Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Goede Schepping

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De Goede Schepping

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Mijn artikel heeft te maken met de forum-artikelen van enige weken geleden in het RD. Twee bijdragen cirkelen rond het boek: En God zag dat het goed was. Mij hield vooral het artikel van Pieter Rouwendal bezig. Ik vroeg me af of de redactie hem had gevraagd om een bijdrage of dat deze regels door hem zelf zijn aangeboden. Dat laatste bleek het geval te zijn.

Eerst heeft de schrijver aangegeven dat de feiten van de evolutie volgens hem absoluut steekhoudend zijn. Mijn bezinning komt vooral neer op het volgende dat Rouwendal daarna schreef: “Dat noopt ons ook een andere weg in te slaan en de vraag te stellen of wij Gods Woord wel juist interpreteren, en in het verlengde daarvan of natuurwetenschappelijke theorieën misschien toch minder strijdig met de Bijbel blijken dan voorheen gedacht. Ook deze weg is volstrekt legitiem. Maar het is een weg waar velen huiverig voor zijn. Zij die haar eerder gingen, vervielen niet zelden tot relativering van Gods Woord. Deze weg kent dus voetangels en klemmen”. Rouwendal voelt met mij het bezwaar aan, maar hij pleit er desondanks voor om deze weg te gaan.

Men zou ook kunnen zeggen zoals anderen doen: we gaan nog eens kijken of we de “feiten” als gronden voor de evolutietheorie juist interpreteren. Maar integendeel, hij pleit voor een andere interpretatie van de Bijbel. Bedoelt hij dit als een poging om een andere hermeneutiek te accepteren, zodat Bijbel en evolutie “kloppen”?

Ik geef onmiddellijk toe, dat het stuk heel zorgvuldig geschreven en logisch doordacht is. Nu ja, logisch? Hij stelt als onomstotelijk gegeven dat Gods Woord en Zijn werken in de schepping niet met elkaar in strijd kunnen zijn. Dat lijkt me niet logisch. Het zou namelijk betekenen dat er geen plaats is voor wonderen. Als de natuurwet zegt dat water het laagste punt opzoekt, kan Israël niet door de Rode Zee getrokken zijn. Als de natuur zegt dat de dood absolute macht heeft, kan Jezus niet zijn opgestaan. Er zijn talloze voorbeelden waarin het boek van de natuur en dat van de Schrift lijken te strijden met elkaar. Dus Rouwendal gaat naar mijn mening toch over een wissel, als hij de bezinning wil richten op de Bijbel en niet op de evolutie.

Er zijn meer opmerkingen te maken. Maar het verband tussen Schriftuur en natuur is wel van een zeer voorname orde.

En dan ook dit: hij neemt aan dat de evolutielijnen onomstotelijk duidelijk zijn. Hij noemt het feiten. Daar denken ook wetenschappers verschillend over. Denk aan W. J. Ouweneel, die blijk geeft van een deskundig inzicht. Het is dus misleidend als het artikel zo stellig spreekt over de feiten van de evolutie. Trouwens, de feiten van Rouwendal werden gelukkig door inzenders in het RD weerlegd. Op het gebied van de “wetenschap” werkt Rouwendal met een verkeerde beeldvorming. In de journalistiek noemt men dat fake-news.

Het blijft voor mijn verstand toch nog steeds fictief en onmogelijk dat een steen, die ik vandaag in het water gooi over een aantal miljoenen jaren veranderen zal in een zalm. Want daar komt het kort gezegd toch op neer. Ik voel best de vragen die Rouwendal bezighouden, maar ik kan niet anders dan mij houden aan het Woord. Mozes heeft gezegd: u hoeft er niet voor in de afgrond neer te dalen of in de hemel op te klimmen: nabij u is het Woord.

Waarmee ik dus wil aangeven dat de schrijver niet alleen een verkeerd beeld tekent van de feiten, maar, en dat is ernstiger, ook van het Schriftgezag. Hij noemt het legitiem om een andere leesmethode voor de Bijbel te ontwikkelen. Hoe kan het bestaan dat hij deze transformatie voorstaat, terwijl hij aangeeft dat velen op deze weg verdwaald zijn?

Ik kom nog even terug op de procedure die door de redactie gevolgd is rond dit artikel. Men werkt kennelijk met de stelling dat journalistiek ruimte moet geven aan alle mogelijke visies. Hoe dan ook: ons dagblad presenteert zonder commentaar een visie die anders om wil gaan met de Schrift. We kunnen bij herhaling zulke artikelen aantreffen. Het strijdt met de Gereformeerde Schriftbeschouwing. Kan dat?

Het zou mooi zijn als de redactie zou handelen zoals ook het onderwijs omgaat met de veelheid aan meningen. Wel inzicht geven in alles wat zich voordoet om ons heen, maar wel steeds met commentaar. Dus zo dat duidelijk is wat naar Gods Woord de waarheid is.

We moeten dus ook het RD kritisch lezen. Hiermee wil niet gezegd zijn dat er niet ook veel goeds geboden wordt. Ook inzake het onderhavige onderwerp werd ook de andere zijde zeker wel belicht. Maar mijn bezwaar geldt de tweezijdige belichting. Zeker als deze beide visies naast elkaar gesteld worden, zodat hier zoiets als een multiple choice geboden wordt. Nee dus, een confessioneel dagblad heeft normen en beginselen. Ik zie het RD niet als een Gereformeerde variant van de Volkskracht of de Telegraaf. Geen onderwerpen min of meer promoten die dubieus van inhoud zijn.

Ik ben met de redactie hierover wel in onderhandeling gegaan, zoals dat ook behoort. Ik doe dat lang niet altijd via een ingezonden stuk, omdat ik niet alles aan de grote klok wil hangen. Helaas is ook deze weg niet altijd zo begaanbaar.

Hier geldt de oude vraag: “: Wat zal men dan antwoorden de boden des volks? Dus: hoe selecteren we de “feiten”? En wat zijn dan die feiten? Hoe gaan we om met gevaren van de Islam? Hoe onderkennen we wegvloeiende en verslapte theologie? Waar moet een keer duidelijk worden wat wel en wat niet naar Gods Woord is?

Het antwoord op de vraag van Jesaja luidt: “dat de Heere Sion gegrond heeft, opdat de bedrukten des volks daarin een toevlucht zouden hebben” (14:32). In dit antwoord hoort u de vaste waarheid voor alle tijden.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 november 2019

Bewaar het pand | 12 Pagina's

De Goede Schepping

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 november 2019

Bewaar het pand | 12 Pagina's