Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Pinksteren

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Pinksteren

Hand. 2:1-4

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Vervulling

Beukelman heeft ook een preek gehouden over Hand. 2:1-4. Enkele dingen willen we daaruit naar voren halen. Beukelman wijst erop dat de Heere Jezus Zijn beloften vervult. De Heere heeft het Zijn discipelen gezegd dat zij naar Jeruzalem moesten gaan en daar moesten blijven en de Heilige Geest verwachten. De Heere beloofde dat de Heilige Geest over hen uitgestort zou worden. De discipelen gingen naar Jeruzalem, zij bleven daar totdat de belofte werd vervuld op de Pinksterdag. Zij waren eendrachtelijk bijeen. Er werd een geluid gehoord gelijk als van een geweldigen gedreven wind, er kwamen verdeelde tongen als van vuur en het zal op een iegelijk van hen, zij spraken talen die zij nooit gehoord of geleerd hadden. De belofte aangaande de uitstorting van de Heilige Geest werd vervuld. Hier valt voor ons uit te leren dat de Heere ook in onze tijd Zijn beloften vervult. Hij gaat door met Zijn werk. De Heere volvoert immers Zijn welbehagen en niemand kan dat tegenhouden. Vanuit de hemel vergadert de Zaligmaker door Woord en Geest Zijn Kerk. Mag dat hoop en verwachting geven?

Een groot wonder

Beukelman noemt de uitstorting van de Heilige Geest het grootste en voornaamste van alle wonderen die in de zaak van Jezus geschied zijn. “Groot waren de wonderen, welke dienden tot bevestiging van de geboorte van de Heere Jezus. Groot waren de wonderen, die Jezus verricht heeft de ganse tijd zijns levens door, om Zijn leer te bevestigen. Toen de Heiland aan het kruis was genageld, geschiedden er ook grote wonderen in hemel en op aarde. De wonderen geschiedden echter meest allen aan de lichamen; maar dit wonder geschiedde aan de zielen der apostelen.” Zij werden onderwezen in de hemelse wijsheid door Gods Geest. “Het allerschoonste wonder tot bevestiging van het Evangelie.” God toonde in het verleden Zijn toorn over de torenbouw van Babel door de spraak te verwarren. Maar nu de Heere Zijn Koninkrijk gaat bouwen onder alle volken kunnen de discipelen talen spreken die zij nooit geleerd hadden. Zo is het een groot wonder wanneer de Heilige Geest intrek heeft genomen in het zondaarshart en onderwijs geeft in de dingen van het Koninkrijk van God. Het is een groot wonder de genadetaal te mogen spreken waarin God op het hoogst wordt verheerlijkt en de zondaar op het diepst vernederd. Bent u daar geen vreemdeling van?

Vervuld met de Heilige Geest

Beukelman trekt ook een lijn naar de dienaren des Woords. Zij dienen vervuld te zijn met de Heilige Geest. Het is nodig Gods Woord te kennen. Maar niet alleen met het verstand, ook met het hart. Het gaat om het onderwijs door de Heere. Er is ook wijsheid nodig om de mensen op de juiste wijze te benaderen. Spot moet verdragen worden. “Men moet zo spreken, als de Geest Gods geeft uit te spreken, zonder aanzien van personen evenwel met wijsheid, nauwkeurigheid en omzichtigheid, en niet naar eigen driften, die aan een dienaar van het Nieuwe Testament niet betamelijk zijn. En van waar zal men dat onderwijs anders ontvangen dan van boven, en in welke school zal dit verkregen worden, dan in de school van de Heilige Geest?” Daarom is het ook de plicht van de hoorders God vurig te bidden om de werking van de Heilige Geest in de predikers. Kennen we dat gebed? Wordt er niet veel te weinig gebeden voor predikers om de werking van de Heilige Geest in hun hart? De Heere wil gebeden zijn om de werking van de Heilige Geest in predikers en hoorders.

Toepassing

Van nature is de mens eendrachtig in vijandschap tegen God en Zijn dienst. Velen horen de prediking maar handelen er niet naar. Ook zijn er die met Herodes vele dingen doen, maar de werking van de Heilige Geest in het hart niet kennen. Er kan ook sprake zijn van een voorbijgaande ontdekking of overtuiging. Dan bent u niet geleid tot Christus en tot het geloof in Hem.

Gekrookte rieten en rokende vlaswieken hebben enige kennis van Christus, afkeer van de zonde en liefde tot het Woord Gods, smart over de zonde en de steeds terugkerende afwijkingen, hartelijke droefheid over het ongeloof, een verlangen naar groei in de genade en strijd tegen de zonde.

Wie de Heilige Geest nog mist is dood in de zonden en misdaden en zal niet zalig worden. Smeek om de werking van de Heilige Geest in uw hart en leven. Ga getrouw op onder de prediking, want daar heeft de Heere beloofd de Heilige Geest te schenken.

Gods kinderen ondervinden de werking van de Heilige Geest in hun hart. Zij kennen de strijd tussen vlees en Geest. Zij kennen geestelijke werkzaamheden. Zij jagen naar heiligmaking. Beukelman wekt Gods kinderen op hoe langer hoe meer met de Geest vervuld te worden. Gods kinderen mogen door de Geest met vrijmoedigheid tot de troon der genade gaan. “De Geest zal uw zwakheid te hulp komen, en in u bidden met onuitsprekelijke zuchtingen, Rom. 8:26. En eindelijk zal de Heilige Geest u, waarmee ik thans sluit, ook opvoeren in de eeuwige heerlijkheid.” Ds. A. van Heteren

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 juni 2019

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Pinksteren

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 juni 2019

Bewaar het pand | 12 Pagina's