Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Generale Synode

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Generale Synode

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Schrijven over de Generale Synode kan bedenkelijke vormen aannemen. Er is veel voor om achteraf aandacht te geven aan wat er besloten is. Maar als u dit blad onder ogen krijgt, is de eerste vergaderweek al achter de rug. Dat scheelt.

Maar er zijn meer redenen die me toch dringen om enige aandacht te geven aan de komende Synode. Immers, de preses deed het ook reeds en hij was het ook die zelfs het thema van een kerkscheuring besprak. In veel opzichten konden we ons best vinden in veel van wat hij zei. Daar kunnen we dan weer vrede mee hebben. Een andere reden voor deze aandacht is dat veel broeders ons benaderen met de vraag hoe te handelen. De situatie lijkt ook zo ingewikkeld te zijn, dat we samen ons beraden moeten. Vandaar dat er van de zijde van ons bestuur ook betrekkelijk veel aandacht wordt gegeven aan alles wat er in Nunspeet gaat gebeuren.

En daarbij dan nog het feit dat Maarten Stolk al aardig wat te berde kon brengen in de krant van gisteren. Hij bleek al heel wat te kunnen mededelen over de GS van onze kerken. Ik schrijf dit artikel op vrijdag 8 november. Dat is alweer even geleden als u dit blad in handen krijgt. Commissierapporten vielen hier en daar al open. Het betreft vooral de behandeling van de vrouw in het ambt. Maar ook andere zaken zoals homoseksualiteit zullen weer aandacht krijgen.

Het ziet er wat betreft de vrouwenkwestie naar uit, dat er een studierapport zal komen, waarin de gronden die tot nu toe golden, opnieuw getoetst worden. Gaat het om een totaal nieuwe opzet? De nieuwe hermeneutiek zal zeker een woord meespreken.

Het is nog niet zeker of de GS daarin gaat toestemmen. Is de oude opvatting niet meer toereikend? In het verlengde van een dergelijk voorstel zouden allerlei andere thema’s ook opnieuw ter discussie gesteld kunnen worden. Ik noem het Schriftgezag, de verzoening, de schepping.

Er is toch iets voor? Nieuwe vragen uit de maatschappij moeten opnieuw getoetst worden aan Gods Woord. Ik heb wel vertrouwen in de GS dat men hier waakzaam zal blijven. Toch gaan we zodoende hiermee een gevaarlijke route volgen. Bijbels gezag wordt zodoende een zaak die onduidelijk wordt. Het staat er wel zo, maar het betekent wat anders. Het is wel Gods Woord en dat blijft het, maar we lezen het anders. Alleen theologen kunnen dan nog de Bijbel lezen. Herziening is voor meerderen een noodzakelijk gegeven omdat de maatschappij verandert. Kan dat een grond zijn? Er is veel meer voor te zeggen om hier niet aan te beginnen. We zouden er toch ook niet toe overgaan om te onderzoeken of Christus plaatsvervangend en Borgtochtelijk geleden heeft. Daar denken allerlei mensen inderdaad ook verschillend over. We kunnen beter blijven voortgaan op de weg van de kerk van alle tijden.

De glijdende schaal is hier verder ook van toepassing. Het komt van a tot b en zo verder, van kwaad tot erger. Hebben de kerken die nu vrouwen op de kansels hebben, daar enig baat bij gehad? Integendeel.

En als we op dit onderdeel (onderdelen) uit de bocht gaan, wie garandeert dan dat het ook op andere onderdelen niet ook zo zal gaan? Er is dan toch een precedent? Bewaar het Pand heeft aangegeven dat het goed zou zijn als de GS zou uitspreken dat kerken met de vrouw in het ambt zich de facto buiten het kerkverband plaatsen. Maar zeker, dan moet de GS eerst recht antwoorden op revisieverzoeken e.d.

Waarom dit voorstel?

Wel, als het praktijk wordt, dat de vrouw incidenteel in het ambt wordt gedoogd, krijgen ambtsdragers en veel trouwe leden van onze kerken het moeilijk. Kunnen we in de kerk blijven? Als nu de Synode de bedoelde uitspraak zou doen, dan kan men op goede gronden CG blijven. Want het officiële standpunt is bekend.

Het advies van BhP is dus positief bedoeld, om iedereen in de kerk te kunnen houden, ook als vrouwen meer rechten zouden krijgen, hetgeen wij niet hopen.

Ik zag ook dat er drie voorstellen ter tafel komen. Het werd echter al aangegeven dat het neerkomt op twee. Toch is een “derde” lijn wel genoemd en dat kan dan alleen maar een groter gevaar betekenen.

Daarnaast zijn er andere zaken die gisteren ook onrust gaven bij mij. Het ging ook over kerken die nog maar één dienst per zondag houden. Daar schrok ik toch ook weer van. Ik kan meevoelen met gemeenten waar dit aan de orde is. Maar ik heb het ook meegemaakt dat een ouderling tijdens kerkvisitatie zei dat een tweede dienst eigenlijk een veel te zware last was voor de kerkgangers. Dus ook de kerkenraden mogen hier wel inkeren tot zichzelf. Ik merk tegelijk op dat er veel gemeenten zijn waar de tweede dienst even trouw bezocht wordt als de eerste. Ik neem dat elke zondag weer waar.

Dan was er nog de zaak van het stemrecht voor niet CG “afgevaardigden”. Ik merk wel op: als dit gestalte zou krijgen, kunnen we niet meer spreken van een CG kerkelijke vergadering.

Ik heb tenslotte geconcludeerd dat de samenwerking met GKV en NGK zo diep in ons binnenste is doorgedrongen, dat er eigenlijk toch al niet meer gesproken kan worden van “de” Christelijke Gereformeerde kerk, als veertig procent al een samenwerkingsverband kent. Dat is schokkend. Eigenlijk is de CG kerk een zaak uit het verleden. Wie zijn we nog? Ik spreek beslist geen oordeel uit over de genoemde andere kerken, maar het feit ligt er wel. Dan ook de vraag gesteld: Ben ik, bent u nog Christelijk Gereformeerd? Is dat belangrijk? Zegt u het maar. De eigenlijke vraag is: Ben ik een levend lidmaat van die ene heilige algemene Christelijke Kerk? Moge het beginsel van onze kerken juist door de strijd heen te meer kracht openbaren.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 november 2019

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Generale Synode

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 november 2019

Bewaar het pand | 12 Pagina's