Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gedenken van het lijden en sterven van Christus aan het Heilig Avondmaal

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gedenken van het lijden en sterven van Christus aan het Heilig Avondmaal

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Uitvluchten

De derde uitvlucht om de dood des Heeren niet te verkondigen is dat iemand veel vijanden heeft. Teellinck zegt dat dit dwaas is. “De mensen hebt u al tegen, en wilt u het nu zo ver laten komen dat ook God tegen u is?” Teellinck dringt aan op het goede gebruik van het Heilig Avondmaal. Vijandschap van mensen is bedoeld om de lijdzaamheid op de proef te stellen. Moeiten moeten uitdrijven naar de Heere. Het gebruik van het Heilig Avondmaal kan troosten en sterken. Bij moeiten en zorgen stopt men niet met eten en drinken voor het lichaam. Zo dient het ook geestelijk te zijn: de ziel moet ook dan gevoed worden. Wie veel vijanden heeft mag naar het Heilig Avondmaal gaan, maar wie wraakzuchtig is, mag dit niet. Er dient gestreefd te worden naar verzoening. Wie zijn tegenpartij tegemoet wil komen, mag deelnemen aan het Avondmaal. Wie verbitterd en wraakgierig is, mag niet komen.

Er zijn er ook die het tegen de borst stuit dat ze voor de kerkenraad moeten komen en dan ondervraagd worden over hun geloof. Onderwijs in de grondstukken van de christelijke godsdienst is nodig. Als u voldoende onderwijs hebt genoten dient er de begeerte te zijn om een goede belijdenis af te leggen voor vele getuigen en rekenschap te geven van de hoop die in u is. Waarom wilt u niet voor de kerkenraad verschijnen? U zult ook eenmaal voor Gods rechtbank moeten verschijnen om rekenschap af te leggen van alles wat u gedaan hebt. Teellinck roept op alle uitvluchten aan de kant te schuiven en ernst te maken met het doen van de wil van God.

Waarschuwing

Naamchristenen komen wel aan het Avondmaal, maar zonder de innerlijke behoefte van hun hart en zonder het besef dat het Avondmaal tot gedachtenis van Christus is. Beide zaken zijn wel nodig. Velen komen alleen maar aan omdat zij zien dat anderen dat ook doen. Dan denken zij dat het wel goed met hen staat. De duivel zit daarachter. De duivel is er altijd op uit dat Gods heilige instellingen helemaal nagelaten worden of dat ze op een verkeerde manier gebruikt worden. “Zo komt het – heel betreurenswaardig! – dat er veel mensen zijn die sinds lang, ja, al vele jaren lang, naar het Avondmaal des Heeren komen zonder daar ooit profijt van gehad te hebben. Hun geestelijk leven heeft er geen zaligheid in genoten en is door het gebruik van het sacrament ook niet verdiept. Ze hebben namelijk niet één keer goed gehoord en ook niet zelf overdacht wat het Heilig Avondmaal nu eigenlijk inhoudt en met welk doel het vooral gebruikt moet worden.” Wie niet kan lezen, heeft er niets aan dat hij een Bijbel in huis heeft. Je moet leren lezen of iemand hebben die je voorleest. Zo is het ook met het Heilig Avondmaal. Het is niet genoeg eerbiedig te zien dat het brood gebroken wordt en dat de wijn vergoten wordt. Er moet begrepen worden dat het alles op Christus betrekking heeft. Zo komt er al meer berouw over de zonden, versterking in het geloof en in de liefde. Zo wordt de ziel gevoed. Voor velen is het Avondmaal alleen maar een uitwendige kerkelijke plechtigheid. Hoe is het bij u, geliefde lezer?

Aansporing

“We sporen dus elke christen aan dat hij zich ertoe zet om naar het bevel en de wil van Christus het Heilig Avondmaal te gebruiken. Het is Christus’ opdracht dat hij dit zodanig doet dat zowel zijn lichaam als zijn ziel daarbij betrokken zijn. Wat is er nu beter dan het bevel van onze Heere Christus te gehoorzamen en te doen wat Hij van ons vraagt?” Teellinck schrijft dat het schadelijk is wanneer heel bewust het Heilig Avondmaal helemaal niet wordt gebruikt of op een hele verkeerde manier wordt gebruikt. Om het Heiig Avondmaal op de juiste wijze te gebruiken is het nodig goed acht te slaan op onszelf voordat we aan gaan. Let ook op uzelf als u aanzit aan de bediening. Sla ook acht op uzelf na de bediening van het sacrament van het Heilig Avondmaal. Teellinck zegt dat hij deze drie zaken in drie preken aan de orde zal stellen. Het Heilig Avondmaal is door Christus Zelf ingesteld om Hem te gedenken zoals Hij hier op aarde in het vlees is geweest. U moet zo handelen alsof Christus Jezus Zelf lichamelijk aan de tafel zou aanzitten met u. “Daarom zegt Hij zeer beslist en overtuigend tegen ons dat het brood Zijn lichaam is en geeft Hij ons de duidelijke opdracht om het Heilig Avondmaal tot Zijn gedachtenis te houden. Daarom moeten we, als er gelegenheid is om het Heilig Avondmaal des Heeren te gebruiken, nauwkeurig op onszelf letten: vóór wij tot het Avondmaal van de Heere komen, als wij aan de tafel aanzitten en als wij daarvan weer teruggekeerd zijn.” Geliefde lezer: bent u nog een naamchristen die desondanks deelneemt aan het Heilig Avondmaal? Of mag u als ware avondmaalganger acht geven op uzelf voor u aangaat aan de bediening, terwijl u aanzit aan de tafel des Heeren en na uw aangaan?

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 oktober 2019

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Gedenken van het lijden en sterven van Christus aan het Heilig Avondmaal

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 oktober 2019

Bewaar het pand | 12 Pagina's