Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

en men noemt Zijn Naam…. Vredevorst

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

en men noemt Zijn Naam…. Vredevorst

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Jesaja 9 : 5, laatste gedeelte

Er wordt heel wat afgepraat over vrede en er zijn vredesbewegingen, maar als je om je heen ziet en hoort, komt er weinig vredesgezindheid en vredelievendheid openbaar onder ons menselijk geslacht. Wat een geweld in deze wereld en wat hebben wij maar

Wat een geweld in deze wereld en wat hebben wij maar al te vaak lange tenen en o, wee, wie daarop trapt. Om het minste of geringste wordt bij tijden bijna een halve burgeroorlog ontketend, terwijl zeer wezenlijke vragen als, hoe word ik met God verzoend, hoe komt God weer aan Zijn eer in mijn leven, blijven liggen.

Ja, en dan komt toch de vraag naar boven, waar komt toch die haat en nijd onder ons mensen vandaan? Weet u, dan is Gods Woord zo eerlijk en zegt ons, dat dat uw en mijn eigen schuld is. God heeft ons goed geschapen, maar wij waren niet tevreden met de plaats, die Hij ons geschonken heeft. We meenden het beter te weten dan God. We zijn in opstand gekomen tegen God en zo zijn we van Hem afgevallen en de duivel toegevallen. Zo zijn we verworden tot vijanden van God en onze naaste.

Maar weet u wat zo’n groot wonder is? Dit, dat er staat… en men noemt Zijn Naam… Vredevorst. Dat is de Heere Jezus. Hij is Koning van de Vrede en Hij heeft die vrede verworven door in te gaan in onze wereld van haat en nijd, door onze menselijke natuur aan te nemen, uitgezonderd de zonde. Een groot wonder zeiden we, jazeker, omdat deze Vredevorst Christus een gave is van God de Heere.

Alzo lief heeft God de wereld, opstandige zondaren, zoals u en ik, gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon Christus gegeven heeft, opdat een ieder, die in de Heiland gelooft niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Alzo lief heeft Christus zondaren gehad, zondaren, die God de oorlog hebben verklaard, dat Hij geboren wilde worden in een beestenstal, in armoede. Hij wilde de plaats innemen van rebellen, zoals u en ik, om de mogelijkheid te openen, dat we weer met God verzoend zouden kunnen worden, waarachtige vrede zouden kunnen ontvangen.

Bent u onder dat Evangelie wel eens verbroken? Heere, wat heeft U toch bewogen om naar zo’n opstandeling als ik ben om te zien? Dan kun je alleen maar stamelen “Uw grote liefde alleen”.

Dan leert de Heere je ook verstaan, dat het is vanwege Zijn liefde tot Zijn eigen Naam. Vandaar ook dat de Engelen in de Kerstnacht eerst zongen “Ere zij God” en daarna “vrede op aarde”.

Christus heeft door Zijn nederige geboorte en Zijn lijden tot op Golgotha aan het kruis God Zijn Vader volkomen geëerd. Door Christus’ verlossingswerk kunnen en mogen nu haters van God en de naaste, dat zijn we vanuit onszelf, vrede ontvangen met God en met vredesgezindheid vervuld worden jegens de naaste. Bent u al begerig geworden naar de vrede van die Vredevorst Christus? Hebt u Hem al nodig gekregen? Of hebt u genoeg aan wat gezelligheid met de feestdagen en het meezingen van enkele adventsen kerstliederen? Dat laatste is ouderen en jongeren niet echt feest vieren. Want zonder die Vredevorst kunnen we geen advent en kerstfeest houden. Denk toch na, waar u mee bezig bent. Als u die Vredevorst Christus niet persoonlijk leert kennen gaat u voor eeuwig verloren. Dan zult u straks voor altijd zelfverwijt hebben, had ik maar naar Gods Woord geluisterd, echter dan is het te laat. Maar nu kan en wil die Vredevorst Christus u Zijn vrede nog schenken. Hoe kom ik er dan aan, verzucht iemand? U mag er de Heere om bidden en pleiten op dit tekstwoord: “en men noemt Zijn Naam… Vredevorst”. Heere Jezus, U kunt de vrede geven ook in mijn ziel.

Waar Christus mijn leven binnenkomt, ontdekt Hij mij aan het feit dat ik God de oorlog heb verklaard, dat ik tegen God heb gezondigd, maar daar schenkt Hij mij ook het geloof zodat ik tot Hem de toevlucht neem. Daar verzoent Hij mij ook met God. Iemand zegt: zou het dan ook voor mij kunnen met m’n verknoeide leven, met m’n hoge zondeberg? Jazeker, het is mogelijk voor de grootste der zondaren en zondaressen. Zeg het maar tegen de Heiland in het gebed: Dierb’re Heere Jezus ontferm U ook over mij.

Op ’t gebed schenkt Hij mij bekering en geloof. Dan ga ik mijn zonden voor de Heere belijden en leer ik in de Heere Jezus geloven als mijn Heere en Heiland. Dan mag ik weten dat Hij in mijn plaats mijn schuldrekening aan God heeft voldaan. Hij vervult mij met vrede met God. Dan wordt God mijn genadige Vader, Die voor me zorgt. Dan word ik met ware blijdschap vervuld over wat de Heiland voor me heeft gedaan.

Doordat de Heere Jezus mijn leven binnenkomt, krijg ik God lief, daar krijg ik ook mijn naaste lief. Daar word ik ook vergevingsgezind ten opzichte van mijn medemens. Door Christus, uit Hem willen we de vrede bewaren met alle mensen, maar het meest met de huisgenoten Gods. Zeker dat betekent strijd tegen mijn eigen hoogmoedige ik, echter in die strijd geeft Christus steeds weer nieuwe kracht.

Door de geloofsgemeenschap met Christus worden we ook verlangend naar die volkomen vrede met God en mensen. Hier is nog veel haat en vijandschap, maar zo waarachtig als ’s Heilands eerste komst is vervuld, zo zeker komt Hij straks weer terug op de wolken van de hemel en dan breekt aan voor allen, die in Hem geloven het eeuwige Vrederijk. Dan is het volkomen eeuwig vrede tussen God en mens, tussen mens en mens. Volle vrede in de gehele schepping van God.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 december 2019

Bewaar het pand | 12 Pagina's

en men noemt Zijn Naam…. Vredevorst

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 december 2019

Bewaar het pand | 12 Pagina's