Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Paulus’ opdracht 20

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Paulus’ opdracht 20

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Van Paulus kunnen ambtsdragers heel wat leren. Paulus was een man van het woord en de daad. Hij liet het niet bij één van beiden. Hij beperkte zijn roeping niet tot evangelisatiewerk. Hij gaf ook acht op de situaties van gemeenten. Hij ging aan de invloeden van binnen en van buiten niet voorbij. Waar hij meende te moeten dienen liet hij het niet na. Het welzijn van de gemeenten ging hem ter harte. Zeker was hij ervan overtuigd: God de Vader en Koning Jezus houden het bestuur en voortbestaan in handen. De poorten der hel zullen de gemeente niet overweldigen. Toch ontslaat dit de dijkwachters niet van hun taken. Naar de wil van de Heere dienen er kerkbouwers en onderhouders te zijn. Gelijk soldaten bijzonder in oorlogstijd een opdracht hebben, zo dienen Gods ambtsdragers paraat en actief te zijn. Luiheid, laksheid, nalatigheid, laten nadelige gevolgen zien. We dienen niet te vergeten welke woorden de Heere Christus gesproken heeft. Waakt en bidt opdat gij niet in verzoeking komt. Satan is het zich bewust dat de laatste periode van de wereld gekomen is. Op het wereldfront is zijn laatste aanval. Als briesende leeuw of als engel des lichts verschijnt en werkt hij. Wat in de wereld in is, draagt hij op een aannemelijke wijze de kerk binnen. Op een indringende, aanlokkelijke wijze gaat hij steeds door. Paulus was de levenswijze van de satan niet onbekend. De listen van de satan waren hem bekend. Het komen in gemeenten of het horen van gemeenten brachten hem tot onderzoek of tot beslissingen. Zo was dit ook het geval na zijn rondgang over het eiland Kreta. Het ontbrak de gemeenten aan structuur en orde. Die werkelijkheid zou bijzonder in de stadsgemeenten zeker gevolgen hebben. Gelijk leiding geven voor een gezin noodzakelijk is, is het zeker voor gemeenten van groot belang en betekenis. Het hebben van getrouwe ambtsdragers is een zegen. Gebonden aan het Woord van de Heere. Handelend daarnaar en levend naar de gestelde vereisten. In Titus 1:6-9 lezen we aan welke vereisten een ouderling moest voldoen. Opvallend is dat de ethische voorwaarden als eerste staan. De Godsvreze in de praktijk van het leven. Het leven van elke dag. Dat vraagt veel gebed. Noodzakelijk en profijtelijk. Het mag niet vergeten worden dat de satan het bijzonder gemunt heeft op de kerkelijke leiders. Er dient ook gedacht te worden aan wat Jezus sprak: Die veel ontvangt en heeft van dien zal veel geëist worden. Er zal rekenschap afgelegd moeten worden. Maar boven alles blijft schitteren: Ik wil en Ik zal. Heeft Paulus gewezen op ethische voorwaarden waar de ouderlingen naar behoren te leven, in vers 9 lezen we van de theologische voorwaarden. Er dient vastgehouden te worden aan het getrouwe Woord, dat naar de leer is opdat men machtig is beide om te vermanen door de gezonde leer en om de tegensprekers te weerleggen. Het accent op het getrouwe Woord valt op. Het geloofwaardige Woord. Het vasthouden daaraan. Dat Woord is geopenbaard en er dient gepredikt te worden naar de leer die door de kerk is vastgesteld en geput is uit het Woord van God en daarop is gebaseerd. Terecht staat in de Korte Verklaring van de Heilige Schrift: We hebben een volgorde van drie: het Woord zoals het door God is geopenbaard, de leer is het Woord zoals het wordt gepredikt. Het laatste komt overeen met het tweede en dat rust weer op het diepste feitelijk het enige fundament, het eerste, het Woord van God. Elke prediker is verplicht zich te houden aan de door de kerk vastgestelde leer gebouwd op Gods Woord. Wanneer het gepredikte Woord overeenkomstig de leer is, dan is dat Woord geloofwaardig. De leer heeft voor Paulus autoriteit omdat het rust op Gods Woord. Laten we toch navolgers van Paulus zijn. Dat Paulus zo met nadruk spreekt over de leer dat komt omdat men in de eerste gemeenten begonnen was het geloof vast te leggen in formules en leerstellingen. Het zo krachtig spreken van Woord en leer en het daaraan vasthouden geschiedde omdat er afwijkingen dreigden en geconstateerd werden. Daarom is vasthouden aan de leer nodig. Heilig conservatisme. Laat treffen en sterken wat de Kerkvisitator heeft gesproken tot Filadelfia: Ik weet uw werken. Zie, Ik heb een geopende deur voor u gegeven en niemand kan die sluiten. Want gij hebt kleine kracht en gij hebt Mijn Woord bewaard en Mijn Naam niet verloochend. Openbaring 3:8. Gaat het over elkaar zoeken: Hebben we behoefte aan contact met allen die de Heilige Schrift en de belijdenisgeschriften van harte onderschrijven en ernaar willen leren en belijden? Dan is het vasthouden geen leus maar een levenskeus. Het vasthouden gaat gepaard met standvastigheid in het vermanen met de gezonde leer en een wederleggen van de tegensprekers. Calvijn spreekt in zijn commentaar over herders die de waarheid Gods met beide armen omhelzen en met hand en tand vasthouden en nooit toelaten dat hun ontrukt wordt of van hen losgerukt kan worden Gods Woord zoals het in de apostolische verkondiging tot klinken wordt gebracht is even betrouwbaar als God Zelf.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 september 2019

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Paulus’ opdracht 20

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 september 2019

Bewaar het pand | 12 Pagina's