Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Generale Synode week 1

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De Generale Synode week 1

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Op dinsdag 12 november jl. kwam onze Generale Synode in de eerste zittingsweek bijeen. De mij gegeven ruimte maakt het niet mogelijk om op alles in te gaan. Ik zal daarom slechts enkele thema’s belichten. Er wordt begonnen met een uur van bezinning en gebed. Preses ds. J.G. Schenau leest Daniël 12:5-13 en gaat voor in gebed. Ouderling T. van Staveren (Barendrecht) houdt een meditatie over dit Bijbelgedeelte en geeft de vraag mee hoe het met de reiniging en loutering in ons leven en onze gemeente staat. In groepjes wordt met elkaar hierover doorgesproken. Daarna leest scriba I ds. L.A. den Butter een brief voor die namens de synode naar onze koning is gestuurd, waarna de synodeleden staande het Wilhelmus zingen.

Drie oplossingsrichtingen

De publieke tribune zit vol voor het agendapunt ‘Kerkelijke eenheid’. Enkele christelijke gereformeerde kerken hebben inmiddels vrouwen in het ambt bevestigd. Andere gemeenten overwegen dat te doen. De CGK wijzen vrouwelijke ambtsdragers officieel af.

In hun rapport vragen deputaten de generale synode om in deze impasse leiding te geven. Ze stellen drie mogelijke oplossingsrichtingen voor. De eerste is ‘onverkort vasthouden’ aan de in de CGK bij meerderheid genomen besluiten, bijvoorbeeld over vrouw en ambt en homoseksuele relaties.

Een andere oplossingsrichting zou kunnen zijn om binnen de CGK meer ruimte te laten voor verschillende standpunten. De visie op vrouw en ambt wordt dan aan de vrijheid van de plaatselijke kerken overgelaten.

Een derde oplossingsrichting is dat een gemeente die wil afwijken van een CGK-besluit dit kenbaar moet maken aan de classis. Daarna zal de classis bij stemming laten weten of de gemeente met haar afwijkende praktijk al dan niet ‘aanvaard’ kan blijven.

Op de synode zijn de meningen verdeeld over de juiste route. Als besluiten worden overgelaten aan plaatselijke kerken, dan is dat volgens ds. H. Polinder (Urk-Maranatha) in strijd met de Schrift, de belijdenis en het kerkmodel. Dan komt volgens hem het bestaansrecht van de CGK in het geding. Volgens ds. P.D.J. Buijs (Nunspeet) onttrekt een gemeente die vrouwelijke ambtsdragers heeft bevestigd zich ‘de iure’ (volgens het recht) aan het kerkverband. “Maar feitelijk nog niet. Toch zullen deze gemeenten wel bereid moeten zijn de consequenties te aanvaarden.” Zover is het nog niet. De huidige synode komt later terug op de oplossingsrichtingen en neemt dan een besluit.

TUA

Op woensdag 13 november vergadert de synode over de Theologische Universiteit Apeldoorn. Rapporten van het curatorium, het college van bestuur en de raad van toezicht worden besproken. Het gaat onder andere over de permanente educatie voor predikanten, de vraag of een hoogleraar ook predikant moet zijn en of hij CGK moet zijn. Even komt de locatie ter sprake. Prof. Selderhuis stelt dat uitbreiding van de gebouwen noodzakelijk is. “Maar dat geldt ook het personeel, het studieaanbod en de financiën”. In ons blad en op de website hebben wij meerdere keren vragen gesteld bij sommige punten uit publicaties van prof. Huijgen. Ook die discussie kwam ter sprake, maar werd in comité behandeld, dus ik mag daar geen verslag van doen.

Dans en drama

Vervolgens wordt er gediscussieerd over het thema dans en drama in de eredienst. Het is een drama dat zo’n discussie opnieuw in onze kerken gevoerd moet worden! In 2017 besloot de synode om het gebruik van dans en drama in de eredienst af te wijzen. De gemeenten Kornhorn en Hoogeveen dienden echter een verzoek in om dit besluit te herzien. De commissie die deze revisieverzoeken heeft bestudeerd, concludeert dat er op basis van de in opdracht van de synode uitgegeven brochure ‘Stijlvol samenkomen’ uit 2012 ‘onvoldoende grond’ is om dans en drama in de eredienst volledig af te wijzen. Dat document geeft kerkenraden ruimte om zelfstandig een afweging te maken inzake het gebruik van beeldende elementen in de dienst. Ds. M.A. Kempeneers (Katwijk) wil het woord ‘afwijzen’ handhaven. “In 2007 werd het gebruik van de Nieuwe Bijbelvertaling met klem ontraden, maar die wordt nu in veel erediensten toch gebruikt. Sommige gemeenten zien kennelijk ruimte in het woord ontraden.” Ds. G. R. Procee (Middelharnis) ondersteunde dat en betoogde dat dans en drama ten koste gaat van de Woordverkondiging. Volgens prof. A. Baars hebben de eerste christenen zich radicaal tegen dans en drama verzet. Voor hem is duidelijk: “Dans en drama kunnen geen plaats hebben in de reformatorische eredienst.” Prof. Huijgen meende dat de discussie niet moet worden overgedaan. Hem lijkt het ‘ontraden’ van dans en drama in de eredienst een ‘verstandig besluit.’ Helaas werd besloten om ‘afwijzen’ te vervangen door ‘ontraden’.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 december 2019

Bewaar het pand | 12 Pagina's

De Generale Synode week 1

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 december 2019

Bewaar het pand | 12 Pagina's