Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Christus en de bezetene van Gadara (10)

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Christus en de bezetene van Gadara (10)

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Maar Jezus liet hem van Zich gaan, zeggende: Keer weder naar uw huis, en vertel wat grote dingen God u gedaan heeft. (Lukas 8: 38b)

De vorige keer hebben we geluisterd naar het gebed van de voormalige bezetene: ‘En de man van welken de duivelen uitgevaren waren, bad Hem dat hij mocht bij Hem zijn’. Het was een gebed dat God Zelf door Zijn Geest in deze man had gewerkt. Een gebed om Christus’ nabijheid, Christus’ onderwijs en Christus’ bewaring.

Onverhoorde gebeden

En dan lezen we nu de reactie van de Heere Jezus: ‘Maar Jezus liet hem van Zich gaan’. Christus lijkt het verzoek van de genezene dus af te wijzen. Opvallend is dat! Zeker als we het lezen in de context van de geschiedenis. Immers: Eerder hadden de duivelen gebeden of ze in de zwijnen mochten varen. En hún verzoek werd ingewilligd. Daarna hadden de Gadarenen in hun vijandschap gebeden, of Christus maar zo snel mogelijk uit hun gebied wilde weggaan. En ook hún verzoek werd ingewilligd. En nu bidt deze man een gebed dat voortkomt uit wederliefde – en zíjn verzoek wordt geweigerd. Zijn gebed lijkt niet te worden verhoord.

Zo kan het vandaag nog zijn. Misschien wel in uw of jouw leven. U hebt in uw gebeden een bepaald verzoek aan de Heere voorgelegd. Een verzoek dat op zich goed leek te zijn. En misschien hebt u wel aanhoudend gebeden om verhoring. Maar net als bij de bezetene van Gadara lijkt ook uw gebed te worden afgewezen. Wat kan er dan een storm opsteken in het hart!

Op dit punt in de geschiedenis is er een belangrijke les te leren: Sommige gebeden worden ‘verhoord’, maar niet in Gods gunst. Denkt u maar aan het gebed van de duivelen en het gebed van de Gadarenen. En andere gebeden lijken niet te worden verhoord, terwijl Gods gunst wel op de bidder rust!

Liefde

Dat laatste geldt ook voor de genezen bezetene. Al wordt zijn verzoek afgewezen, tóch brandt het Middelaarshart van Christus van liefde voor deze man. En ook al zal de genezen bezetene in Gadara moeten blijven terwijl Christus dat gebied verlaat, tóch zal Christus naar Zijn Godheid, genade, majesteit en Geest nimmermeer van deze man wijken. Naar Zijn menselijke natuur laat Hij hem achter in Gadara. Maar naar Zijn goddelijke natuur blijft Hij altijd bij hem. Met Zijn Geest blijft Hij bij hem. Met Zijn zorg en bescherming blijft Hij bij Hem. Met Zijn genade blijft Hij bij hem.

Er schittert bovendien ook liefde van Christus tot de Gadarenen in het woord dat de genezen bezetene te horen krijgt. Want laten we nog eens luisteren hoe de Heere Jezus hem precies antwoord geeft: ‘Keer weder naar uw huis en vertel wat grote dingen God u gedaan heeft’.

Zichtbare preek

Christus wil dat deze man naar Gadara gaat, en dat hij daar gaat vertellen wat voor grote dingen God in Christus aan hem heeft gedaan. Wat blijkt daaruit het grote geduld van de Heere Jezus. Hij was door de Gadarenen beledigd. Ze hadden Hem gevraagd of Hij maar weg wilde gaan. En nu is Hij zo goed dat Hij dat niet alleen verdraagt, maar Hij stuurt ook nog een evangelist naar hen toe.

Iedere dag dat de voormalige bezetene over de wegen van Gadara ging, was hij voor de inwoners weer een herinnering aan het wonder van Christus. Alleen al als ze hem zagen, zullen ze weer gedacht hebben aan de periode dat deze man een ontembare, dreigende figuur was. Maar ook hoe wonderlijk deze man van de heerschappij van de duivel verlost was. De verschijning van de genezen bezetene vormde een zichtbare prediking.

Vertel wat grote dingen God u gedaan heeft

Maar deze man moet niet alleen met zijn verschijning prediken wat Christus heeft gedaan. Ook met woorden. Want de Heere Jezus zegt: ‘Vertel wat grote dingen God u gedaan heeft’. Letterlijk staat er in het Grieks voor ‘vertellen’ een woord waarin meeklinkt: bij het begin beginnen. Wat de Heere Jezus dus eigenlijk zegt tegen de genezene, is: Vertel maar hoe Ik gekomen ben naar Gadara om u op te zoeken in uw verlorenheid. Vertel maar hoe Ik u vond in uw vijandschap. Vertel maar, hoe Ik met kracht sprak en u tot stilstand kwam. Vertel maar hoe Ik de duivelen gebood uit u te gaan en hoe daardoor uw banden gebroken werden. Vertel maar, hoe Ik u aan Mijn voeten bracht en u daar onderwees. Opdat anderen in Gadara zouden zien en horen, dat Ik machtig en gewillig ben om de grootste van de zondaren zalig te maken!

En let u er dan nog even op – want altijd moeten we de woorden van de Schrift spellen – dat de Heere Jezus hier niet zegt: En vertel wat grote dingen Ik u gedaan heb. Maar: ‘Vertel wat grote dingen God u gedaan heeft’. Want achter Christus’ genadige gang naar Gadara klopt het liefdeshart van God de Vader in ontferming over een verloren zondaar.

Een persoonlijke vraag aan het slot van deze aflevering: Zou ú of jíj aan deze opdracht van Christus gehoor kunnen geven? Zou ú kunnen vertellen – met horten en stoten misschien, maar toch – wat grote dingen God ú gedaan heeft? Hoe Hij ú staande hield? Hoe Hij ú zondaar voor God maakte? Hoe Hij ú aan Zijn voeten bracht?

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 juli 2019

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Christus en de bezetene van Gadara (10)

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 juli 2019

Bewaar het pand | 12 Pagina's