Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Pottenbakker

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Pottenbakker

9 minuten leestijd

Zal Ik ulieden niet kunnen doen gelijk deze pottenbakker? (Jeremia 18: 6a)

De tekst boven deze meditatie brengt ons in de werkplaats van de pottenbakker. In opdracht van de Heere is de profeet Jeremia daarheen gegaan. Om een aardse pottenbakker aan het werk te zien. En om vervolgens de boodschap van de hemelse Pottenbakker te horen (vers 2).

Schepper

Het eerste wat Jeremia ziet, is dat de pottenbakker ‘een werk maakte op de schijven’ (vers 3). In gedachten zien we het voor ons: een pottenbakker achter een eenvoudig pottenbakkerswerktuig, dat bestaat uit twee schijven. Op de bovenste schijf maakt de pottenbakker zijn werkstuk. Op een wonderlijke en haast onnavolgbare manier scheppen zijn handen vanuit een klomp leem een prachtig werkstuk. Ingespannen, met grote zorg en precisie verricht hij zijn werk.

In het tafereel dat Jeremia hier ziet, ligt een eerste prediking: de prediking van God als Schepper. Daarvoor moeten we terug naar de eerste bladzijden van de Bijbel. We lezen daar hoe ‘de HEERE God de mens geformeerd had uit het stof der aarde’ (Genesis 2: 7). Nu heeft het woord ‘formeren’ in het Hebreeuws de betekenis van: boetseren als een pottenbakker. Letterlijk staat er dus, dat God de mens als een pottenbakker geboetseerd heeft. Dat geldt voor de eerste mens, maar ook voor zijn nakomelingen. We horen het de psalmdichter in Psalm 139 zingen: ‘Gij hebt, wijl niets Uw oog weerhoudt, mijn ongevormde klomp beschouwd’.

De eerste boodschap vanuit het huis van de pottenbakker is duidelijk: Aan het begin van ons aller leven, ook dat van onze jonge mensen en zelfs dat van onze ongeboren kinderen, staat de grote Pottenbakker. Dat u op deze aarde bent, is niet toevallig. De grote Pottenbakker heeft u geformeerd. Hij wilde dat u zou leven. Als schepsel van Hem is uw leven van onschatbare waarde. En het kostbaarste is uw ziel!

Rechter

We keren terug naar het huis van de pottenbakker. Want Jeremia ziet nóg iets: ‘En het vat dat hij maakte, werd verdorven’ (vers 4). Nee, dat ligt niet aan de pottenbakker. Dat ligt aan het leem. Was het te droog, te korrelig? Zaten er steentjes in? In elk geval, de profeet ziet hoe plotseling, van het ene op het andere moment, de handen van de pottenbakker het werkstuk in elkaar drukken. Zodat het weer een klomp leem is. Een klomp leem, die spreekt van mislukking, ongeschiktheid, verdorvenheid.

Laat dat niet de aangrijpende werkelijkheid van de zonde zien? We zijn in Adam goed uit Gods scheppende hand voortgekomen. Maar we hebben Hem verlaten. En nu is ons bestaan verdorven. Ongeschikt. Geestelijk mislukt. Dat ligt niet aan de Pottenbakker, maar aan het leem. Aan ons. En daardoor rust van nature de toorn van God op ons. ‘In een ogenblik’ – een uitdrukking die in Jeremia 18 verschillende keren gebruikt wordt – kan het moment daar zijn, dat God komt als de grote Rechter, met Zijn oordeel. En dat Hij het verdorven vat van ons leven ineendrukt.

Dat brengt ons bij een tweede boodschap in het huis van de pottenbakker. Want de Heere zegt: ‘Zal Ik ulieden niet kunnen doen gelijk deze pottenbakker?’ Een dringende waarschuwing van de Rechter: ‘In een ogenblik’ kan God een voleinding met u maken. Dan is het eeuwigheid en staat u voor uw Rechter. Kunt u Hem ontmoeten?

Als de Heere zo waarschuwt, heeft Hij daarmee nooit de bedoeling, dat u door een verlammende angst bevangen wordt of in doffe berusting neerzit. Nee, de HEERE waarschuwt in het lieflijk heden van de genade met de bedoeling u te roepen tot bekering. Zodat u op uw knieën zou komen met uw verdorven leven en uw verdorven hart. Zodat u ermee in de schuld zult komen voor Hem.

Herschepper

Waar de Heere een oudere of jongere tot bekering gaat brengen, zal zo iemand ontdekken, hoe onbekeerd hij is. Door armmakende genade zal de Heere laten zien, dat ik met al mijn pogingen en goede bedoelingen niet meer ben dan een verdorven vat – schuldig en nutteloos voor God. Bent u zo arm gemaakt?

Juist voor mensen die niets meer hebben dan verdorvenheid en ongeschiktheid voor God, ligt er namelijk zo’n kostbaar Evangelie in wat Jeremia tenslotte ziet: ‘toen maakte hij daarvan weder een ander vat, gelijk als het recht was in de ogen des pottenbakkers te maken’ (vers 4b). Uit de klomp leem die spreekt van verdorvenheid, maakt de pottenbakker een ander vat. Zoals het goed is in zíjn ogen.

En dan zegt de Heere het: ‘Zal Ik u niet kunnen doen gelijk deze pottenbakker?’ Als uw leven zo verdorven is, zo mislukt-voor-God is? Kom, neem die vraag eens mee, vanuit het huis van de pottenbakker in uw binnenkamer. Zou de Heere het niet kunnen doen: uw verloren en verdorven bestaan vernieuwen? O zeker, daarvoor moet het verdorven leem gereinigd en gekneed en geslagen worden. Daarvoor moet de Pottenbakker het brengen op Zijn draaischijven. Hij werkt zoals het recht is in Zíjn ogen. Maar Zijn handen vergissen zich niet. Kijkt u eens door het leem heen naar de handen van de Pottenbakker: Het zijn doorboorde handen. Die handen strekt Christus vanuit het huis van de pottenbakker nóg naar u uit: ‘Zal Ik ulieden niet kunnen doen gelijk deze pottenbakker?’

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 november 2019

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Pottenbakker

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 november 2019

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken