Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor wie is het? (2)

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor wie is het? (2)

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Een vorige keer zijn we met de beantwoording begonnen over vragen rond het Heilig Avondmaal. Met het vervolg heb ik even gewacht vanwege reacties en aanvullende vragen. We hebben we allereerst de vraag onder ogen gezien voor wie het Heilig Avondmaal des Heeren is ingesteld. We kwamen tot de conclusie dat de Dis des Verbonds voor alle kinderen van de Heere is, of ze nu klein zijn of groot, pas geboren of al langer in leven. Een kind des Heeren kent de honger, de honger naar Gods gerechtigheid. Welnu, hongerigen worden door de Heere verzadigd; de pasgeborenen met melk, de ouderen met vaste spijs. En die verzadiging geschiedt door het hoorbare én het zichtbare evangelie.

Is die honger er altijd? In de natuur wel, maar niet in de genade. Het is een werk van de Heilige Geest. Die wekt de honger naar Christus’ gerechtigheid op. Hoe? Door een middel dat Gods kind geroepen is ook te gebruiken: het Woord van God. Door de Heilige Geest leert een zondaar uitgaan naar het Evangelie. Daar moet hij het van hebben! Maar let wel: die begerig wordt naar het hoorbare Woord, wordt ook begerig naar het zichtbare Woord, de sacramenten. Woord en sacrament moeten we wel onderscheiden, maar niet scheiden van elkaar! Want hoe kun je met smaak onder het Woord zitten, en de gang naar de Avondmaalstafel nalaten. Dat gebeurt wel. En dat kan komen doordat we het hoorbare en het zichtbare van het Evangelie van elkaar scheiden.

Menen dat de kleinen aan de prediking genoeg moeten hebben en dat het Avondmaal voor de elite, de groten is, is dus onjuist. De grootste zegen onder zowel het hoorbare als het zichtbare Evangelie valt juist in het meest ellendige zondaarshart. Nieten en nullen wil Hij met Zijn genade vervullen.

Er is mij ook gevraagd te waarschuwen tegen een oppervlakkige avondmaalsgang. Dat is er ook! Waar dat het geval is, is alles oppervlakkig. Daar heeft de aarde van ons hart geen diepte. En dat komt omdat er andere zaken in ons leven zijn die diepgang hebben. Dan denk ik aan die mensen die met een uitwendige godsdienst tevreden zijn. Liever gezegd, die met hun eigen godsdienst tevreden zijn. We zijn gedoopt, we hebben belijdenis gedaan en we vieren het Avondmaal. Maar van een levende omgang met Christus is men vreemd. En daarom kunnen we in ons christelijke leven nog een heel eind met de wereld mee. Er is geen breuk gekomen met het natuurlijke leven. Dus in het geheel geen sprake van geestelijk leven. Zolang we nog wat zijn, een christen, een gelovige, een kind van God, kunnen we het nog stellen zonder Christus, Zijn bloed, Zijn genade, Zijn Geest. Het leven moet ons Christus worden!

Het is erg als er in de kerk sprake is van een automatisme. Je laat je kinderen dopen uit gewoonte. Je doet belijdenis omdat je de leeftijd er voor krijgt. Kerkenraden werken dit in de hand door jonge mensen die geloofsbelijdenis begeren te doen te laten beloven dat ze ook aan het Avondmaal zullen deelnemen. En op een gegeven moment heb je dan een gemeente met allemaal gelovige mensen. En word je op huisbezoek vermaand als je niet aan het Avondmaal komt! Er zijn nogal wat kerken en gemeenten waar het geloof wordt verondersteld. Het is ongelofelijk, maar het gebeurt dat kandidaten en dominees na de preek door de kerkenraad een reprimande krijgen omdat ze het over de zonde hebben gehad! Dat er allerlei dingen gebeuren, ook in onze kerken, dat er zijn die voor de vrouw in het ambt zijn, is eigenlijk het ergste niet. Het ergste is dat ze allemaal denken kinderen van God te zijn. Terwijl toch van ouds, ook in onze kerken, geleerd is, dat een mens bekeerd moet worden. Van dood levend gemaakt.

U hebt wel eens de doop van een volwassene meegemaakt waarschijnlijk. Voorafgaande aan de bediening van de Heilige Doop moet de dopeling nogal wat vragen beantwoorden. Men moet ook beloven in het gebruik van het Avondmaal te volharden. Kan dat wel gevraagd worden? Uw vraag, waarvoor dank, is duidelijk. Maar nu het antwoord nog! Terwijl we bij de kinderdoop de Heere vragen om het geloof,

Terwijl we bij de kinderdoop de Heere vragen om het geloof, mogen we bij een volwassene vragen naar het geloof. Dat zijn de vragen die hem of haar gesteld worden. Men kan ervoor terug deinzen, maar toch kan de kerk niets anders doen dan vragen naar het geloof. Zonder dat men het hart kent, kent de kerk wel wat nodig is tot zaligheid en daar bij hem of haar navraag en onderzoek naar doen. Dit eist een zorgvuldige pastorale begeleiding. Dit vraagt van de pastor een biddende begeleiding en van de dopeling ernstige omgang met de Heere. Zo zal schuchterheid worden overwonnen en wil de Heere licht en vrijmoedigheid geven. Het formulier laat dus duidelijk zien dat de kerk van een gelovige mag vragen aan het Avondmaal des Heeren de dood van de Heere Jezus te gedenken. Het is ten diepste niet de kerk die het aangaan van Gods kinderen eist, maar de Heere Zelf, Die zegt: doe dat tot Mijn gedachtenis!

Maar, nogmaals, zorgvuldige en liefdevolle begeleiding van een pastor die de vragen van het worstelend hart kent, is in dergelijke gevallen echt nodig en zal door de Heere zeker gezegend worden. Laat hem die tegen het jawoord opziet, veel denken aan het belovend ´jawoord´van de Heere! De volgende keer is onze broeder uit Naarden aan de beurt, al moet ik in verband met de verhuizing naar Sliedrecht misschien een keer overslaan omdat ik even zonder computer zit, maar we zien wel!

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 juni 2019

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Voor wie is het? (2)

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 juni 2019

Bewaar het pand | 12 Pagina's