Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gedenken van het lijden en sterven van Christus aan het Heilig Avondmaal

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gedenken van het lijden en sterven van Christus aan het Heilig Avondmaal

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Vier zaken gedenken

Teellinck schrijft dat er bij de bediening van het sacrament van het Heilig Avondmaal aan vier zaken gedacht moet worden. Allereerst moet in het geloof gedacht worden aan datgene wat de Heere Jezus heeft gedaan na Zijn komst in het vlees op deze aarde. Vooral moet gedacht worden aan het einde van Zijn leven, aan Zijn zware lijden en sterven. Christus werd verraden in de nacht waarin het Heilig Avondmaal werd ingesteld. We moeten met Christus meegaan in de hof waar Zijn zweet werd tot grote droppelen bloeds die op de aarde afliepen. We moeten met Hem meegaan naar Kajafas en zien hoe Hij daar bespot, bespuwd en geslagen werd. Ook moeten we dicht bij het kruis gaan staan, met Johannes en de moeder van Jezus, om te zien en te horen wat daar plaatsvond. Christus hing daar aan het vloekhout tussen hemel en aarde en heeft het uitgeroepen: ‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?’. Hij heeft de helse smarten doorgemaakt om Zijn Kerk daarvan te verlossen. Ook heeft het op Golgotha geklonken: ‘Het is volbracht.’ Denken wij zo aan de Heere tijdens het Heilig Avondmaal? Er moet ook aan gedacht worden waarom de Heere Jezus Christus geleden heeft. Zelf heeft Hij nooit kwaad gedaan. Hij was totaal onschuldig. Er staat in Jesaja 53:7 ‘Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld.’ Zijn wij doordrongen van Zijn plaatsvervangend lijden en sterven? Ten derde dient bedacht te worden welk een zaligheid de Heere Jezus door Zijn lijden en sterven voor de Zijnen heeft verworven. Er staat in Jesaja 53:5 ‘De straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem en door Zijn striemen is ons genezing geworden.‘ In de vierde plaats moeten we erbij stilstaan dat het Heilig Avondmaal door de Heere Zelf is ingesteld. De Heere wil door zichtbare tekenen Zijn lijden en sterven voor ogen stellen. Mag dit alles stof tot overdenking en tot meditatie zijn aan het Heilig Avondmaal? Mag u er iets van beleven?

Doel van gedenken

Vervolgens stelt Teellinck aan de orde wat het doel is van het gedenken van het lijden en sterven van Christus aan het Heilig Avondmaal. Dit gedenken dient om de goede gaven op te wekken van berouw, geloof en liefde. “Van berouw, want de misdaad van onze zonden waarmee we de Heere Christus gepijnigd hebben, zien we weerspiegeld in het Heilig Avondmaal. Van geloof, omdat we weten van de vergeving van onze zonden. In het Avondmaal zien we immers hoe de Heere Christus volkomen heeft betaald voor al onze zonden en hoe hij Zich daarvoor aan het kruis heeft laten verbreken. Van liefde, omdat we in het Heilig Avondmaal ook de uitnemende liefde zien die de Heere Christus voor ons heeft. Hij stemde er immers in toe voor ons de dood in te gaan.” Mag het bij u zo zijn dat berouw, geloof en liefde mogen toenemen door de bediening van het sacrament van het Heilig Avondmaal? Als dat zo is, betekent dat voedsel voor de ziel. Gewoon voedsel versterkt het tijdelijke leven en geeft kracht aan het lichaam. De ziel heeft versterking van het bovennatuurlijke en geestelijke leven nodig. Berouw over de zonden, geloof in God en de ware liefde geven krachten aan de ziel. Het sacrament van het Heilig Avondmaal is een middel daartoe. Aan het Heilig Avondmaal mag steeds het bitter lijden en sterven van Christus overdacht worden. Dat leidt tot versterking van berouw, geloof en liefde.

Onderwijs

De Heere Jezus Christus is de Wijsheid van de Vader. Hij kan de allerbeste raad geven. Hij weet volmaakt wat voor ons het beste is. Teellinck noemt het voorbeeld van koning Darius die bevel gaf tot de tempelbouw. We lezen in Ezra 6:11 en 12 ‘Voorts wordt een bevel van mij gegeven, dat al dengene die dit woord zal veranderen, een hout uit zijn huis zal gerukt en opgericht worden, waaraan hij zal worden opgehangen; en zijn huis tot een drekhoop gemaakt worden.’ De Heere Jezus is meer dan koning Darius. Hij wil gehoorzaamheid aan het bevel tot gebruik van het Heilig Avondmaal. “Er is maar één conclusie mogelijk, namelijk dat alle christenen, die Hem onze lieve Heere noemen, Zijn Heilig Avondmaal ernstig moeten nemen, het moeten gebruiken, en wel op de manier die Hij heeft voorgeschreven. Anders zal ons nog iets ergers overkomen dan opgehangen worden aan een balk die uit ons eigen huis genomen is…. Als zij het Heilig Avondmaal niet gebruiken zoals Hij het heeft ingesteld, zullen zij bij handen en voeten gebonden worden en in de buitenste duisternis geworpen worden, waar wening en knersing der tanden zal zijn (vgl. Matth. 22:11-13. Dit is de leer ten aanzien van het Heilig Avondmaal en zo wordt die bevestigd.” Deze bijdrage wil ik besluiten met een indringende vraag: Hoe zal het met u zijn? Hoe zal de Heere over u oordelen? Waar zult u zijn in de eeuwigheid?

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 september 2019

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Gedenken van het lijden en sterven van Christus aan het Heilig Avondmaal

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 september 2019

Bewaar het pand | 12 Pagina's