Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De bekering gepredikt

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De bekering gepredikt

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Ook in deze bijdrage willen we enkele dingen onder uw aandacht brengen die Van Lodenstein naar voren brengt in zijn preek over Hand. 17:30 ‘God dan de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu allen mensen alom dat zij zich bekeren.’ Johannes de Doper heeft de noodzakelijkheid der bekering gepredikt. Velen hebben de prediking van Johannes de Doper beluisterd. Zij hebben het gehoord wat staat in Matth.3:2 ‘Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.’ Ook de Zaligmaker heeft de bekering gepredikt. We lezen in Markus 1:15 ‘En zeggende: De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods nabijgekomen; bekeert u en gelooft het Evangelie.’ In Matth. 4:17 lezen we ‘Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.’ Ook in onze tijd dient de noodzaak van de bekering gepredikt te worden. Bent u nog onbekeerd of mag er door genade al sprake zijn van de waarachtige bekering?

Redenen om de bekering te prediken

Van Lodenstein noemt in zijn preek meerdere redenen op om de bekering te prediken. “In de eerste plaats omdat de bekering het oogmerk van het Evangelie is.” Enkele teksten worden door Van Lodenstein genoemd. Bijvoorbeeld 2 Kor. 5:15 ‘Opdat degenen die leven, niet meer zichzelven zouden leven, maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is.’ Christus wilde tot een vloek worden opdat mensenkinderen voor God zouden leven en opdat Hij over hen Koning zou zijn. Nog een reden is: “Omdat het heil, de zaligheid, het eeuwige leven, in de hemel te zijn en met Christus te triomferen niet anders te verkrijgen is dan door ons te bekeren, onszelf te verliezen en God eeuwig te dienen.” Het is nodig bekeerd te worden van de ongerechtigheid. Van Lodenstein noemt ook deze reden: “Omdat het Evangelie alleen de kracht heeft tot bekering.” In het Evangelie komt de genade van God uit en Zijn liefde tot de mensen. Het Evangelie verkondigt de vergeving der zonden. Het Evangelie spreekt over de menswording en over het lijden van Christus. Het Evangelie toont wie God is en spreekt over de verlichting van het verstand. Christus heeft getoond wat ware heiligmaking en verloochening is.

Heilig leven

Van Lodenstein zegt dat het Evangelie de leer der heiligheid of der godzaligheid is. Het gaat in het Evangelie dus niet alleen over de vergeving der zonden en het in de hemel komen. Het gaat ook over het afgestorven zijn van de zonden en het leven tot eer van God. Van Lodenstein citeert in dit verband 1 Petr. 2:24 ‘Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij der zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden, door Wiens striemen gij genezen zijt.’ De mens heeft vaak vleselijke opvattingen over de zaligheid. Dat houdt in dat hij de zaligheid alleen maar ziet als de vergeving van de zonden. Maar zo is het niet. “Neen, christenen, in de hemel zal men niets anders doen dan dag en nacht roepen: Heilig, heilig, heilig is de Heere der heerscharen.” Zou er ook onder ons niet te weinig gedacht worden aan een heilig leven tot eer van God? Wordt hier de vinger niet bij een zere plek gelegd?

Belofte

De Heere belooft een leven tot eer van Zijn Naam te werken. We lezen in Ezech. 36:26-27 ‘En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwen geest geven in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlesen hart geven. En Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste van u; en Ik zal maken, dat gij in Mijn inzettingen zult wandelen, en Mijn rechten zult bewaren en doen.’ God zal Zijn wet in het hart inschrijven. Hij zal het hart besnijden. Dan komt er liefde tot God en zal Jezus Koning zijn. De Heere wil dat we Hem vrezen en in Zijn wegen wandelen.

Onderzoek

Van Lodenstein stelt een onderzoek in naar de toestand in zijn dagen. Is er sprake van lichtende lichten te midden van de wereld en de duisternis? Hoe is het gesteld met de woorden en de daden, ja met alle dingen? Is er sprake van een altijd leven voor God? Hoe is het met mensen gesteld die zeggen dat zij Gods Geest hebben? Hoe is het in de praktijk van het leven? “Als ik mensen onderzoek, ook degenen die zeggen dat ze Gods Geest hebben, als er gelegenheid komt van twist of zwarigheid, dan moet ik verbaasd staan en zeggen: Waar is Gods Geest? Men spreekt er wel eens wat over, maar in de praktijk is het een geheel onbekende zaak.” Een christen moet nederig zijn en de minste willen wezen. Daar kan soms kostelijk over gesproken worden, ook in de preek komt het naar voren. Maar hoe is het in de praktijk? “Maar als men eens veracht wordt, hoe ellendig gedraagt men zichzelf dan? Ik zeg steeds maar: Waar is de wil om veracht te zijn?” Ook voor ons een vraag om over na te denken.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 augustus 2019

Bewaar het pand | 12 Pagina's

De bekering gepredikt

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 augustus 2019

Bewaar het pand | 12 Pagina's