Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het geestelijk sieraad van Christus’ bruiloftskinderen.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het geestelijk sieraad van Christus’ bruiloftskinderen.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Leven en betekenis

De komende tijd willen we aandacht geven aan de inhoud van een boek dat Willem Teellinck heeft geschreven over het Heilig Avondmaal: “Het geestelijk sieraad van Christus’ bruiloftskinderen. De praktijk van het Heilig Avondmaal.” Teellinck werd in 1579 in Zierikzee geboren. Hij studeerde eerst rechten. In Engeland kwam hij in aanraking met puriteinse predikanten. Daar kwam hij tot bekering en ging daarna theologie studeren in Leiden. In 1606 werd hij predikant te Haamstede, in 1613 werd hij predikant in Middelburg tot aan zijn dood in 1629. Teellinck is de vader van de Nadere Reformatie. Teellinck heeft veel geschreven. Hij beijverde zich voor een persoonlijk leven en een gezinsleven naar Gods Woord, zoals hij dat bij de puriteinen in Engeland had aangetroffen. Hij wilde de huisgodsdienst bevorderen. Het gebed, het lezen van de Bijbel, het spreken over de dingen van Gods Koninkrijk, de catechisatie en het vasten moesten een plaats hebben in het gezinsleven. Teellinck ijverde voor de zending. De ontdekking van nieuwe werelddelen was er niet alleen om daar schatten weg te halen, maar ook om daar de eeuwige schat heen te brengen. Teellinck heeft ook uitgebreid geschreven over het Heilig Avondmaal. Daar willen we in een aantal artikelen nader op ingaan.

Geestelijk sieraad

Het boek is hertaald door dhr. Bregman. De hertaalde titelpagina luidt: “Het geestelijk sieraad van Christus’ bruiloftskinderen of De praktijk van het Heilig Avondmaal waarin ons wordt aangewezen hoe groot de schat van geestelijke goederen is die door een goed en oprecht gebruik van het Heilig Avondmaal ontvangen kan worden en waarin bovendien wordt gewezen op de ernstige toestand en de grote schade die geleden wordt door allen die het gebruik van het Heilig Avondmaal geheel en al nalaten of niet op de goede manier in praktijk brengen door Willem Teellinck dienaar van de gemeente van Christus te Middelburg. Middelburg gedrukt bij Hans van der Hellen, voor Geeraerdt van de Vivere, boekverkoper, wonend bij de Nieuwe Beurs, in de drukkerij 1620.” Het boek is vaak herdrukt. Het bevat vier avondmaalspreken over Lukas 22:19 ‘Doet dat tot Mijn gedachtenis.’ In de eerste preek wordt de tekst uitgelegd en toegepast waarbij Teellinck de plicht tot deelname aan het Heilig Avondmaal sterk benadrukt. De tweede preek gaat over de voorbereiding, in de derde komt aan de orde hoe we ons moeten gedragen aan het Heilig Avondmaal en in de vierde preek hoe het gedrag dient te zijn na de bediening van het sacrament. Teellinck ziet brood en wijn als teken en zegel van de vergeving der zonden. Hij hecht veel belang aan de zelfbeproeving. Berouw, geloof en liefde zijn noodzakelijk om aan te kunnen gaan aan de bediening. Een ruime nodiging klinkt door in zijn preken.

Eerste preek

Boven deze preek staat “Over de plicht die de christenen hebben ten aanzien van het Heilig Avondmaal naar aanleiding van de woorden van Christus in Lukas 22:19: ‘Doet dat tot Mijn gedachtenis.’” Christus heeft het Heilig Avondmaal ingesteld. “Daardoor kunnen Zijn kinderen tijdens Zijn lichamelijke afwezigheid aan Hem denken, om des te meer verzekerd te worden van Christus’ oprechte liefde voor hen en tot versterking van hun liefde voor Christus.” Het lichaam van Christus is voor Gods kinderen verbroken en Zijn bloed is voor hen gestort. Brood en wijn worden gebruikt tot gedachtenis van Christus. Het verheerlijkt lichaam van Christus is nu in de hemel. Aan het Avondmaal dient gedacht te worden aan het gekruisigde, gebroken en vernederde lichaam. Dat was de bedoeling van de Heere Christus bij de instelling van het Heilig Avondmaal. Er dient gedacht te worden aan Zijn lijden en sterven. Zolang de wereld zal bestaan dient gedaan te worden wat Christus heeft voorgedaan. Het breken van het brood ziet op het kruisigen van het lichaam van Christus. In het geloof dient heel goed gedacht te worden aan wat de Heere Jezus op aarde gedaan heeft na Zijn geboorte. Dat geldt vooral het einde van Zijn leven, bijzonder de nacht waarin Hij verraden werd en het Heilig Avondmaal instelde. Gods kinderen moeten met Jezus mee in de hof gaan waar Zijn zweet werd tot grote bloeddruppels, met Hem meegaan naar Kajafas en dicht bij het kruis gaan staan. Daar heeft Christus het uitgeroepen: ‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?’ Het heeft ook geklonken: ‘Het is volbracht.’ Ook moet bedacht worden waarom Christus dit alles heeft geleden. Christus was Zelf totaal onschuldig. We lezen in Jesaja 53:5 dat Hij om onze overtredingen verwond is om onze ongerechtigheden verbrijzeld is. Door Zijn bitter lijden en sterven heeft Hij de zaligheid verworven. Ook dient er bij stilgestaan te worden dat de Heere Zelf het Avondmaal heeft ingesteld. Mogen we iets van de genoemde zaken kennen?

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 september 2019

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Het geestelijk sieraad van Christus’ bruiloftskinderen.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 september 2019

Bewaar het pand | 12 Pagina's