Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Schoon voor God.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Schoon voor God.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

En was uitnemend schoon! (Handelingen 7:20 midden)

Toen Stéfanus voor de Joodse raad werd gedaagd vanwege lasterlijke woorden die hij gezegd zou hebben over Mozes, heeft hij zich mogen verantwoorden.

In zijn rede sprak hij uitvoerig en met grote eerbied over Mozes. Het eerste wat hij van deze knecht van God sprak, was dat Mozes bij zijn geboorte uitnemend schoon was.

Als Mozes zélf over zijn geboorte schrijft in Exodus 2:2 zegt hij niet meer dan ‘dat hij schoon was’.

Stéfanus gebruikt woorden die veel dieper en rijker zijn. Hij gebruikt namelijk voor het woord ‘uitnemend’ het Griekse woord ‘theos’, dat God betekent.

Dus Mozes was schoon voor God. Zijn ouders ontdekten bij Mozes een Goddelijke schoonheid. Dat wil zeggen: er was iets in Mozes dat goed en aangenaam was bij God. Hoe zagen zijn ouders dat? Niet anders dan door het geloof. Zij zagen dat er in dat jongetje iets goeds voor de HEERE gelegd was.

Hoe maakt de HEERE zo iets nu bekend? In de weg van het gebed. Zou ik teveel zeggen als Amram en Jochebed een biddend leven gehad hebben in de tijd van de zwangerschap? Ik denk het niet. Mozes zou hetzelfde gezegd kunnen hebben als later David in Psalm 22:11, Op U ben ik geworpen van de baarmoeder af; van den buik mijner moeder aan zijt Gij mijn God. O wat hebben die ouders geworsteld met hun kind. Zeker omdat het gevaar van de dood dreigde als het een jongetje zou zijn. Ze hebben geworsteld om het behoud van hun kind. En wat zegt de HEERE nu van zulke gebedsworstelingen?

In Jeremia 31:16-17 zegt de HEERE tot een bedroefde moeder: Bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen; want er is loon voor uw arbeid, spreekt de HEERE, want zij zullen uit des vijands land wederkomen. En er is verwachting voor uw nakomelingen, spreekt de HEERE.

Dat is waar geworden voor Amram en Jochebed. Want toen ze hun kind ontvingen uit de hand des HEEREN, zagen ze door het geloof dat hij voor God aangenaam was. Ze ontdekten Goddelijke schoonheid in Mozes.

Mozes werd geboren met een nieuw hart!

Is dát geen wonder?

Hoe kon dat nu eigenlijk zo zijn?

Hoe kon Mozes schoon zijn voor God?

Want ook van Mozes moest toch gezegd worden dat hij in zonden ontvangen en geboren was?

Tóch zagen zijn ouders door het geloof dat hij schoon was voor God!

Hij lag onder de glans van Christus, zo zegt een verklaarder. Ja dán alleen kan gezegd worden: Hij is schoon voor God! Dat wil zeggen: zonder zonden. Rein en zuiver voor God. Nee, dat is een mens nóóit van zichzelf.

Dan is hij zwart en vuil vanwege de zonden. Maar wie wederomgeboren wordt, wordt door de HEERE aangezien in het állesreinigende bloed van Christus en daarom is Hij schoon voor God. Maar er is nog iets dat een vuile zondaar schoon voor God doet zijn. Dat is de volkomen heiligheid en zondeloosheid van Christus.

Toen Mozes schoon was voor God, was zijn erfzonde en zelfs de zonden die hij zou doen, met de onschuld en volkomen heiligheid van Christus bedekt.

Ja dan zie ik een lijn lopen van het huisje in Gosen waar Mozes geboren werd naar de stal van Bethlehem waar Christus geboren werd. Daar heeft het heilig Kind Jezus gelegen in de kribbe van Wie volkomen gezegd kon worden dat Hij uitnemend schoon voor God was.

Wie op Hem door het geloof mag zien, gaat zingen:

Beminlijk Vorst, Uw schoonheid, hoog te loven,

Gaat al het schoon der mensen ver te boven

Hebt u die schoonheid al ontdekt tot uw troost?

Hebt u de Koning in Zijn schoonheid gezien?

Terwijl Jesaja getuigd heeft dat er geen gedaante noch heerlijkheid aan Hem te zien was?

En dan toch: zo uitnemend schoon?

Allereerst schoon in Zijn vernedering. Omdat daarin openbaar komt: Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten, die heeft Hij gedragen, en: Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.

Dat wordt zo’n wonder voor een arme zondaar, die zuchten moet: Ik ben zo zwart! Ik ben zo vuil!

Maar er is méér! Christus is niet in de staat van Zijn vernedering gebleven, maar opgestaan uit de doden. Toen werd Hij nóg heerlijker de schoonste van alle mensenkinderen bij Wie genade is uitgestort op Zijn lippen. Want Hij is verhoogd om de zaligheid toe te passen in harten van zondaren. Is Hij zo voor u al schoon geworden? Heeft het uw ziel weleens vervuld met verwondering en aanbidding? Deed dat u uitroepen, ziende op Zijn schoonheid: Al wat aan Hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn Liefste, ja, zulk een is mijn Vriend, gij dochteren van Jeruzalem. Ja is het al zó geworden in uw leven dat u weten mag hoe de HEERE u ziet in Hem?

Hoe dan? Ach, ’t is te groot om het te zeggen.

Maar in Christus is Gods volk uitnemend schoon.

Want voor al Gods kinderen is het waar:

Gelijk een duif door ’t zilverwit,

En ’t goud, dat op haar veed’ren zit,

Bij ’t licht der zonnestralen,

Ver boven and’re voog’len pronkt,

Zult gij, door ’t Godd’lijk oog belonkt,

Weer met uw schoonheid pralen.

Zo was het voor Mozes. Zo is het voor heel de Kerk des Heeren. Uit louter genade.

Om der verdienste van Christus’ wil.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 november 2019

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Schoon voor God.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 november 2019

Bewaar het pand | 12 Pagina's