Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Heiligmaking

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Heiligmaking

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Verlangen

Teellinck waarschuwt niet alleen tegen het aangaan uit wereldse motieven, maar ook tegen het afblijven uit wereldse oorzaken. Gods Woord spreekt er duidelijk over. Er zijn er die een akker hebben gekocht of vijf paar ossen of ze hebben een vrouw getrouwd. Het kan zijn dat een geringe onenigheid met buren doet afblijven van het Heilig Avondmaal omdat verzoening niet wordt gezocht. Als het goed ligt kennen Gods kinderen een verlangen naar de bediening van het sacrament van het Heilig Avondmaal. Teellinck zegt eerlijk dat zelfs onder ware christenen soms weinig verlangen is naar het Heiig Avondmaal. Een middel om het ware verlangen op te wekken is aan de Heere Jezus Christus te denken als de bediening van het Heilig Avondmaal aanstaande is. Denk aan Zijn bitter lijden dat wordt uitgebeeld waardoor eeuwige verzoening is verworven. De Heere wil aan het Avondmaal zegenen met geestelijke zegeningen en hemelse genadegaven. Bruidegom en bruid verlangen naar de dag van de bruiloft. Zo dient Gods Kerk te verlangen naar het Heilig Avondmaal.

Heiligmaking

Teellinck beschouwt de heiligmaking ook als een deel van het bruiloftskleed. Hij schrijft over “een oprecht voornemen en een ijver om de kracht van het Heiig Avondmaal in ons leven tot uitdrukking te laten komen.” Het dienen van de duivel, van de wereld en van het eigen vlees dient meer en meer opgegeven te worden. Het dienen van de Heere Jezus dient in praktijk gebracht te worden. Mag u dat heilig voornemen kennen? Wie dit voornemen niet kent, kan niet aangaan aan de bediening. Door het Heilig Avondmaal wil de Heere het nieuwe leven in Zijn kinderen versterken en Zijn genade aan hen verzegelen. Werpt u tegen dat er nog zoveel gebreken in u zijn? Wie daar met een oprecht hart tegen wil strijden is welkom aan de bediening.

Middelen

Teellinck schrijft over de middelen waardoor de heiligmaking bevorderd kan worden. Als eerste middel noemt hij: heilig mediteren. Dat is op een ernstige en eerbiedige wijze nadenken over alles wat met het Heilig Avondmaal te maken heeft. Denk erover na Wie, wanneer, voor wie, met welke tekenen en met welke bedoeling het Heiig Avondmaal is ingesteld. Het tweede zijn heilige gesprekken met huisgenoten en vrienden over de dingen van het Heilig Avondmaal. Het derde middel is heilig gebed of de Heere in Zijn gunst wil toebereiden voor de bediening. Er is reden in het gebed God te danken voor de instelling van het Heilig Avondmaal. Als het goed is wordt in het gebed gevraagd om een hart dat verlangt naar het Heilig Avondmaal. Ook wordt in het gebed gevraagd om kracht tot heiligmaking.

Waarschuwing

Teellinck waarschuwt kerkgangers die het verlangen naar heiligmaking niet kennen. Zij missen het bruiloftskleed. Het verlangen om de Heere Christus aan te hangen en de wereld te verlaten kennen zij niet. Toch komen er veel van zulke kerkgangers aan. Er zijn ook avondmaalgangers die goede voornemens lijken te hebben. Maar die voornemens zijn niet oprecht. Dat blijkt hieruit dat na het Avondmaal het wandelen op de brede weg voortgaat. Zij missen het heilig mediteren, het spreken met elkaar over het Avondmaal en het gebed omtrent het Avondmaal. Zij zijn niet welkom aan Gods tafel. Laat het daarom uw oprechte bedoeling zijn de wereld prijs te geven en de Heere Christus aan te hangen. Er dient een leven van dankbaarheid te zijn jegens de Heere. Denk aan de Heere Jezus Christus als u zich wilt voorbereiden om tot de tafel des Heeren te gaan. Dat doet meer en meer aan de wereld sterven en dat doet in grotere mate Christus aanhangen. “Zie op de Heere Jezus en gedenk wat Hij allemaal gedaan en geleden heeft. Hij heeft geen enkel middel nagelaten om de vergeving van uw zonden te verwerven en u te verlossen uit ‘deze tegenwoordige boze wereld’ (Gal. 1:4). Let er toch op hoe de Heere Jezus Christus Zijn bloed niet alleen heeft gestort om vergeving van zonden voor u te verwerven, maar ook om uw zonden af te wassen en u van uw dode werken te reinigen (Hebr. 9:14). Zo maakt Hij u van harte bereidwillig en ijverig om goede werken te doen (Titus 2:14; 1 Petr. 2:24). Denk er verder aan dat het toch wel erg op zijn plaats is om ernst met de zaak te maken, omdat de Heere Christus het zo ernstig heeft opgenomen! Hij heeft alle middelen aangewend om u afscheid te laten nemen van de wereld en Hem aan te laten hangen. Zou de Heere Jezus, uw Zaligmaker, Zijn bloed uitstorten om u te verlossen van uw liefde voor de wereld, terwijl u toch niet alles wilt doen om de wereld vaarwel te zeggen en u tot Jezus te wenden? Nee, dat kan niet.” Kent u het verlangen naar en het leven van de heiligmaking? Zo u daar niets van kent, dan kunt u niet aangaan aan de bediening. Dan wordt het bruiloftskleed gemist. Maar wie dit verlangen mag kennen is welkom aan de tafel des Heeren.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 december 2019

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Heiligmaking

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 december 2019

Bewaar het pand | 12 Pagina's