wat nodig was verminderde niet. Het gebedsleven was soms heel sterk en indringend. Paulus zal zeker gebeden hebben om bewaard te worden voor zelfmedelijden. Dat gebed mag vandaag niet ontbreken. Tegen getrouwheid, standvastigheid en dienstvaardigheid komt veel op. Het bewerken van slapheid en ja- knikken wordt aangetroffen, met de klacht: och ja, het is het werk van de satan. Laten we toch ten eerste letten op de getrouwe Hogepriester Jezus Christus en daarna ook op ’s Heeren knecht Paulus. Die ging in het voetspoor van zijn Meester. Opvallend is dat er in elke gevangenisperiode van Paulus er een open deur was voor contact met allerlei personen. Bijzonder had Paulus contact met medewerkers in en voor het Koninkrijk Gods. Paulus heeft niet als een solist gewerkt;. Paulus zag in dat voor het werk van de prediking en voor dienstwerk medewerkers nodig waren. De inschakeling van medewerkers was er vanaf de eerste zendingsreis. Tijdens de gevangenschappen van Paulus was het werk van medewerkers zeer belangrijk en noodzakelijk. De medewerkers dienden ook als verbindingspersonen met de ontstane gemeenten en werden predikers in nieuwe gebieden. Paulus vernam het reilen en zeilen. Via de medewerkers had de gevangene Paulus contact met de gemeente en het evangelisatiewerk. Intensief bleef Paulus ook via de medewerkers tot de gemeenten spreken en voor de gemeenten zorgen. Het wel en wee ging hem ter harte. Een voorbeeld. Van Epafroditus hoorde Paulus wat er leefde in de gemeente van Filippi. Zorg was er. Hoe zal het gaan met hun geliefde Paulus. Wordt hij slechts op voorwaarde van zwijgplicht vrijgelaten? Hoe zal het gaan met de evangelieverkondiging. Er zijn sombere gedachten en gesprekken. Via Epafroditus hoort Paulus het een en ander. Het contact met Epafroditus doet Paulus goed. In de brief aan de Filippenzen schrijft Paulus als hij het heeft over Epafroditus: mijn broeder, medearbeider en medestrijder, Filipp. 2:25. Die werkelijkheden zijn bijzonder vandaag van belang en betekenis in het kerkelijk leven. Er wordt lauwheid, zelfs slapen bemerkt. Het gaat zoals het gaat. Het gaat vandaag bijzonder om het Woord Gods. Theologisch, liturgisch en ethisch. Paulus werd gedrongen en geleid door de Heilige Geest een brief aan Filippi te schrijven. Herderlijk onderwijzend. Moedgevend. In zijn eerste hoofdstuk straalt uit wat Paulus beoogt. Wat van belang is voor de gemeente en zo voor de verbreiding van het Evangelie, geeft hij door. Wonderlijk maar waar. Het zitten achter slot en grendel was niet nadelig voor de voortgang van het Evangelie. De evangelieverbreiding. Juist het tegendeel wordt bemerkt. Het werk voor Gods Koninkrijk gaat door. Het heeft zelfs effect. Mijn banden in Christus zijn openbaar geworden in het ganse rechthuis en aan alle anderen (Filipp. 1:13). Het gesprek met Paulus, het getuigen van Paulus, deed veel bij overheidspersonen en anderen. Men kwam tot de overtuiging dat Paulus geboeid was en zo gevangen zat om de naam van Jezus Christus. Men had te doen met een christen en niet met een kwaaddoener of oproerkaaier. Zo werd ook buiten de gevangenis over Paulus gesproken. Er gebeurde nog meer. Door het gebeuren in de gevangenis werd de broederkring aangevuurd. De triomftocht van het heilig Evangelie ging door. Ook onder ons. Willen we meewerken? Het is genade steenzetter te mogen zijn voor het Godsgebouw. Denk aan Psalm 89:1 (berijmd): ik weet enz.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 mei 2019

Bewaar het pand | 12 Pagina's

De doorgang van het Evangelie -12

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 mei 2019

Bewaar het pand | 12 Pagina's