Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De bekering gepredikt

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De bekering gepredikt

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Gebruik deze biddag daartoe. Ga dan vanavond niet uw vrienden bezoeken, noch uw beroep uitoefenen, maar ga alleen onderzoeken hoe het met u staat, en klaagt en zucht tot de hemel. Zie hoe u voor uzelf leeft, hoe u in slaap bent gevallen, en leg uzelf onder Gods bewerking. En voordat de zon ondergaat, zal het licht komen. En dan zult u zeggen: Bent u dat Heere? Als Hij vanavond niet komt, ga heen en blijf wachten. Al moest u weken, maanden en jaren wachten. Hij, Die te komen staat, zal komen. En wie weet of Hij niet nog deze dag zal komen?

Onbekeerd

Bovenstaande woorden heeft ds. Van Lodenstein uitgesproken in zijn preek over Hand. 17:30 ‘God dan de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu allen mensen alom dat zij zich bekeren.’ Ondanks het houden van vele biddagen zijn vele kerkgangers nog onbekeerd. Lodenstein noemt onder meer als oorzaak dat de bekering verkeerd wordt opgevat. Bekering is maar niet iets kwaads nalaten en iets goeds doen, het is het geven van het hart aan God, het is het overgaan van het eigen koninkrijk in het Koninkrijk van God. Bekering is ook niet een net, burgerlijk leven aan de buitenkant. In Matth. 12:30 lezen we dat de ongehoorzame zoon sprak ‘Ik ga heer; en hij deed het niet.’ Zo zijn er velen die heel wat beloven, maar het niet in praktijk brengen. Bekering is ook niet een misslag begaan en zich op dat punt verbeteren. Het komt aan op het binnenste, op het hart. We zouden daar deze vraag aan willen verbinden: Kent u de waarachtige bekering vanuit het hart bearbeid door Gods Geest?

Onvolmaakt

Lodenstein wijst erop dat de leer van de onvolmaaktheid wordt misbruikt. Op zich is er niets mis met de leer van de onvolmaaktheid. Die leert toont het verschil tussen de staat der genade in dit leven en de volkomen heerlijkheid. Maar de leer van de onvolmaaktheid wordt misbruikt. Zij die deze leer misbruiken zeggen al te gemakkelijk dat je niet volmaakt kunt zijn. Wanneer zij gewaarschuwd worden tegen zonden en overtredingen, zeggen ze dat ze niet volmaakt zijn. Wie wegschuilt achter de leer van de onvolmaaktheid, blijft onbekeerd. Over deze zaak zouden we het volgende willen opmerken. Het is inderdaad waar dat de allerheiligsten zolang zij in dit leven zijn maar een klein beginsel van de nieuwe gehoorzaamheid hebben. Maar het is wel zo dat zij naar alle geboden van God beginnen te leven. Zij hebben last van hun onvolmaaktheid en gaan daar gebukt onder. Laten we ter harte nemen wat staat in zondag 44 vraag en antwoord 114 “Maar kunnen degenen, die tot God bekeerd zijn, deze geboden volkomenlijk houden? Neen zij; maar ook de allerheiligsten, zolang als ze in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel dezer gehoorzaamheid; doch alzo, dat zij met een ernstig voornemen niet alleen naar sommige, maar naar al de geboden Gods beginnen te leven.”

Afhoereren

Lodenstein verwijst in zijn preek naar de geschiedenis van land en volk van Nederland. De Heere heeft in het verleden verlost van de tirannie van Spanje. De Heere gaf de overwinning in de strijd. Het juk van de koning van Spanje werd verbroken. Toen dat gebeurd was werd beloofd de afgoden niet meer te dienen. Maar het is heel anders gegaan. Het volk van Nederland lijkt op het volk van de joden. We lezen van dat volk in Jer. 2: 20-21 ‘Als Ik vanouds uw juk verbroken en uw banden verscheurd had, zo zeidet gij: Ik zal niet dienen; maar op alle hoge heuvel en onder alle groene boom loopt gij om, hoererende. Ik had u toch geplant, een edele wijnstok, een geheel getrouw zaad; hoe zijt gij Mij dan veranderd in verbasterde ranken van een vreemde wijnstok?’ Als Lodenstein reden had dit te zeggen, dan is er in onze tijd des te meer reden om land en volk van Nederland aan te klagen vanwege afhoereren van de Heere die verlossing werkte. In onze tijd wordt de bevrijding van 1945 en datgene wat eraan voorafging herdacht, maar veelal zonder waarachtige bekering.

Gebed

Lodenstein geeft de volgende raad: “Zuchten naar de hemel en het vandaar verwachten.” Het is niet zo dat wij zelf kunnen beginnen met ons te bekeren en dat God ons dan zal helpen. “Bekeer u, begin maar, en dan zal God u helpen. Maar wat dan? Moet ik stilzitten en niets doen? Dit is het antwoord: Dit is de allergrootste werkzaamheid: u moet zuchten, begeren, gaan liggen onder de dauw des hemels.” Spoor elkaar aan tot gebed om bekering. God belooft Zijn wet in het hart te schrijven. We willen de bespreking van deze preek van Lodenstein besluiten door te vragen: Hebt u gebed voor land en volk van Nederland? Smeekt u om een terugkeer tot de Heere en tot Zijn dienst? Lodenstein schreef al dat de Heere bezig was te vertrekken uit ons land. Is het in onze tijd niet nog meer de werkelijkheid? Gebed is dringend nodig.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 augustus 2019

Bewaar het pand | 12 Pagina's

De bekering gepredikt

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 augustus 2019

Bewaar het pand | 12 Pagina's