Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De hemelvaart

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De hemelvaart

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Hand. 1:10 en 11

Vreugde

De hemelvaart geeft stof tot vreugde voor de engelen en de gezaligden in de hemel. De gezaligden hebben geloofd in het Borgwerk van Christus. Wat een oorzaak van vreugde dat de Borg, Die Zijn leven gaf en Zijn bloed stortte voor hen, nu naar de hemel terugkeert na Zijn volbrachte Borgwerk op aarde. “Welkom o grote Michaël! Die de helse draak in het kruisperk zo edelmoedig bevochten en gelukkig overwonnen hebt! Welkom, Gij Zoon des levenden Gods, Die de dood in zijn leger op Golgotha hebt aangetast! Welkom, Gij Kruisheiland! Die de macht en de duisternis op de triomfwagen van Uw kruis hebt ten toon gesteld! Gij zijt het Kruislam, Dat voor ons geslacht is, Gij hebt ons gekocht met Uw bloed, Gij zijt waardig het boek te nemen, zijn zegelen te openen, en te ontvangen alle rijkdom, alle glorie en dankzegging.” God de Vader heeft Zijn Zoon met blijdschap verwelkomd. God de Zoon heeft immers voldaan aan de gerechtigheid, heiligheid en waarheid Gods. “Zit nu aan Mijn rechterhand, ontvang het loon, dat Gij verdiend hebt, ontvang de prijs die Ik U heb beloofd, eis van Mij en ik zal de heidenen geven tot Uw erfdeel en de einde der aarde tot Uw bezitting.”

Engelen

De discipelen hielden hun ogen naar de hemel terwijl Christus heenvoer. Zij staarden Hem na totdat een wolk Hem onttrok aan hun ogen. Christus verdween wel uit hun gezicht, maar niet uit hun hart toen hij ten hemel voer. De lichamelijke nabijheid van Christus moesten zij missen. Maar met Zijn genegenheid, liefde en trouw bleef Hij. Christus zond twee engelen om Zijn discipelen te troosten en hen te onderwijzen. Twee mannen stonden plotseling bij hen in witte kleding. In menselijke gedaante verschenen zij. Er kwamen twee engelen: uit de mond van twee of drie getuigen zal alle woord bestaan. Dit zou de waarheid van hun woorden bij de discipelen onderstrepen. Zij verschenen in witte klederen. Zij kwamen om de discipelen te vermanen en te vertroosten.

Onderwijs

De discipelen kregen onderwijs van de twee engelen. Zij spraken: ‘Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel?’ Toen de Heere Jezus in Galilea met hen rondtrok, heeft Hij vaak gezegd dat Hij terug zou keren tot Zijn Vader in de hemel. Beukelman spreekt van een vriendelijke berisping uit de mond van de engelen. Op zichzelf genomen was het een goede zaak dat de discipelen opzagen naar de hemel. Het was niet verkeerd dat zij Jezus nazagen. Dit sprak van hun brandende liefde. Maar zij moesten terugdenken aan de hemelvaart waarover Jezus gesproken had. Er volgde nog meer onderwijs: ‘Deze Jezus, Die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar de hemel hebt zien heenvaren.’ Christus zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. Hij zal komen op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. Dan zal alle oog Hem zien, ook degenen die Hem doorstoken hebben. Hemelvaart en wederkomst zijn met elkaar verbonden. Beseffen wij daar iets van op de hemelvaartsdag? Verwachten wij de tweede komst van Christus?

Toepassing

Beukelman spreekt erover dat er nog veel wereldlingen onder zijn hoorders gevonden worden. Zij vergapen zich aan de dingen van de wereld. Zij bedenken aardse dingen. Zij zwoegen, lopen en draven in het renperk van deze wereld zodat het stof hen in de ogen stuift. Zij zijn niet hemelsgezind, maar aardsgezind. Zij zien niet naar de hemel, maar naar de aarde. Zij zoeken geen hemelse dingen. Zij hebben geen deel aan de hemelvaart van Christus. Zij zijn nog uit de aarde aards en vleselijk. Zij zijn diep ongelukkig. Die aardse dingen bedenken komen in het eeuwig verderf.

Het is ook mogelijk graag een ernstige preek te horen, ook op de hemelvaartsdag, terwijl er ondertussen geen sprake is van bekering. Een historisch geloof in de hemelvaart zal ook niet in de hemel brengen. Het kan zelfs gebeuren dat u met vreugde luistert naar het hemelvaartsevangelie en dat u toch niet de Heere vreest. In Hebr. 4 staat dat u de hemelse gaven en het goede Woord Gods gesmaakt kunt hebben en de krachten der toekomende eeuw en af te vallen.

Wie persoonlijk deel heeft aan de hemelvaart beleeft: Wien heb ik nevens U in de hemel? Nevens U lust mij ook niets op de aarde. De hemel is hen meer waard dan duizend werelden. Christus woont door het geloof in hun hart. Gods kinderen zoeken de hemelse dingen. Toch zien Gods kinderen nog teveel naar de aarde. Dat is dwaas en zondig. Zoekt uw hart meer en meer los te maken van deze wereld en uw ogen op te heffen naar de hemel. Voor Gods kinderen bevat de hemelvaart rijke troost. In het uur van sterven gaat de ziel naar de hemel. Dan zullen zij horen: ‘Komt, gij gezegenden Mijns Vaders! Beërft het Koninkrijk, dat voor u bereid is van de grondlegging der wereld.’

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 31 mei 2019

Bewaar het pand | 12 Pagina's

De hemelvaart

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 31 mei 2019

Bewaar het pand | 12 Pagina's